HELSENORGE

Cøliaki kurs, Sykehuset Namsos

Gruppeopplæring for voksne med cøliaki og deres pårørende, samt foreldre til barn med cøliaki.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning fra fastlege sendes til:

Medisinsk avdeling, Sykehuset Namsos
v/overlege Mathis Heibert
Postboks 453
7801 Namsos

Mål for kurset

Bidra til kunnskap om det å leve med cøliaki. Utveksle erfaringer.

Innhold

  • Behandling av cøliaki, v/lege Medisinsk avdeling
  • Kosthold ved cøliaki, v/klinisk ernæringsfysiolog
  • Brukerinnlegg med erfaring fra mestring i hverdagen.
  • Tid til spørsmål og erfaringsutveksling

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter


Fant du det du lette etter?