Hva skjer før, under og etter behandling?

Nyheter

 • 22.05.2018 Helse Midt-Norge RHF
  Tilrettelegger ny spesialistutdanning for leger

  Med kort tidshorisont blir 2018 et hektisk år for å oppfylle den nye spesialistforskriften. Det vil kreve mye arbeid fra helseforetakene.

 • 27.04.2018
  Nye førsteamanuensis-stillinger i medisin

  Fem HNT-ansatte har fått stilling som førsteamanuensis i medisin ved NTNU. Stillingene er tilknyttet en hovedstilling i HNT, og skal bidra til økt forskningssamarbeid, oppfølging av ph.d.-kandidater og implementering av forskning i klinikkene.

 • 26.04.2018
  Ny HUNT-kalkulator anslår risiko for lungekreft

  Sammen med norske og greske forskere har prosjektleder Oluf Dimitri Røe utviklet en kalkulator som regner ut risikoen for å få lungekreft. Håpet er å kunne gi raskere behandling, og redde flere liv.

 • 24.04.2018
  Helse Nord-Trøndelag starter egen forskningsbiobank

  Ved hjelp av et nytt pilotprosjekt ønsker Helse Nord-Trøndelag og Biobank1® å bygge opp en generell biobank for forskning. Målet er å lære mer om pasientenes helse og utvikle bedre behandlingstilbud.