HELSENORGE

Fagdag om svangerskapsomsorg og fødselshjelp i Nord-Trøndelag

Fagseminar, 17.01.2017

Fagdag for ansatte i kommunene, Helse Nord-Trøndelag eller private aktører som arbeider i svangerskapsomsorgen med fødselshjelp.

Når og hvor

Dato
17.01.2017 
Klokkeslett
11:00-14:30
Sted
Statens Hus
 
Arrangør
Fylkeslegen i Nord-Trøndelag i samarbeid med Helse Nord-Trøndelag 

Presentasjoner fra fagdagen

2022.12.07 Referat og presentasjoner - onsdagsmøte nr.63.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Covid-19/Samarbeidsmøter mellom HNT og kommunene/2022.12.07 Referat og presentasjoner - onsdagsmøte nr.63.pdf2022.12.07 Referat og presentasjoner - onsdagsmøte nr.63.pdfpdf928148
2022.12.07 Vedlegg til referat nr 63 Kvitteringsløsning for asylsøkere tub.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Covid-19/Samarbeidsmøter mellom HNT og kommunene/2022.12.07 Vedlegg til referat nr 63 Kvitteringsløsning for asylsøkere tub.pdf2022.12.07 Vedlegg til referat nr 63 Kvitteringsløsning for asylsøkere tub.pdfpdf152228
2022-12-05 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2022-12-05 HNT offentlig postjournal.pdf2022-12-05 HNT offentlig postjournal.pdfpdf82275
2022-12-02 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2022-12-02 HNT offentlig postjournal.pdf2022-12-02 HNT offentlig postjournal.pdfpdf73782
Utkast - Møteplan 2023 Fagråd for pasientsamarbeid.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Fagråd/Pasientsamarbeid/Møter/2022/30.november/Utkast - Møteplan 2023 Fagråd for pasientsamarbeid.pdfUtkast - Møteplan 2023 Fagråd for pasientsamarbeid.pdfpdf158416
22.11.30 Referat fra Fagråd for pasientsamarbeid.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Fagråd/Pasientsamarbeid/Møter/2022/30.november/22.11.30 Referat fra Fagråd for pasientsamarbeid.pdf22.11.30 Referat fra Fagråd for pasientsamarbeid.pdfpdf235209
HelsaMi Møte Fagråd for pasientsamarbeid i nordre Trøndelag 30112022.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Fagråd/Pasientsamarbeid/Møter/2022/30.november/HelsaMi Møte Fagråd for pasientsamarbeid i nordre Trøndelag 30112022.pdfHelsaMi Møte Fagråd for pasientsamarbeid i nordre Trøndelag 30112022.pdfpdf3441506
Utkast - Møteplan 2023 Fagråd for pasientsamarbeid.docxhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Fagråd/Pasientsamarbeid/Møter/2022/30.november/Utkast - Møteplan 2023 Fagråd for pasientsamarbeid.docxUtkast - Møteplan 2023 Fagråd for pasientsamarbeid.docxdocx207796
Julen 2022 drift private rehab.institusjoner i Midt-Norge.pdfhttps://hnt.no/Documents/Rehabiliteringsklinikken/REHR/Julen 2022 drift private rehab.institusjoner i Midt-Norge.pdfJulen 2022 drift private rehab.institusjoner i Midt-Norge.pdfpdf82849
2022-12-01 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2022-12-01 HNT offentlig postjournal.pdf2022-12-01 HNT offentlig postjournal.pdfpdf65832
2022-11-30 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2022-11-30 HNT offentlig postjournal.pdf2022-11-30 HNT offentlig postjournal.pdfpdf82168
2022-11-29 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2022-11-29 HNT offentlig postjournal.pdf2022-11-29 HNT offentlig postjournal.pdfpdf84894
Rapport samhandlingsavvik 2021 mellom kommuene og Helse Nord-Trøndelag.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Fagråd/Pasientsamarbeid/Møter/2022/30.november/Rapport samhandlingsavvik 2021 mellom kommuene og Helse Nord-Trøndelag.pdfRapport samhandlingsavvik 2021 mellom kommuene og Helse Nord-Trøndelag.pdfpdf1123289
2022.11.30 Fagråd for pasientsamarbeid - prioriteringer.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Fagråd/Pasientsamarbeid/Møter/2022/30.november/2022.11.30 Fagråd for pasientsamarbeid - prioriteringer.pdf2022.11.30 Fagråd for pasientsamarbeid - prioriteringer.pdfpdf2870141
2022-11-28 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2022-11-28 HNT offentlig postjournal.pdf2022-11-28 HNT offentlig postjournal.pdfpdf78063
2022-11-25 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2022-11-25 HNT offentlig postjournal.pdf2022-11-25 HNT offentlig postjournal.pdfpdf61028
DAC - Søknadsskjema intern godkjenning.pdfhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/DAC - Søknadsskjema intern godkjenning.pdfDAC - Søknadsskjema intern godkjenning.pdfpdf1426171
2022-11-24 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2022-11-24 HNT offentlig postjournal.pdf2022-11-24 HNT offentlig postjournal.pdfpdf79666
2022-11-23 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2022-11-23 HNT offentlig postjournal.pdf2022-11-23 HNT offentlig postjournal.pdfpdf79109
Innomed Workshop StiklestadNamsos nov 2022.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Prosjekter/Innomed Workshop StiklestadNamsos nov 2022.pdfInnomed Workshop StiklestadNamsos nov 2022.pdfpdf859434
Innomed Workshop StiklestadNamsos nov 2022.pptxhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Prosjekter/Innomed Workshop StiklestadNamsos nov 2022.pptxInnomed Workshop StiklestadNamsos nov 2022.pptxpptx16584621
2022-11-22 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2022-11-22 HNT offentlig postjournal.pdf2022-11-22 HNT offentlig postjournal.pdfpdf100100
