Cøliaki gruppeopplæring

Gruppeopplæring, 27.10.2016, Fordøyelsessykdommer, Sykehuset Namsos, Læring og mestring

Målgruppe: Voksne med Cøliaki og deres pårørende. Foreldre til barn med cøliaki.

Mål

Bidra til kunnskap om det å leve med cøliaki. Utveksle erfaringer.

Kostnader

Deltakerne betaler en egenandel på kr 345,- (01.07.2016) hvis de ikke har frikort. Reiseutgiftene dekkes etter satser for pasientreiser.

Omfang

6 timer: 2 samlinger a 3 timer.

Tid

Torsdag 27.oktober 2016 kl. 13:00 - 16:00

Torsdag 1.desember 2016 kl. 13:00 - 16:00


 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning fra fastlege innen 10.oktober 2016:

Medisinsk avdeling, Sykehuset Namsos
v/overlege Mathis Heibert
Postboks 453
7801 Namsos

Når og hvor

Dato
27.10.2016 
Klokkeslett
13:00-16:00
Sted
Sykehuset Namsos
Lærings- og mestringssenteret, Sykehuset Namsos
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Fordøyelsessykdommer, Sykehuset Namsos
 
Kontaktinformasjon
Tordis Thorseth Lande, Avd.leder v/ Medisinsk poliklinikk, tlf 74 21 57 81
Ingeborg Dille, gastrosykepleier, 74 21 52 24
 

Innhold

  • Ernæringsveiledning v/ernæringsfysiolog Ida Melhus Strindmo
  • Brukerinnlegg ut fra mestring i hverdagen
  • Optimal behandling av cøliaki, fremdeles en gåte? v/ lege Sveinung Molnes og overlege Mathis Heibert
  • Tid til spørsmål og erfaringsutveksling

Gruppeleder

Gastrosykepleier Ingeborg Dille

Brosjyre
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.