Covid-19

På grunn av koronaepidemien er Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos i skjerpet beredskap. Beredskapsnivå grønt, trinn 2, innebærer at sykehusene parallelt med trinnvis opptrapping av planlagt aktivitet - planlegges det for å kunne håndtere en eskalering av smittesituasjonen. Helse Nord-Trøndelag formidler her fortløpende relevant informasjon om utbruddet, situasjonen i vår region, viktige beskjeder til publikum og råd, veiledere og restriksjoner nasjonale myndigheter gir oss.

Hva skjer før, under og etter behandling?

Nyheter

 • Medisinsk fagsjef i HNT, Paul Georg Skogen. Foto
  27.05.2020
  Hjelp oss å hindre smitte av covid-19

  Selv om sykehusene i Helse Nord-Trøndelag nå åpner opp for flere planlagte behandlinger er det avgjørende at vi fortsetter med strenge smitteverntiltak.

 • Trine Sagvold Haugan og Helle Skrataas. Foto
  26.05.2020
  Laget ny vei gjennom lukkede dører

  Koronapandemien har ført til innleggelser ved intensivavdelinger over hele landet. Med pasienter og pårørende adskilt fant intensivsykepleierne Trine Sagvold Haugan og Helle Skrataas en ny måte å bringe dem sammen på.

 • Linda Gjøra. Foto
  25.05.2020
  Forsker for styrket demenstilbud

  Gjennom doktorgradsarbeidet sitt ønsker spesialergoterapeut Linda Gjøra å finne ut hvor mange i befolkningen som har demens, og hvem som er mest utsatt. Det skal bidra til et styrket pasienttilbud, både på kort og lang sikt.

 • Grethe Johansen, Håkon Mortensen Gullsvåg og Brit Indal står sammen med utstyr for talegjenkjenning. Foto
  06.05.2020
  Gir sekretær-hjelp til bygging av talegjenkjenningsprofil

  Ved hjelp av assistert talegjenkjenning kan leger og behandlere få hjelp til å bygge en god talegjenkjenningsprofil. Det kan effektivisere pasientdokumentasjonen, og gi mer tid til pasientene.