Fagdag om svangerskapsomsorg og fødselshjelp i Nord-Trøndelag

Fagseminar, 17.01.2017

Fagdag for ansatte i kommunene, Helse Nord-Trøndelag eller private aktører som arbeider i svangerskapsomsorgen med fødselshjelp.

Når og hvor

Dato
17.01.2017 
Klokkeslett
11:00-14:30
Sted
Statens Hus
 
Arrangør
Fylkeslegen i Nord-Trøndelag i samarbeid med Helse Nord-Trøndelag 

Presentasjoner fra fagdagen

2019-11-11 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-11-11 HNT offentlig postjournal.pdf2019-11-11 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-11-08 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-11-08 HNT offentlig postjournal.pdf2019-11-08 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-11-07 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-11-07 HNT offentlig postjournal.pdf2019-11-07 HNT offentlig postjournal.pdf
Veileder til søknadsskjema.pdfhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/Veileder til søknadsskjema.pdfVeileder til søknadsskjema.pdf
Ergoterapeutisk funksjonsvurdering, Sykehuset Namsos 06.11.19.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Ergoterapeutisk funksjonsvurdering, Sykehuset Namsos 06.11.19.pdfErgoterapeutisk funksjonsvurdering, Sykehuset Namsos 06.11.19.pdf
Ergoterapeutisk funksjonsvurdering, Sykehuset Namsos.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Ergoterapeutisk funksjonsvurdering, Sykehuset Namsos.docxErgoterapeutisk funksjonsvurdering, Sykehuset Namsos.docx
2019-11-06 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-11-06 HNT offentlig postjournal.pdf2019-11-06 HNT offentlig postjournal.pdf
23.09 møtereferat.pdfhttps://hnt.no/seksjon/Fagnettverk-kols/Documents/Referater, brosjyrer og andre dokumenter/Møtereferater og undervisning/2019/23.09 møtereferat.pdf23.09 møtereferat.pdf
2019-11-05 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-11-05 HNT offentlig postjournal.pdf2019-11-05 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-11-04 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-11-04 HNT offentlig postjournal.pdf2019-11-04 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-11-01 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-11-01 HNT offentlig postjournal.pdf2019-11-01 HNT offentlig postjournal.pdf
Program_Helsehagen 2019.pdfhttps://hnt.no/Documents/Program_Helsehagen 2019.pdfProgram_Helsehagen 2019.pdf
STEPPS, Sykehuset Namsos.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/STEPPS, Sykehuset Namsos.pdfSTEPPS, Sykehuset Namsos.pdf
STEPPS, Sykehuset Namsos.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/STEPPS, Sykehuset Namsos.docxSTEPPS, Sykehuset Namsos.docx
STAIRWAYS, Sykehuset Namsos.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/STAIRWAYS, Sykehuset Namsos.pdfSTAIRWAYS, Sykehuset Namsos.pdf
STAIRWAYS, Sykehuset Namsos.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/STAIRWAYS, Sykehuset Namsos.docxSTAIRWAYS, Sykehuset Namsos.docx
2019-10-31 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-10-31 HNT offentlig postjournal.pdf2019-10-31 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-10-30 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-10-30 HNT offentlig postjournal.pdf2019-10-30 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-10-29 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-10-29 HNT offentlig postjournal.pdf2019-10-29 HNT offentlig postjournal.pdf
Program barn som pårørende 2019 PDF.pdfhttps://hnt.no/Documents/Barn som pårørende/2019/Program barn som pårørende 2019 PDF.pdfProgram barn som pårørende 2019 PDF.pdf
2019-10-28 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-10-28 HNT offentlig postjournal.pdf2019-10-28 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-10-25 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-10-25 HNT offentlig postjournal.pdf2019-10-25 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-10-24 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-10-24 HNT offentlig postjournal.pdf2019-10-24 HNT offentlig postjournal.pdf
Flerfamiliegruppe, Sykehuset Namsos.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Flerfamiliegruppe, Sykehuset Namsos.pdfFlerfamiliegruppe, Sykehuset Namsos.pdf
Flerfamiliegruppe, Sykehuset Namsos.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Flerfamiliegruppe, Sykehuset Namsos.docxFlerfamiliegruppe, Sykehuset Namsos.docx
2019-10-23 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-10-23 HNT offentlig postjournal.pdf2019-10-23 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-10-22 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-10-22 HNT offentlig postjournal.pdf2019-10-22 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-10-21 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-10-21 HNT offentlig postjournal.pdf2019-10-21 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-10-18 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-10-18 HNT offentlig postjournal.pdf2019-10-18 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-10-17 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-10-17 HNT offentlig postjournal.pdf2019-10-17 HNT offentlig postjournal.pdf
Skjema for krav om innsynslogg i pasientjournal.pdfhttps://hnt.no/Documents/Rettigheter/Pasientjournal/Skjema for krav om innsynslogg i pasientjournal.pdfSkjema for krav om innsynslogg i pasientjournal.pdf
Forespørsel om journalkopi.pdfhttps://hnt.no/Documents/Rettigheter/Pasientjournal/Forespørsel om journalkopi.pdfForespørsel om journalkopi.pdf
2019-10-16 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-10-16 HNT offentlig postjournal.pdf2019-10-16 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-10-15 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-10-15 HNT offentlig postjournal.pdf2019-10-15 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-10-14 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-10-14 HNT offentlig postjournal.pdf2019-10-14 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-10-11 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-10-11 HNT offentlig postjournal.pdf2019-10-11 HNT offentlig postjournal.pdf
Referat møte Fagråd 10.09.19.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Møtereferater/2019/Referat møte Fagråd 10.09.19.pdfReferat møte Fagråd 10.09.19.pdf
2019-10-10 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-10-10 HNT offentlig postjournal.pdf2019-10-10 HNT offentlig postjournal.pdf
2019.09.26 Referat fra legeutvalg.pdfhttps://hnt.no/seksjon/legesamarbeid/Documents/Legeutvalget/Referater/2019/2019.09.26 Referat fra legeutvalg.pdf2019.09.26 Referat fra legeutvalg.pdf
2019.09.26 Referat fra legeutvalg.pdfhttps://hnt.no/seksjon/legesamarbeid/Documents/Legeutvalget/Referater/2019.09.26 Referat fra legeutvalg.pdf2019.09.26 Referat fra legeutvalg.pdf
2019-10-09 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-10-09 HNT offentlig postjournal.pdf2019-10-09 HNT offentlig postjournal.pdf
Statistikk sykehushenvisninger rehab 2 tert 2019.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2019/Statistikk sykehushenvisninger rehab 2 tert 2019.pdfStatistikk sykehushenvisninger rehab 2 tert 2019.pdf
Statistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2 tert 2019.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2019/Statistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2 tert 2019.pdfStatistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2 tert 2019.pdf
2019-10-08 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-10-08 HNT offentlig postjournal.pdf2019-10-08 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-10-07 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-10-07 HNT offentlig postjournal.pdf2019-10-07 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-10-04 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-10-04 HNT offentlig postjournal.pdf2019-10-04 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-10-03 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-10-03 HNT offentlig postjournal.pdf2019-10-03 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-10-02 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-10-02 HNT offentlig postjournal.pdf2019-10-02 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-10-01 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-10-01 HNT offentlig postjournal.pdf2019-10-01 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-09-30 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-09-30 HNT offentlig postjournal.pdf2019-09-30 HNT offentlig postjournal.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.