Audiopedagogisk tilbud til førskolebarn

Gruppeopplæring, Øre/nese/hals avdelingen

Tilbud til barn i alderen null til seks år ved utredning og oppfølging av hørselsvansker.

Tilbud i grupper på inntil tre barn. Barn og foresatte kalles inn til en til to dagers opphold ved Sykehuset Namsos, en til tre ganger i året.

Tilbudet kan følge barnet over tid, og omfatter observasjon og stimulering av barnet individuelt og i gruppe.

Opplæring og veiledning til foresatte.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Barnet trenger henvisning fra lege ved Øre-Nese-Halsavdelingen (ØNH).

Når og hvor

Sted
Sykehuset Namsos
Lærings- og mestringssenteret, Overhallsvegen 25 A
 
Arrangør
Øre/nese/hals avdelingen (ØNH), Sykehuset Namsos
 
Kontaktinformasjon
Inger Lise Brede, audiopedagog, tlf. 74 21 53 62, e-post: ingerlise.brede@hnt.no

Mette Holte, spesialpedagog, tlf. 74 21 59 54, e-post: mette.holte@hnt.no
 
Fant du det du lette etter?