HELSENORGE

Diabetes type 2 - gruppeopplæring, Sykehuset Namsos

Gruppeopplæring som foregår over to samlinger.

Målgruppe

Gruppeopplæringen er for deg som har diabetes type 2. Du har også mulighet for å ta med én pårørende.

Om kurset

Kurset foregår over to samlinger på dagtid.

Målet med kurset er å bidra til økt kunnskaps- og ferdighetsnivå vedrørende mestring av hverdagen med diabetes og å forebygge diabeteskomplikasjoner. Opplegget vil veksle mellom faglige innlegg, spørsmål til ulike faggrupper og erfaringsutveksling i grupper.

Tema

  • Fakta om diabetes
  • Blodsukkermåling
  • Fysisk aktivitet
  • Kosthold og livsstil
  • Mestring i hverdagen
  • Behandlingsmål / komplikasjoner

Praktisk informasjon

Fri fra jobb

Som kursdeltaker kan du få sykemelding, dersom du ikke får permisjon fra jobben. Er du pårørende har du ikke rett til sykemelding. Vi anbefaler deg å søke arbeidsgiver om velferdspermisjon.

Kostnader​​

Takst for egena​ndel​ (helsenorge.no)

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde frafall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. ​

Takst for gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Refusjon av utgifter

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om rett til refusjon av utgifter
Fant du det du lette etter?