Erfaringskonferanse funksjonshemming og seksuell helse

Fagseminar, 24.01.2017

 

Utskriftsversjon av informasjon og program   (PDF)

Erfaringskonferansen arrangeres av Fylkesmannen i Nord – Trøndelag, HNT Helseforetak ved Habiliteringstjenesten for voksne, Verdal kommune, NFU lokallag Levanger og Verdal og Nord Universitet.

Erfaringskonferansen er en arena for faglig påfyll i fagfeltet funksjonshemming og seksuell helse, erfaringer fra arbeidshverdag og nettverksbygging.

Målgruppe:
Ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommuner i Nord-Trøndelag.
Ledere og ansatte i Helse Nord Trøndelag HF.
Fastleger, brukerorganisasjoner, pårørende, utdanningsinstitusjoner og alle med interesse i fagfeltet.

Deltakeravgift:
350,- kr.

Når og hvor

Dato
24.01.2017 
Klokkeslett
09:00-15:30 
Sted
Statens Hus, Steinkjer
 
Mer informasjon
PÅMELDING  
Påmeldingsfrist:         
10. januar 2017        

Et gebyr på 500,- kr belastes de som ikke melder fra om forhindret deltagelse innen 20 januar 2017.
Avmelding sendes til linda.baroy@verdal.kommune.no.

Sted og parkering:
Det er få parkeringsplasser ved Statens hus, se kart for parkeringsmuligheter.
Beregn god tid!

Konferansen søkes godkjent som meritterende kurs hos Den norske legeforening og Norsk sykepleierforbund