Cøliaki gruppeopplæring

Gruppeopplæring, 27.10.2016, Fordøyelsessykdommer, Sykehuset Namsos, Læring og mestring

Målgruppe: Voksne med Cøliaki og deres pårørende. Foreldre til barn med cøliaki.

Mål

Bidra til kunnskap om det å leve med cøliaki. Utveksle erfaringer.

Kostnader

Deltakerne betaler en egenandel på kr 345,- (01.07.2016) hvis de ikke har frikort. Reiseutgiftene dekkes etter satser for pasientreiser.

Omfang

6 timer: 2 samlinger a 3 timer.

Tid

Torsdag 27.oktober 2016 kl. 13:00 - 16:00

Torsdag 1.desember 2016 kl. 13:00 - 16:00


 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning fra fastlege innen 10.oktober 2016:

Medisinsk avdeling, Sykehuset Namsos
v/overlege Mathis Heibert
Postboks 453
7801 Namsos

Når og hvor

Dato
27.10.2016 
Klokkeslett
13:00-16:00
Sted
Sykehuset Namsos
Lærings- og mestringssenteret, Sykehuset Namsos
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Fordøyelsessykdommer, Sykehuset Namsos
 
Kontaktinformasjon
Tordis Thorseth Lande, Avd.leder v/ Medisinsk poliklinikk, tlf 74 21 57 81
Ingeborg Dille, gastrosykepleier, 74 21 52 24
 

Innhold

  • Ernæringsveiledning v/ernæringsfysiolog Ida Melhus Strindmo
  • Brukerinnlegg ut fra mestring i hverdagen
  • Optimal behandling av cøliaki, fremdeles en gåte? v/ lege Sveinung Molnes og overlege Mathis Heibert
  • Tid til spørsmål og erfaringsutveksling

Gruppeleder

Gastrosykepleier Ingeborg Dille

Brosjyre
Fant du det du lette etter?