Fagdag om svangerskapsomsorg og fødselshjelp i Nord-Trøndelag

Fagseminar, 17.01.2017

Fagdag for ansatte i kommunene, Helse Nord-Trøndelag eller private aktører som arbeider i svangerskapsomsorgen med fødselshjelp.

Når og hvor

Dato
17.01.2017 
Klokkeslett
11:00-14:30
Sted
Statens Hus
 
Arrangør
Fylkeslegen i Nord-Trøndelag i samarbeid med Helse Nord-Trøndelag 

Presentasjoner fra fagdagen

2020-07-07 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-07-07 HNT offentlig postjournal.pdf2020-07-07 HNT offentlig postjournal.pdfpdf67471
2020-07-06 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-07-06 HNT offentlig postjournal.pdf2020-07-06 HNT offentlig postjournal.pdfpdf69856
2020-07-03 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-07-03 HNT offentlig postjournal.pdf2020-07-03 HNT offentlig postjournal.pdfpdf53392
2020-07-02 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-07-02 HNT offentlig postjournal.pdf2020-07-02 HNT offentlig postjournal.pdfpdf61370
2020-07-01 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-07-01 HNT offentlig postjournal.pdf2020-07-01 HNT offentlig postjournal.pdfpdf61410
2020-06-30 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-06-30 HNT offentlig postjournal.pdf2020-06-30 HNT offentlig postjournal.pdfpdf72663
2020-06-29 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-06-29 HNT offentlig postjournal.pdf2020-06-29 HNT offentlig postjournal.pdfpdf67142
2020-06-26 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-06-26 HNT offentlig postjournal.pdf2020-06-26 HNT offentlig postjournal.pdfpdf72045
2020-06-25 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-06-25 HNT offentlig postjournal.pdf2020-06-25 HNT offentlig postjournal.pdfpdf70783
2020.06.24 Planer og kapasietet i HNT ved utbrudd covid-19 Annamaria Forsberg.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Covid-19/Samarbeidsmøter mellom HNT og kommunene/2020.06.24 Planer og kapasietet i HNT ved utbrudd covid-19 Annamaria Forsberg.pdf2020.06.24 Planer og kapasietet i HNT ved utbrudd covid-19 Annamaria Forsberg.pdfpdf319155
2020.06.24 Referat fra onsdagsmøte korona.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Covid-19/Samarbeidsmøter mellom HNT og kommunene/2020.06.24 Referat fra onsdagsmøte korona.pdf2020.06.24 Referat fra onsdagsmøte korona.pdfpdf694228
2020.06.24 Tvang smittevernlov.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Covid-19/Samarbeidsmøter mellom HNT og kommunene/2020.06.24 Tvang smittevernlov.pdf2020.06.24 Tvang smittevernlov.pdfpdf759138
2020.06.24 Agenda.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Covid-19/Samarbeidsmøter mellom HNT og kommunene/2020.06.24 Agenda.pdf2020.06.24 Agenda.pdfpdf528728
2020-06-24 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-06-24 HNT offentlig postjournal.pdf2020-06-24 HNT offentlig postjournal.pdfpdf75582
2020-06-23 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-06-23 HNT offentlig postjournal.pdf2020-06-23 HNT offentlig postjournal.pdfpdf80691
2020-06-22 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-06-22 HNT offentlig postjournal.pdf2020-06-22 HNT offentlig postjournal.pdfpdf54394
2020-06-19 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-06-19 HNT offentlig postjournal.pdf2020-06-19 HNT offentlig postjournal.pdfpdf71487
2020-06-18 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-06-18 HNT offentlig postjournal.pdf2020-06-18 HNT offentlig postjournal.pdfpdf103932
2020-06-17 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-06-17 HNT offentlig postjournal.pdf2020-06-17 HNT offentlig postjournal.pdfpdf55245
2020-06-16 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-06-16 HNT offentlig postjournal.pdf2020-06-16 HNT offentlig postjournal.pdfpdf64088
2020-06-15 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-06-15 HNT offentlig postjournal.pdf2020-06-15 HNT offentlig postjournal.pdfpdf70603
2020-06-12 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-06-12 HNT offentlig postjournal.pdf2020-06-12 HNT offentlig postjournal.pdfpdf64781
Individuell plan.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen, tjenesteavtaler og felles rutiner/Individuell plan.pdfIndividuell plan.pdfpdf617884
Særavtale om sykehustjeneste for leger i spesialisering i allmenn medisin - ALIS 2020.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen, tjenesteavtaler og felles rutiner/Særavtaler/Særavtale om sykehustjeneste for leger i spesialisering i allmenn medisin - ALIS 2020.pdfSæravtale om sykehustjeneste for leger i spesialisering i allmenn medisin - ALIS 2020.pdfpdf739476
Særavtale kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - Namdalen, Bindal og Osen - HNT 2017.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen, tjenesteavtaler og felles rutiner/Særavtaler/Særavtale kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - Namdalen, Bindal og Osen - HNT 2017.pdfSæravtale kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - Namdalen, Bindal og Osen - HNT 2017.pdfpdf1066814
Særavtale om drfit av Værenesregionen DMS 2018.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen, tjenesteavtaler og felles rutiner/Særavtaler/Særavtale om drfit av Værenesregionen DMS 2018.pdfSæravtale om drfit av Værenesregionen DMS 2018.pdfpdf854742
2020-06-11 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-06-11 HNT offentlig postjournal.pdf2020-06-11 HNT offentlig postjournal.pdfpdf79955
