Fagdag om svangerskapsomsorg og fødselshjelp i Nord-Trøndelag

Fagseminar , 17.01.2017

Fagdag for ansatte i kommunene, Helse Nord-Trøndelag eller private aktører som arbeider i svangerskapsomsorgen med fødselshjelp.

Når og hvor

Dato
17.01.2017 
Klokkeslett
11:00-14:30
Sted
Statens Hus
 
Arrangør
Fylkeslegen i Nord-Trøndelag i samarbeid med Helse Nord-Trøndelag 

Presentasjoner fra fagdagen

Hverdagsmestring, Sykehuset Namsos.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Hverdagsmestring, Sykehuset Namsos.pdfHverdagsmestring, Sykehuset Namsos.pdf
Hverdagsmestring, Sykehuset Namsos.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Hverdagsmestring, Sykehuset Namsos.docxHverdagsmestring, Sykehuset Namsos.docx
Friluftsterapi, DPS Kolvereid.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Friluftsterapi, DPS Kolvereid.pdfFriluftsterapi, DPS Kolvereid.pdf
Friluftsterapi, DPS Kolvereid.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Friluftsterapi, DPS Kolvereid.docxFriluftsterapi, DPS Kolvereid.docx
Motivasjonsgruppe, DPS Kolvereid.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Motivasjonsgruppe, DPS Kolvereid.pdfMotivasjonsgruppe, DPS Kolvereid.pdf
Motivasjonsgruppe, DPS Kolvereid.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Motivasjonsgruppe, DPS Kolvereid.docxMotivasjonsgruppe, DPS Kolvereid.docx
Motivasjonsgruppe med fokus på endring, DPS Kolvereid.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Motivasjonsgruppe med fokus på endring, DPS Kolvereid.pdfMotivasjonsgruppe med fokus på endring, DPS Kolvereid.pdf
Motivasjonsgruppe med fokus på endring, DPS Kolvereid.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Motivasjonsgruppe med fokus på endring, DPS Kolvereid.docxMotivasjonsgruppe med fokus på endring, DPS Kolvereid.docx
Bipolargruppe, Sykehuset Namsos.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Bipolargruppe, Sykehuset Namsos.pdfBipolargruppe, Sykehuset Namsos.pdf
Bipolargruppe, Sykehuset Namsos.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Bipolargruppe, Sykehuset Namsos.docxBipolargruppe, Sykehuset Namsos.docx
AKTIV-gruppe, Sykehuset Namsos.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/AKTIV-gruppe, Sykehuset Namsos.pdfAKTIV-gruppe, Sykehuset Namsos.pdf
AKTIV-gruppe, Sykehuset Namsos.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/AKTIV-gruppe, Sykehuset Namsos.docxAKTIV-gruppe, Sykehuset Namsos.docx
ADHD-gruppe, Sykehuset Namsos.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/ADHD-gruppe, Sykehuset Namsos.pdfADHD-gruppe, Sykehuset Namsos.pdf
ADHD-gruppe, Sykehuset Namsos.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/ADHD-gruppe, Sykehuset Namsos.docxADHD-gruppe, Sykehuset Namsos.docx
STEPPS, Sykehuset Namsos.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/STEPPS, Sykehuset Namsos.pdfSTEPPS, Sykehuset Namsos.pdf
STEPPS, Sykehuset Namsos.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/STEPPS, Sykehuset Namsos.docxSTEPPS, Sykehuset Namsos.docx
STEPPS samtykkeskjema, Sykehuset Namsos.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/STEPPS samtykkeskjema, Sykehuset Namsos.pdfSTEPPS samtykkeskjema, Sykehuset Namsos.pdf
STEPPS samtykkeskjema, Sykehuset Namsos.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/STEPPS samtykkeskjema, Sykehuset Namsos.docxSTEPPS samtykkeskjema, Sykehuset Namsos.docx
Motivasjonskurs, DPS Kolvereid.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Motivasjonskurs, DPS Kolvereid.pdfMotivasjonskurs, DPS Kolvereid.pdf
Motivasjonskurs, DPS Kolvereid.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Motivasjonskurs, DPS Kolvereid.docxMotivasjonskurs, DPS Kolvereid.docx
2018-09-20 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-09-20 HNT offentlig postjournal.pdf2018-09-20 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-09-19 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-09-19 HNT offentlig postjournal.pdf2018-09-19 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-09-18 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-09-18 HNT offentlig postjournal.pdf2018-09-18 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-09-17 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-09-17 HNT offentlig postjournal.pdf2018-09-17 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-09-14 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-09-14 HNT offentlig postjournal.pdf2018-09-14 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-09-13 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-09-13 HNT offentlig postjournal.pdf2018-09-13 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-09-12 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-09-12 HNT offentlig postjournal.pdf2018-09-12 HNT offentlig postjournal.pdf
Program Helsehagen 2018.pdfhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/Program Helsehagen 2018.pdfProgram Helsehagen 2018.pdf
