HELSENORGE

Fagdag om svangerskapsomsorg og fødselshjelp i Nord-Trøndelag

Fagseminar, 17.01.2017

Fagdag for ansatte i kommunene, Helse Nord-Trøndelag eller private aktører som arbeider i svangerskapsomsorgen med fødselshjelp.

Når og hvor

Dato
17.01.2017 
Klokkeslett
11:00-14:30
Sted
Statens Hus
 
Arrangør
Fylkeslegen i Nord-Trøndelag i samarbeid med Helse Nord-Trøndelag 

Presentasjoner fra fagdagen

2023-09-29 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-09-29 HNT offentlig postjournal.pdf2023-09-29 HNT offentlig postjournal.pdfpdf74166
2023-09-28 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-09-28 HNT offentlig postjournal.pdf2023-09-28 HNT offentlig postjournal.pdfpdf86438
2023-09-27 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-09-27 HNT offentlig postjournal.pdf2023-09-27 HNT offentlig postjournal.pdfpdf77684
2023-09-26 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-09-26 HNT offentlig postjournal.pdf2023-09-26 HNT offentlig postjournal.pdfpdf86098
2023-09-25 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-09-25 HNT offentlig postjournal.pdf2023-09-25 HNT offentlig postjournal.pdfpdf98842
2023-09-22 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-09-22 HNT offentlig postjournal.pdf2023-09-22 HNT offentlig postjournal.pdfpdf62522
2023-09-21 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-09-21 HNT offentlig postjournal.pdf2023-09-21 HNT offentlig postjournal.pdfpdf73408
2023-09-20 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-09-20 HNT offentlig postjournal.pdf2023-09-20 HNT offentlig postjournal.pdfpdf73912
2023-09-19 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-09-19 HNT offentlig postjournal.pdf2023-09-19 HNT offentlig postjournal.pdfpdf69374
2023-09-18 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-09-18 HNT offentlig postjournal.pdf2023-09-18 HNT offentlig postjournal.pdfpdf68526
2023-09-15 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-09-15 HNT offentlig postjournal.pdf2023-09-15 HNT offentlig postjournal.pdfpdf65130
2023-09-14 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-09-14 HNT offentlig postjournal.pdf2023-09-14 HNT offentlig postjournal.pdfpdf77293
Samhandlingskoordinatorer i Helse Nord-Trøndelag 2023 Tabell.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Samhandlingskoordinatorer i Helse Nord-Trøndelag 2023 Tabell.pdfSamhandlingskoordinatorer i Helse Nord-Trøndelag 2023 Tabell.pdfpdf453188
2023-09-13 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-09-13 HNT offentlig postjournal.pdf2023-09-13 HNT offentlig postjournal.pdfpdf76013
2023-09-12 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-09-12 HNT offentlig postjournal.pdf2023-09-12 HNT offentlig postjournal.pdfpdf76025
2023-09-11 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-09-11 HNT offentlig postjournal.pdf2023-09-11 HNT offentlig postjournal.pdfpdf75275
2023-09-08 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-09-08 HNT offentlig postjournal.pdf2023-09-08 HNT offentlig postjournal.pdfpdf60962
2023-09-07 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-09-07 HNT offentlig postjournal.pdf2023-09-07 HNT offentlig postjournal.pdfpdf84503
2023-09-06 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-09-06 HNT offentlig postjournal.pdf2023-09-06 HNT offentlig postjournal.pdfpdf72413
2023-09-05 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-09-05 HNT offentlig postjournal.pdf2023-09-05 HNT offentlig postjournal.pdfpdf80754
Medlemmer i Fagråd for pasientsamarbeid FPS per sept.2023.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Fagråd/Pasientsamarbeid/Medlemmer i Fagråd for pasientsamarbeid FPS per sept.2023.pdfMedlemmer i Fagråd for pasientsamarbeid FPS per sept.2023.pdfpdf573889
2023.08.30 Referat fra møte i Fagråd for pasientsamarbeid.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Fagråd/Pasientsamarbeid/Møter/2023/30.august/2023.08.30 Referat fra møte i Fagråd for pasientsamarbeid.pdf2023.08.30 Referat fra møte i Fagråd for pasientsamarbeid.pdfpdf272135
2023-09-04 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-09-04 HNT offentlig postjournal.pdf2023-09-04 HNT offentlig postjournal.pdfpdf70112
2023-09-01 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-09-01 HNT offentlig postjournal.pdf2023-09-01 HNT offentlig postjournal.pdfpdf69565
Bestilling av sikkert filområde for Forskningsprosjekt og Kvalitetsregistre_.pdfhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/Bestilling av sikkert filområde for Forskningsprosjekt og Kvalitetsregistre_.pdfBestilling av sikkert filområde for Forskningsprosjekt og Kvalitetsregistre_.pdfpdf234641
