Fagdag om svangerskapsomsorg og fødselshjelp i Nord-Trøndelag

Fagseminar, 17.01.2017

Fagdag for ansatte i kommunene, Helse Nord-Trøndelag eller private aktører som arbeider i svangerskapsomsorgen med fødselshjelp.

Når og hvor

Dato
17.01.2017 
Klokkeslett
11:00-14:30
Sted
Statens Hus
 
Arrangør
Fylkeslegen i Nord-Trøndelag i samarbeid med Helse Nord-Trøndelag 

Presentasjoner fra fagdagen

2021-10-22 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2021-10-22 HNT offentlig postjournal.pdf2021-10-22 HNT offentlig postjournal.pdfpdf63769
2021-10-21 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2021-10-21 HNT offentlig postjournal.pdf2021-10-21 HNT offentlig postjournal.pdfpdf68044
2021-10-20 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2021-10-20 HNT offentlig postjournal.pdf2021-10-20 HNT offentlig postjournal.pdfpdf77367
2021-10-19 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2021-10-19 HNT offentlig postjournal.pdf2021-10-19 HNT offentlig postjournal.pdfpdf67662
7 Tentativt Program Regional Forskningskonferanse.pdfhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/7 Tentativt Program Regional Forskningskonferanse.pdf7 Tentativt Program Regional Forskningskonferanse.pdfpdf382504
2021-10-18 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2021-10-18 HNT offentlig postjournal.pdf2021-10-18 HNT offentlig postjournal.pdfpdf85907
2021-10-15 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2021-10-15 HNT offentlig postjournal.pdf2021-10-15 HNT offentlig postjournal.pdfpdf74460
Statistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2 tert 2021.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2021/Statistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2 tert 2021.pdfStatistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2 tert 2021.pdfpdf1358639
2021-10-14 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2021-10-14 HNT offentlig postjournal.pdf2021-10-14 HNT offentlig postjournal.pdfpdf77325
2021-10-13 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2021-10-13 HNT offentlig postjournal.pdf2021-10-13 HNT offentlig postjournal.pdfpdf81187
6 Tentativt Program Regional Forskningskonferanse.pdfhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/6 Tentativt Program Regional Forskningskonferanse.pdf6 Tentativt Program Regional Forskningskonferanse.pdfpdf382484
2021-10-12 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2021-10-12 HNT offentlig postjournal.pdf2021-10-12 HNT offentlig postjournal.pdfpdf79021
2021-10-11 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2021-10-11 HNT offentlig postjournal.pdf2021-10-11 HNT offentlig postjournal.pdfpdf74315
2021-10-08 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2021-10-08 HNT offentlig postjournal.pdf2021-10-08 HNT offentlig postjournal.pdfpdf86093
2021-10-07 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2021-10-07 HNT offentlig postjournal.pdf2021-10-07 HNT offentlig postjournal.pdfpdf61698
2021-10-06 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2021-10-06 HNT offentlig postjournal.pdf2021-10-06 HNT offentlig postjournal.pdfpdf79321
2021-10-05 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2021-10-05 HNT offentlig postjournal.pdf2021-10-05 HNT offentlig postjournal.pdfpdf85359
07.10.2021 Koronastatus HNT.docx.pdfhttps://hnt.no/Documents/Beredskap/Korona pressemeldinger/07.10.2021 Koronastatus HNT.docx.pdf07.10.2021 Koronastatus HNT.docx.pdfpdf714259
2021.10.06 Referat fra onsdagsmøte korona Nr. 42.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Covid-19/Samarbeidsmøter mellom HNT og kommunene/2021.10.06 Referat fra onsdagsmøte korona Nr. 42.pdf2021.10.06 Referat fra onsdagsmøte korona Nr. 42.pdfpdf824734
2021-10-04 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2021-10-04 HNT offentlig postjournal.pdf2021-10-04 HNT offentlig postjournal.pdfpdf84201
2021-10-01 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2021-10-01 HNT offentlig postjournal.pdf2021-10-01 HNT offentlig postjournal.pdfpdf79271
2021-09-30 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2021-09-30 HNT offentlig postjournal.pdf2021-09-30 HNT offentlig postjournal.pdfpdf81450
Samhandlingskoordinatorer i Helse Nord-Trøndelag 2021.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Samhandlingskoordinatorer i Helse Nord-Trøndelag 2021.pdfSamhandlingskoordinatorer i Helse Nord-Trøndelag 2021.pdfpdf525836
Samhandlingskoordinatorer i Helse Nord-Trøndelag 2021.pdfhttps://hnt.no/avdelinger/Documents/Samhandlingskoordinatorer i Helse Nord-Trøndelag 2021.pdfSamhandlingskoordinatorer i Helse Nord-Trøndelag 2021.pdfpdf525836
2021-09-29 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2021-09-29 HNT offentlig postjournal.pdf2021-09-29 HNT offentlig postjournal.pdfpdf77641
04.10.2021 Koronastatus HNT.pdfhttps://hnt.no/Documents/Beredskap/Korona pressemeldinger/04.10.2021 Koronastatus HNT.pdf04.10.2021 Koronastatus HNT.pdfpdf669897
