HELSENORGE

ADHD - informasjonsdag (psykoedukasjon)

Gruppeopplæring, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Når det er satt en diagnose, er det viktig for deg og de rundt deg med kunnskap om sykdommen/lidelsen, slik at du oppnår bedre mestring. Denne kunnskapsutvekslingen kaller vi "psykoedukasjon," og er en del av behandlingen.

Informasjonsdag

Som et ledd i kunnskapsutvekslingen inviterer vi til informasjonsdagen «Å leve med ADHD i familien» i poliklinikken. Vi inviterer både foresatte, ungdommer, representanter fra PPT, skole/barnehage og andre instanser til informasjonsdagen. Målet er å bygge felles forståelse rundt ADHD-diagnosen. 

Innhold

  • Informasjon om diagnose ved lege
  • Informasjon om trygderettigheter
  • Tiltak skole ved pedagog
  • Film om ADHD/ADD
  • Samarbeid heim-skole
  • Medisiner/Utprøvingsprosedyrer
  • Utdeling av medisiner
Under informasjonsmøtet vil dere få utdelt hver deres mappe med skriftlig informasjon. Pasienter som skal ha medisinutprøving får egen informasjon om dette. 
Fant du det du lette etter?