2023.08.30 Samhandlingsavvik - Fagråd for pasientsamarbeid O.B.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Fagråd/Pasientsamarbeid/Møter/2023/30.august/2023.08.30 Samhandlingsavvik - Fagråd for pasientsamarbeid O.B.pdf2023.08.30 Samhandlingsavvik - Fagråd for pasientsamarbeid O.B.pdfpdf1373508
2023.08.30 KE-nettverk og div om rehabilitering - Fagråd for pasientsamarbeid N.H.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Fagråd/Pasientsamarbeid/Møter/2023/30.august/2023.08.30 KE-nettverk og div om rehabilitering - Fagråd for pasientsamarbeid N.H.pdf2023.08.30 KE-nettverk og div om rehabilitering - Fagråd for pasientsamarbeid N.H.pdfpdf528947
2023.08.30 Presentasjon spes v komm rehabilitering - V.S.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Fagråd/Pasientsamarbeid/Møter/2023/30.august/2023.08.30 Presentasjon spes v komm rehabilitering - V.S.pdf2023.08.30 Presentasjon spes v komm rehabilitering - V.S.pdfpdf869262
2023-08-31 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-08-31 HNT offentlig postjournal.pdf2023-08-31 HNT offentlig postjournal.pdfpdf83591
2023-08-30 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-08-30 HNT offentlig postjournal.pdf2023-08-30 HNT offentlig postjournal.pdfpdf69169
2023.08.30 DHO - Fagråd pasientsamarbeid 300823 Å.B.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Fagråd/Pasientsamarbeid/Møter/2023/30.august/2023.08.30 DHO - Fagråd pasientsamarbeid 300823 Å.B.pdf2023.08.30 DHO - Fagråd pasientsamarbeid 300823 Å.B.pdfpdf712692
2023.08.30 Handlingsplan og videre oppfølging - Fagråd 1 J.S.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Fagråd/Pasientsamarbeid/Møter/2023/30.august/2023.08.30 Handlingsplan og videre oppfølging - Fagråd 1 J.S.pdf2023.08.30 Handlingsplan og videre oppfølging - Fagråd 1 J.S.pdfpdf1300197
2023-08-29 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-08-29 HNT offentlig postjournal.pdf2023-08-29 HNT offentlig postjournal.pdfpdf64623
2023-08-28 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-08-28 HNT offentlig postjournal.pdf2023-08-28 HNT offentlig postjournal.pdfpdf101524
Kompetanseteam ASK - informasjonsbrosjyre pr. mai 2018.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen, tjenesteavtaler og felles rutiner/Samhandlingsrutiner/Kompetanseteam ASK - informasjonsbrosjyre pr. mai 2018.pdfKompetanseteam ASK - informasjonsbrosjyre pr. mai 2018.pdfpdf120545
2023-08-25 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-08-25 HNT offentlig postjournal.pdf2023-08-25 HNT offentlig postjournal.pdfpdf68507
Kompetanseteam ASK - informasjonsbrosjyre pr. mai 2018.docxhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen, tjenesteavtaler og felles rutiner/Samhandlingsrutiner/Kompetanseteam ASK - informasjonsbrosjyre pr. mai 2018.docxKompetanseteam ASK - informasjonsbrosjyre pr. mai 2018.docxdocx302860
2023-08-24 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-08-24 HNT offentlig postjournal.pdf2023-08-24 HNT offentlig postjournal.pdfpdf84669
2023-08-23 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-08-23 HNT offentlig postjournal.pdf2023-08-23 HNT offentlig postjournal.pdfpdf57251
2023-08-22 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-08-22 HNT offentlig postjournal.pdf2023-08-22 HNT offentlig postjournal.pdfpdf63197
2023-08-21 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-08-21 HNT offentlig postjournal.pdf2023-08-21 HNT offentlig postjournal.pdfpdf84219
2023-08-18 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-08-18 HNT offentlig postjournal.pdf2023-08-18 HNT offentlig postjournal.pdfpdf66718
2023-08-17 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-08-17 HNT offentlig postjournal.pdf2023-08-17 HNT offentlig postjournal.pdfpdf71665
Skei - BMJ Open. pdf.pdfhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/Artikler/Skei - BMJ Open. pdf.pdfSkei - BMJ Open. pdf.pdfpdf1428838
2023-08-16 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-08-16 HNT offentlig postjournal.pdf2023-08-16 HNT offentlig postjournal.pdfpdf67416
2023-08-15 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-08-15 HNT offentlig postjournal.pdf2023-08-15 HNT offentlig postjournal.pdfpdf69405
2023-08-14 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-08-14 HNT offentlig postjournal.pdf2023-08-14 HNT offentlig postjournal.pdfpdf77391
2023-08-11 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-08-11 HNT offentlig postjournal.pdf2023-08-11 HNT offentlig postjournal.pdfpdf59064
2023-08-10 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-08-10 HNT offentlig postjournal.pdf2023-08-10 HNT offentlig postjournal.pdfpdf60531
2023-08-09 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-08-09 HNT offentlig postjournal.pdf2023-08-09 HNT offentlig postjournal.pdfpdf61144


Fant du det du lette etter?