Vedlegg til innkallingsbrev.pdfhttps://hnt.no/Documents/Korona/Vedlegg til innkallingsbrev.pdfVedlegg til innkallingsbrev.pdfpdf801971
5 Tentativt Program Regional Forskningskonferanse 2022 v1.pdfhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/5 Tentativt Program Regional Forskningskonferanse 2022 v1.pdf5 Tentativt Program Regional Forskningskonferanse 2022 v1.pdfpdf200991
YPMD-prosjektpresentasjon.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Fagråd/Pasientsamarbeid/Møter/2021/YPMD-prosjektpresentasjon.pdfYPMD-prosjektpresentasjon.pdfpdf624262
2021.09.28 Referat Fagråd for pasientsamarbeid.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Fagråd/Pasientsamarbeid/Møter/2021/2021.09.28 Referat Fagråd for pasientsamarbeid.pdf2021.09.28 Referat Fagråd for pasientsamarbeid.pdfpdf259409
2021.09.28 Referat Fagråd for pasientsamarbeid.pdfhttps://hnt.no/Documents/2021.09.28 Referat Fagråd for pasientsamarbeid.pdf2021.09.28 Referat Fagråd for pasientsamarbeid.pdfpdf259409
2021-09-28 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2021-09-28 HNT offentlig postjournal.pdf2021-09-28 HNT offentlig postjournal.pdfpdf83797
Anbefalinger for fysisk aktivitet for pasienter med spiseforstyrrelser, Undenettverk NKNS.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/For helsepersonell/Anbefalinger for fysisk aktivitet for pasienter med spiseforstyrrelser, Undenettverk NKNS.pdfAnbefalinger for fysisk aktivitet for pasienter med spiseforstyrrelser, Undenettverk NKNS.pdfpdf538692
30.09.2021 Koronastatus HNT.pdfhttps://hnt.no/Documents/Beredskap/Korona pressemeldinger/30.09.2021 Koronastatus HNT.pdf30.09.2021 Koronastatus HNT.pdfpdf667565
2021-09-27 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2021-09-27 HNT offentlig postjournal.pdf2021-09-27 HNT offentlig postjournal.pdfpdf66308
Handlingsplan for samhandling 2022 - 2026.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Fagråd/Pasientsamarbeid/Møter/2021/Handlingsplan for samhandling 2022 - 2026.pdfHandlingsplan for samhandling 2022 - 2026.pdfpdf1362059
Akuttmedisinsk kjede Møte fagråd pasientsamarbeid 28.09.21.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Fagråd/Pasientsamarbeid/Møter/2021/Akuttmedisinsk kjede Møte fagråd pasientsamarbeid 28.09.21.pdfAkuttmedisinsk kjede Møte fagråd pasientsamarbeid 28.09.21.pdfpdf833444
28.09.21 Demensforum NT.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Fagråd/Pasientsamarbeid/Møter/2021/28.09.21 Demensforum NT.pdf28.09.21 Demensforum NT.pdfpdf170685
28.09.2021 Koronastatus HNT.pdfhttps://hnt.no/Documents/Beredskap/Korona pressemeldinger/28.09.2021 Koronastatus HNT.pdf28.09.2021 Koronastatus HNT.pdfpdf670557
27.09.2021 Koronastatus HNT.pdfhttps://hnt.no/Documents/Beredskap/Korona pressemeldinger/27.09.2021 Koronastatus HNT.pdf27.09.2021 Koronastatus HNT.pdfpdf674412
Statistikk sykehushenvisninger rehab 2 tert 2021.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2021/Statistikk sykehushenvisninger rehab 2 tert 2021.pdfStatistikk sykehushenvisninger rehab 2 tert 2021.pdfpdf701182
24.09.2021 Koronastatus HNT.pdfhttps://hnt.no/Documents/Beredskap/Korona pressemeldinger/24.09.2021 Koronastatus HNT.pdf24.09.2021 Koronastatus HNT.pdfpdf668685
2021.09.22 Referat fra onsdagsmøte korona Nr. 41.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Covid-19/Samarbeidsmøter mellom HNT og kommunene/2021.09.22 Referat fra onsdagsmøte korona Nr. 41.pdf2021.09.22 Referat fra onsdagsmøte korona Nr. 41.pdfpdf862506
23.09.2021 Koronastatus HNT.pdfhttps://hnt.no/Documents/Beredskap/Korona pressemeldinger/23.09.2021 Koronastatus HNT.pdf23.09.2021 Koronastatus HNT.pdfpdf668482
2021.09.22 Presentasjon fra onsdagsmøte korona nr 41.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Covid-19/Samarbeidsmøter mellom HNT og kommunene/2021.09.22 Presentasjon fra onsdagsmøte korona nr 41.pdf2021.09.22 Presentasjon fra onsdagsmøte korona nr 41.pdfpdf1537174
2021-09-20 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2021-09-20 HNT offentlig postjournal.pdf2021-09-20 HNT offentlig postjournal.pdfpdf75210
22.09.2021 Koronastatus HNT.pdfhttps://hnt.no/Documents/Beredskap/Korona pressemeldinger/22.09.2021 Koronastatus HNT.pdf22.09.2021 Koronastatus HNT.pdfpdf665072
2021-09-17 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2021-09-17 HNT offentlig postjournal.pdf2021-09-17 HNT offentlig postjournal.pdfpdf63104
21.09.2021 Koronastatus HNT.docx.pdfhttps://hnt.no/Documents/Beredskap/Korona pressemeldinger/21.09.2021 Koronastatus HNT.docx.pdf21.09.2021 Koronastatus HNT.docx.pdfpdf664135
Protokoll styremøte HNT 20 09 2021 (GODKJENT).pdfhttps://hnt.no/Documents/Styret i HNT 2021/September-møtet/Protokoll styremøte HNT 20 09 2021 (GODKJENT).pdfProtokoll styremøte HNT 20 09 2021 (GODKJENT).pdfpdf867917


Fant du det du lette etter?