2020-06-10 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-06-10 HNT offentlig postjournal.pdf2020-06-10 HNT offentlig postjournal.pdfpdf109281
Sommer 2020 Drift private rehabinst i Midt-Norge.pdfhttps://hnt.no/Documents/Rehabiliteringsklinikken/REHR/Sommer 2020 Drift private rehabinst i Midt-Norge.pdfSommer 2020 Drift private rehabinst i Midt-Norge.pdfpdf107011
Sommer 2020 Drift private rehabinst i Midt-Norge.dochttps://hnt.no/Documents/Rehabiliteringsklinikken/REHR/Sommer 2020 Drift private rehabinst i Midt-Norge.docSommer 2020 Drift private rehabinst i Midt-Norge.docdoc79360
2020.06.10 Referat fra onsdagsmøte korona.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Covid-19/Samarbeidsmøter mellom HNT og kommunene/2020.06.10 Referat fra onsdagsmøte korona.pdf2020.06.10 Referat fra onsdagsmøte korona.pdfpdf543760
2020-06-09 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-06-09 HNT offentlig postjournal.pdf2020-06-09 HNT offentlig postjournal.pdfpdf89588
2020.06.10 Info Paul Georg Skogen.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Covid-19/Samarbeidsmøter mellom HNT og kommunene/2020.06.10 Info Paul Georg Skogen.pdf2020.06.10 Info Paul Georg Skogen.pdfpdf752985
2020.06.10 Smittevernutstyr kommuner.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Covid-19/Samarbeidsmøter mellom HNT og kommunene/2020.06.10 Smittevernutstyr kommuner.pdf2020.06.10 Smittevernutstyr kommuner.pdfpdf767523
2020.06.10 Karanteneregler og arbeid HNT.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Covid-19/Samarbeidsmøter mellom HNT og kommunene/2020.06.10 Karanteneregler og arbeid HNT.pdf2020.06.10 Karanteneregler og arbeid HNT.pdfpdf475449
2020.06.10 Besøksrestriksjoner HNT.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Covid-19/Samarbeidsmøter mellom HNT og kommunene/2020.06.10 Besøksrestriksjoner HNT.pdf2020.06.10 Besøksrestriksjoner HNT.pdfpdf465349
Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten sommeren 2020.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for medisin og rehabilitering/Rehabilitering/Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten sommeren 2020.pdfRehabilitering i spesialisthelsetjenesten sommeren 2020.pdfpdf37255
2020.06.10 Beredskapsplan for smitteverntiltak ved økt smittespredning under covid-19 pandemien.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Covid-19/Samarbeidsmøter mellom HNT og kommunene/2020.06.10 Beredskapsplan for smitteverntiltak ved økt smittespredning under covid-19 pandemien.pdf2020.06.10 Beredskapsplan for smitteverntiltak ved økt smittespredning under covid-19 pandemien.pdfpdf227415
2020-06-08 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-06-08 HNT offentlig postjournal.pdf2020-06-08 HNT offentlig postjournal.pdfpdf73905
Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten sommeren 2020.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for medisin og rehabilitering/Rehabilitering/Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten sommeren 2020.docxRehabilitering i spesialisthelsetjenesten sommeren 2020.docxdocx42439
2020-06-05 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-06-05 HNT offentlig postjournal.pdf2020-06-05 HNT offentlig postjournal.pdfpdf79895
Engelsk versjon av - Skjema for krav om innsynslogg i pasientjournal.pdfhttps://hnt.no/Documents/Rettigheter/Pasientjournal/Engelsk versjon av - Skjema for krav om innsynslogg i pasientjournal.pdfEngelsk versjon av - Skjema for krav om innsynslogg i pasientjournal.pdfpdf437803
Engelsk versjon av - Forespørsel om journalkopi.pdfhttps://hnt.no/Documents/Rettigheter/Pasientjournal/Engelsk versjon av - Forespørsel om journalkopi.pdfEngelsk versjon av - Forespørsel om journalkopi.pdfpdf560559
2020.06.10 Skjema for registrering av besøkende - pandemi.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Covid-19/Samarbeidsmøter mellom HNT og kommunene/2020.06.10 Skjema for registrering av besøkende - pandemi.pdf2020.06.10 Skjema for registrering av besøkende - pandemi.pdfpdf334514
2020-06-04 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-06-04 HNT offentlig postjournal.pdf2020-06-04 HNT offentlig postjournal.pdfpdf72652
2020.05.27 Samarbeidsavtale om transport av covid-19 prøver.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Covid-19/Samarbeidsmøter mellom HNT og kommunene/2020.05.27 Samarbeidsavtale om transport av covid-19 prøver.pdf2020.05.27 Samarbeidsavtale om transport av covid-19 prøver.pdfpdf674113
2020.05.27 Referat fra onsdagsmøte korona.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Covid-19/Samarbeidsmøter mellom HNT og kommunene/2020.05.27 Referat fra onsdagsmøte korona.pdf2020.05.27 Referat fra onsdagsmøte korona.pdfpdf1113733
2020-06-03 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-06-03 HNT offentlig postjournal.pdf2020-06-03 HNT offentlig postjournal.pdfpdf66108
Brev til henvisende leger om skjema om pre-triage.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Covid-19/Informasjon til fastleger og andre henvisere/Brev til henvisende leger om skjema om pre-triage.pdfBrev til henvisende leger om skjema om pre-triage.pdfpdf769274
Angstmestringsgruppe, Sykehuset Namsos.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Angstmestringsgruppe, Sykehuset Namsos.pdfAngstmestringsgruppe, Sykehuset Namsos.pdfpdf612169


Fant du det du lette etter?