ADHD-skolen del 2, Sykehuset Levanger

ADHD-skolen består av to deler. ADHD-skolen del 2 er aktuell for deg som er diagnostisert med ADHD.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å kunne delta på ADHD-skolen må din behandler eller lege sende henvisning til

Helse Nord-Trøndelag HF
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Seksjon Allmenn
Postboks 333
7601 Levanger

Innhold

ADHD-skolen del 2 består av ukentlige samlinger. Gruppen har maksimum ti deltakere. Følgende tema gjennomgås:

  • Informasjon og presentasjon
  • Myter og fakta
  • Hva er ADHD?
  • Oppmerksomhetsproblemer
  • Impulsivitet og hyperaktivitet del 1
  • Impulsivitet og hyperaktivitet del 2
  • Tilleggslidelser
  • Medisiner
  • Økonomi og muligheter i arbeidslivet
  • Informasjon om ADHD-foreningen

Informasjonsmateriell

Brosjyre om ADHD-skolen (pdf)Behandling av ADHD hos voksne

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Kostnad

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort egenandelstak 1. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Refusjon av utgifter

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om rett til refusjon av utgifter
Fant du det du lette etter?