Demens - samtalegruppe for pårørende, Sykehuset Namsos

Gruppeopplæring, Allmennpsykiatri, Sykehuset Namsos, Alderspsykiatri, Sykehuset Namsos

Samtalegruppe for ektefelle eller samboer til personer med demens.

Samtalegruppen er et tilbud til deg som har hjemmeboende ektefelle eller samboer med demenssykdom. Gruppen er tuftet på tanken om kunnskap, støtte og fellesskap. Psykoedukasjon, refleksjon og gruppesamtaler benyttes for å løfte fram dette. Her har du anledning til å møte andre pårørende som er i samme situasjon som deg og fagpersoner med kompetanse på området.  

Kursets målsetting er å
• gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer
• gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens
• bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet
• tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon

Følgende arbeidsformer benyttes:
• Mestringsmetoden, teori og praktisk bruk
• Prinsipper fra kognitiv terapi
• Psykoedukasjon
• Erfaringsutveksling og refleksjon i gruppa
• Hjemmeoppgaver

Kurset består av ukentlige kurssamlinger som varer i tre timer. Totalt gjennomføres det 12 samlinger. Du vil få utdelt en kursperm ved oppstart.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å kunne delta på samtalegruppen for pårørende må pasienten som har demens henvises til, eller allerede ha oppfølging ved, Seksjon alder ved Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos.

Når og hvor

Sted
Sykehuset Namsos
Klinikk for psykisk helsevern og rus
 
Arrangør
Psykisk helsevern - Alderspsykiatri, Sykehuset Namsos, Psykisk helsevern - Allmenn, Sykehuset Namsos
 
Kontaktinformasjon
Ekspedisjon: 74 21 57 49
Kontaktpersoner: Marit Aunli, Sigrun Bertnum, Rigmor Andersen og Anne Følstad.
 

Praktisk informasjon

  • Eldre ektepar sitter på i en buss. Foto.Refusjon av utgifter

    Refusjon av utgifter til reise, kost og overnatting for pasienter, pårørende og ledsager.

  • Kvinne gjør treningsøvelse med ball. Foto.Avbestille kurs

    Dersom du skal avbestille kursplass eller melde frafall, må du ta kontakt via kontaktinformasjon som er oppgitt for ditt kurs.

Fant du det du lette etter?