2018-09-11 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-09-11 HNT offentlig postjournal.pdf2018-09-11 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-09-10 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-09-10 HNT offentlig postjournal.pdf2018-09-10 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-09-07 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-09-07 HNT offentlig postjournal.pdf2018-09-07 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-09-06 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-09-06 HNT offentlig postjournal.pdf2018-09-06 HNT offentlig postjournal.pdf
Invitasjon og program Fagdag om Samhandling om rus og psykiatri i Namdalen 2018.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Arrangement helsepersonell/Fagdag om samhandling om rus og psykiatri i Namdalen/2018/Invitasjon og program Fagdag om Samhandling om rus og psykiatri i Namdalen 2018.pdfInvitasjon og program Fagdag om Samhandling om rus og psykiatri i Namdalen 2018.pdf
Utskrivningsklare 2. tertial 2018.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2018/Utskrivningsklare 2. tertial 2018.pdfUtskrivningsklare 2. tertial 2018.pdf
2018-09-05 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-09-05 HNT offentlig postjournal.pdf2018-09-05 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-09-04HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-09-04HNT offentlig postjournal.pdf2018-09-04HNT offentlig postjournal.pdf
Høringsuttalelse, Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger.pdfhttps://hnt.no/Documents/Høring Felles bildediagnostikk/Høringsuttalelse, Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger.pdfHøringsuttalelse, Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger.pdf
Høringsuttalelse, Delta i Helse Nord-Trøndelag.pdfhttps://hnt.no/Documents/Høring Felles bildediagnostikk/Høringsuttalelse, Delta i Helse Nord-Trøndelag.pdfHøringsuttalelse, Delta i Helse Nord-Trøndelag.pdf
2018-09-03 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-09-03 HNT offentlig postjournal.pdf2018-09-03 HNT offentlig postjournal.pdf
Program Forskningsdagene 2018 – HNT.pdfhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/Forskningsdagene/Program Forskningsdagene 2018 – HNT.pdfProgram Forskningsdagene 2018 – HNT.pdf
Høringsuttalelse, Radiologisk avdeling Molde og Kristiansund.pdfhttps://hnt.no/Documents/Høring Felles bildediagnostikk/Høringsuttalelse, Radiologisk avdeling Molde og Kristiansund.pdfHøringsuttalelse, Radiologisk avdeling Molde og Kristiansund.pdf
Høringsuttalelse, Slagavdelingen, Nevrologisk poliklinikk, Sykehuset Levanger.pdfhttps://hnt.no/Documents/Høring Felles bildediagnostikk/Høringsuttalelse, Slagavdelingen, Nevrologisk poliklinikk, Sykehuset Levanger.pdfHøringsuttalelse, Slagavdelingen, Nevrologisk poliklinikk, Sykehuset Levanger.pdf
Høringsuttalelse, Fagforbundet.pdfhttps://hnt.no/Documents/Høring Felles bildediagnostikk/Høringsuttalelse, Fagforbundet.pdfHøringsuttalelse, Fagforbundet.pdf
Høringsuttalelse, Nevrologisk avdeling Helse Nord-Trøndelag.pdfhttps://hnt.no/Documents/Høring Felles bildediagnostikk/Høringsuttalelse, Nevrologisk avdeling Helse Nord-Trøndelag.pdfHøringsuttalelse, Nevrologisk avdeling Helse Nord-Trøndelag.pdf
Høringsuttalelse, Norsk Radiografforbund og NITO Helse Møre og Romsdal HF.pdfhttps://hnt.no/Documents/Høring Felles bildediagnostikk/Høringsuttalelse, Norsk Radiografforbund og NITO Helse Møre og Romsdal HF.pdfHøringsuttalelse, Norsk Radiografforbund og NITO Helse Møre og Romsdal HF.pdf
Høringsuttalelse, Sigrid Slungaard, Pensjonert radiolog ved Sykehuset Namsos.pdfhttps://hnt.no/Documents/Høring Felles bildediagnostikk/Høringsuttalelse, Sigrid Slungaard, Pensjonert radiolog ved Sykehuset Namsos.pdfHøringsuttalelse, Sigrid Slungaard, Pensjonert radiolog ved Sykehuset Namsos.pdf
Høringsuttalelse, Mari Gårseth, Medisinsk fysiker og strålevernkoordinator, Sykehuset Levanger.pdfhttps://hnt.no/Documents/Høring Felles bildediagnostikk/Høringsuttalelse, Mari Gårseth, Medisinsk fysiker og strålevernkoordinator, Sykehuset Levanger.pdfHøringsuttalelse, Mari Gårseth, Medisinsk fysiker og strålevernkoordinator, Sykehuset Levanger.pdf
2018-08-31 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-08-31 HNT offentlig postjournal.pdf2018-08-31 HNT offentlig postjournal.pdf
Høringsuttalelse, radiologer og avdelingsleder Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos (uttalelse).pdfhttps://hnt.no/Documents/Høring Felles bildediagnostikk/Høringsuttalelse, radiologer og avdelingsleder Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos (uttalelse).pdfHøringsuttalelse, radiologer og avdelingsleder Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos (uttalelse).pdf
Høringsuttalelse, radiologer og avdelingsleder Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos (vedlegg).pdfhttps://hnt.no/Documents/Høring Felles bildediagnostikk/Høringsuttalelse, radiologer og avdelingsleder Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos (vedlegg).pdfHøringsuttalelse, radiologer og avdelingsleder Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos (vedlegg).pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.