Fagdag om svangerskapsomsorg og fødselshjelp i Nord-Trøndelag

Fagseminar , 17.01.2017

Fagdag for ansatte i kommunene, Helse Nord-Trøndelag eller private aktører som arbeider i svangerskapsomsorgen med fødselshjelp.

Når og hvor

Dato
17.01.2017 
Klokkeslett
11:00-14:30
Sted
Statens Hus
 
Arrangør
Fylkeslegen i Nord-Trøndelag i samarbeid med Helse Nord-Trøndelag 

Presentasjoner fra fagdagen

2018-11-13 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-11-13 HNT offentlig postjournal.pdf2018-11-13 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-11-12 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-11-12 HNT offentlig postjournal.pdf2018-11-12 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-11-09 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-11-09 HNT offentlig postjournal.pdf2018-11-09 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-11-08 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-11-08 HNT offentlig postjournal.pdf2018-11-08 HNT offentlig postjournal.pdf
Hverdagsmestring, Sykehuset Namsos.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Hverdagsmestring, Sykehuset Namsos.pdfHverdagsmestring, Sykehuset Namsos.pdf
STEPPS, Sykehuset Namsos.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/STEPPS, Sykehuset Namsos.pdfSTEPPS, Sykehuset Namsos.pdf
STEPPS, Sykehuset Namsos.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/STEPPS, Sykehuset Namsos.docxSTEPPS, Sykehuset Namsos.docx
2018-11-07 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-11-07 HNT offentlig postjournal.pdf2018-11-07 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-11-06 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-11-06 HNT offentlig postjournal.pdf2018-11-06 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-11-05 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-11-05 HNT offentlig postjournal.pdf2018-11-05 HNT offentlig postjournal.pdf
Gruppeopplæring stomi.pdfhttps://hnt.no/Documents/Læring og mestring/Gruppeopplæring stomi.pdfGruppeopplæring stomi.pdf
2018-11-02 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-11-02 HNT offentlig postjournal.pdf2018-11-02 HNT offentlig postjournal.pdf
DAC - Søknadsskjema intern godkjenning.pdfhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/DAC - Søknadsskjema intern godkjenning.pdfDAC - Søknadsskjema intern godkjenning.pdf
2018-11-01 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-11-01 HNT offentlig postjournal.pdf2018-11-01 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-10-31 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-10-31 HNT offentlig postjournal.pdf2018-10-31 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-10-30 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-10-30 HNT offentlig postjournal.pdf2018-10-30 HNT offentlig postjournal.pdf
VELKOMMEN TIL KOLS FAGDAG 2018.pdfhttps://hnt.no/Documents/Vedlegg til arrangementer/VELKOMMEN TIL KOLS FAGDAG 2018.pdfVELKOMMEN TIL KOLS FAGDAG 2018.pdf
2018-10-29 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-10-29 HNT offentlig postjournal.pdf2018-10-29 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-10-26 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-10-26 HNT offentlig postjournal.pdf2018-10-26 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-10-25 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-10-25 HNT offentlig postjournal.pdf2018-10-25 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-10-24 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-10-24 HNT offentlig postjournal.pdf2018-10-24 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-10-23 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-10-23 HNT offentlig postjournal.pdf2018-10-23 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-10-22 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-10-22 HNT offentlig postjournal.pdf2018-10-22 HNT offentlig postjournal.pdf
Statistikk sykehushenvisninger rehab 2 tert 2018.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2018/Statistikk sykehushenvisninger rehab 2 tert 2018.pdfStatistikk sykehushenvisninger rehab 2 tert 2018.pdf
Statistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2 tert 2018.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2018/Statistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2 tert 2018.pdfStatistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2 tert 2018.pdf
