ADHD - informasjonsdag (psykoedukasjon)

Gruppeopplæring, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Når det er satt en diagnose, er det viktig for deg og de rundt deg med kunnskap om sykdommen/lidelsen, slik at du oppnår bedre mestring. Denne kunnskapsutvekslingen kaller vi "psykoedukasjon," og er en del av behandlingen.

Informasjonsdag

Som et ledd i kunnskapsutvekslingen inviterer vi til informasjonsdagen «Å leve med ADHD i familien» i poliklinikken. Vi inviterer både foresatte, ungdommer, representanter fra PPT, skole/barnehage og andre instanser til informasjonsdagen. Målet er å bygge felles forståelse rundt ADHD-diagnosen. 

Innhold

  • Informasjon om diagnose ved lege
  • Informasjon om trygderettigheter
  • Tiltak skole ved pedagog
  • Film om ADHD/ADD
  • Samarbeid heim-skole
  • Medisiner/Utprøvingsprosedyrer
  • Utdeling av medisiner
Under informasjonsmøtet vil dere få utdelt hver deres mappe med skriftlig informasjon. Pasienter som skal ha medisinutprøving får egen informasjon om dette.