2022-11-21 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2022-11-21 HNT offentlig postjournal.pdf2022-11-21 HNT offentlig postjournal.pdfpdf80008
2022-11-18 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2022-11-18 HNT offentlig postjournal.pdf2022-11-18 HNT offentlig postjournal.pdfpdf79331
Program for workshop Samhandling barn og unge i nordre Trøndelag 15.og 16.nov.2022.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Prosjekter/Program for workshop Samhandling barn og unge i nordre Trøndelag 15.og 16.nov.2022.pdfProgram for workshop Samhandling barn og unge i nordre Trøndelag 15.og 16.nov.2022.pdfpdf515971
Kommunestemmen ved Hanne Lingen.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Prosjekter/Kommunestemmen ved Hanne Lingen.pdfKommunestemmen ved Hanne Lingen.pdfpdf2031032
Kommunestemmen ved Marianne Vollen.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Prosjekter/Kommunestemmen ved Marianne Vollen.pdfKommunestemmen ved Marianne Vollen.pdfpdf2203798
Innledning ved prosjektleder Øystein Berg Winsnes.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Prosjekter/Innledning ved prosjektleder Øystein Berg Winsnes.pdfInnledning ved prosjektleder Øystein Berg Winsnes.pdfpdf1087923
Fagråd for helsefremming og forebygging.docx.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Fagråd/Fagråd for helsefremming og forebygging.docx.pdfFagråd for helsefremming og forebygging.docx.pdfpdf461811
Fagråd for pasientsamarbeid.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Fagråd/Pasientsamarbeid/Fagråd for pasientsamarbeid.pdfFagråd for pasientsamarbeid.pdfpdf463061
2022-11-17 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2022-11-17 HNT offentlig postjournal.pdf2022-11-17 HNT offentlig postjournal.pdfpdf91361
2022-11-16 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2022-11-16 HNT offentlig postjournal.pdf2022-11-16 HNT offentlig postjournal.pdfpdf73942
Kompleksiteten i utfordringsbildet - Politisk sortering Reidun Korssjøen Statsforvalteren.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Prosjekter/Kompleksiteten i utfordringsbildet - Politisk sortering Reidun Korssjøen Statsforvalteren.pdfKompleksiteten i utfordringsbildet - Politisk sortering Reidun Korssjøen Statsforvalteren.pdfpdf1583863
2022-11-15 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2022-11-15 HNT offentlig postjournal.pdf2022-11-15 HNT offentlig postjournal.pdfpdf91343
2022-11-14 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2022-11-14 HNT offentlig postjournal.pdf2022-11-14 HNT offentlig postjournal.pdfpdf67097
2022-11-11 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2022-11-11 HNT offentlig postjournal.pdf2022-11-11 HNT offentlig postjournal.pdfpdf71666
2022-11-10 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2022-11-10 HNT offentlig postjournal.pdf2022-11-10 HNT offentlig postjournal.pdfpdf82441
2022-11-09 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2022-11-09 HNT offentlig postjournal.pdf2022-11-09 HNT offentlig postjournal.pdfpdf74482
2022-11-08 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2022-11-08 HNT offentlig postjournal.pdf2022-11-08 HNT offentlig postjournal.pdfpdf85447
2022-11-07 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2022-11-07 HNT offentlig postjournal.pdf2022-11-07 HNT offentlig postjournal.pdfpdf61257
2022-11-04 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2022-11-04 HNT offentlig postjournal.pdf2022-11-04 HNT offentlig postjournal.pdfpdf83655
2022-11-03 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2022-11-03 HNT offentlig postjournal.pdf2022-11-03 HNT offentlig postjournal.pdfpdf102787
2022-11-02 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2022-11-02 HNT offentlig postjournal.pdf2022-11-02 HNT offentlig postjournal.pdfpdf78655
2022-11-01 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2022-11-01 HNT offentlig postjournal.pdf2022-11-01 HNT offentlig postjournal.pdfpdf74478
Bestilling av sikkert filområde for Forskningsprosjekt og Kvalitetsregistre_.pdfhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/Bestilling av sikkert filområde for Forskningsprosjekt og Kvalitetsregistre_.pdfBestilling av sikkert filområde for Forskningsprosjekt og Kvalitetsregistre_.pdfpdf234331
2022-10-31 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2022-10-31 HNT offentlig postjournal.pdf2022-10-31 HNT offentlig postjournal.pdfpdf73953
2022-10-28 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2022-10-28 HNT offentlig postjournal.pdf2022-10-28 HNT offentlig postjournal.pdfpdf66051
2022-10-27 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2022-10-27 HNT offentlig postjournal.pdf2022-10-27 HNT offentlig postjournal.pdfpdf93324
2022-10-26 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2022-10-26 HNT offentlig postjournal.pdf2022-10-26 HNT offentlig postjournal.pdfpdf72172
2022-10-25 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2022-10-25 HNT offentlig postjournal.pdf2022-10-25 HNT offentlig postjournal.pdfpdf93699


Fant du det du lette etter?