Program Helsehagen 2018 med Bogen.pdfhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/Program Helsehagen 2018 med Bogen.pdfProgram Helsehagen 2018 med Bogen.pdf
2018-10-19 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-10-19 HNT offentlig postjournal.pdf2018-10-19 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-10-18 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-10-18 HNT offentlig postjournal.pdf2018-10-18 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-10-17 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-10-17 HNT offentlig postjournal.pdf2018-10-17 HNT offentlig postjournal.pdf
Bipolargruppe, Sykehuset Namsos.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Bipolargruppe, Sykehuset Namsos.pdfBipolargruppe, Sykehuset Namsos.pdf
Bipolargruppe, Sykehuset Namsos.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Bipolargruppe, Sykehuset Namsos.docxBipolargruppe, Sykehuset Namsos.docx
2018-10-16 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-10-16 HNT offentlig postjournal.pdf2018-10-16 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-10-15 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-10-15 HNT offentlig postjournal.pdf2018-10-15 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-10-12 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-10-12 HNT offentlig postjournal.pdf2018-10-12 HNT offentlig postjournal.pdf
Motivasjonsgruppe, DPS Kolvereid.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Motivasjonsgruppe, DPS Kolvereid.pdfMotivasjonsgruppe, DPS Kolvereid.pdf
Motivasjonsgruppe, DPS Kolvereid.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Motivasjonsgruppe, DPS Kolvereid.docxMotivasjonsgruppe, DPS Kolvereid.docx
Motivasjonsgruppe med fokus på endring, DPS Kolvereid.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Motivasjonsgruppe med fokus på endring, DPS Kolvereid.pdfMotivasjonsgruppe med fokus på endring, DPS Kolvereid.pdf
Motivasjonsgruppe med fokus på endring, DPS Kolvereid.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Motivasjonsgruppe med fokus på endring, DPS Kolvereid.docxMotivasjonsgruppe med fokus på endring, DPS Kolvereid.docx
Mestring av sosial angst, DPS Kolvereid.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Mestring av sosial angst, DPS Kolvereid.pdfMestring av sosial angst, DPS Kolvereid.pdf
Mestring av sosial angst, DPS Kolvereid.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Mestring av sosial angst, DPS Kolvereid.docxMestring av sosial angst, DPS Kolvereid.docx
Mestring av sosial angst, Sykehuset Namsos.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Mestring av sosial angst, Sykehuset Namsos.pdfMestring av sosial angst, Sykehuset Namsos.pdf
Kontrakt for deltakelse i psykoterapigruppe, Sykehuset Namsos.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Kontrakt for deltakelse i psykoterapigruppe, Sykehuset Namsos.pdfKontrakt for deltakelse i psykoterapigruppe, Sykehuset Namsos.pdf
Kontrakt for deltakelse i psykoterapigruppe, Sykehuset Namsos.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Kontrakt for deltakelse i psykoterapigruppe, Sykehuset Namsos.docxKontrakt for deltakelse i psykoterapigruppe, Sykehuset Namsos.docx
Friluftsterapi, DPS Kolvereid.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Friluftsterapi, DPS Kolvereid.pdfFriluftsterapi, DPS Kolvereid.pdf
Friluftsterapi, DPS Kolvereid.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Friluftsterapi, DPS Kolvereid.docxFriluftsterapi, DPS Kolvereid.docx
2018-10-11 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-10-11 HNT offentlig postjournal.pdf2018-10-11 HNT offentlig postjournal.pdf
Mestring av sosial angst, Sykehuset Namsos.dochttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Mestring av sosial angst, Sykehuset Namsos.docMestring av sosial angst, Sykehuset Namsos.doc
2018-10-10 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-10-10 HNT offentlig postjournal.pdf2018-10-10 HNT offentlig postjournal.pdf
Publikasjoner NVI-godkjente 2017.pdfhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/Fagbiblioteket/Publikasjoner NVI-godkjente 2017.pdfPublikasjoner NVI-godkjente 2017.pdf
Skjema - Søknad om bidrag for vitenskapelig publisering.pdfhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/Forskningsmidler/Skjema - Søknad om bidrag for vitenskapelig publisering.pdfSkjema - Søknad om bidrag for vitenskapelig publisering.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.