HELSENORGE

Fagdag migrasjon og helse

Fagdag, 17.04.2018

Migrasjonsfamilien - kollisjon i møte med Helse-Norge?

Program Fagdag migrasjon og helse 2018

Informasjon om foredragsholderne

Deltakerliste per 12. april

Bindende påmelding. Om evt. avmelding ikke varsles 1 uke før arrangementet, belastes din arbeidsplass med 500,-.

Påmeldingsfristen er utløpt, men etteranmeldelse er mulig. Ved etteranmeldelse vil din arbeidsplass bli fakturert for 500,- i etterkant av arrangementet. Etteranmeldelse gjøres ved å sende mail med navn, tittel, arbeidssted og fakturaadresse til arne.okkenhaug@hnt.no

Målgrupper for fagdagen:

  • Representanter fra kommuner som sokner til Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos, kommunalt helsepersonell og ledere i kontakt med minoritetsgrupper (helsesøster, tannhelse, PPT, innvandrertjeneste, psykisk helsetjeneste, jordmor, fastlege, frisklivssentraler og andre)

  • Representanter fra kommuner og sykehus i søndre del av Trøndelag

  • NAV

  • Rehabiliteringsinstitusjoner og fysioterapeuter

  • Barnevern

  • Representanter fra fylkesmann og fylkeskommune

  • Brukerorganisasjoner og innvandrerråd

  • Ansatte i Helse Nord-Trøndelag (sykehusene i Levanger og Namsos)

  • Andre med interesse for migrasjonshelse


Når og hvor

Dato
17.04.2018 
Klokkeslett
08:30-15:00
Sted
Steinkjer Rådhus, Weidemannsalen
 
Arrangør
Fylkesmannen i Trøndelag, KS og Helse Nord-Trøndelag 
Fant du det du lette etter?