Fagdag om svangerskapsomsorg og fødselshjelp i Nord-Trøndelag

Fagseminar, 17.01.2017

Fagdag for ansatte i kommunene, Helse Nord-Trøndelag eller private aktører som arbeider i svangerskapsomsorgen med fødselshjelp.

Når og hvor

Dato
17.01.2017 
Klokkeslett
11:00-14:30
Sted
Statens Hus
 
Arrangør
Fylkeslegen i Nord-Trøndelag i samarbeid med Helse Nord-Trøndelag 

Presentasjoner fra fagdagen

2019-07-15 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-07-15 HNT offentlig postjournal.pdf2019-07-15 HNT offentlig postjournal.pdf
Motivasjonsgruppe, DPS Kolvereid.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Motivasjonsgruppe, DPS Kolvereid.pdfMotivasjonsgruppe, DPS Kolvereid.pdf
Motivasjonsgruppe, DPS Kolvereid.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Motivasjonsgruppe, DPS Kolvereid.docxMotivasjonsgruppe, DPS Kolvereid.docx
2019-07-12 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-07-12 HNT offentlig postjournal.pdf2019-07-12 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-07-11 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-07-11 HNT offentlig postjournal.pdf2019-07-11 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-07-10 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-07-10 HNT offentlig postjournal.pdf2019-07-10 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-07-09 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-07-09 HNT offentlig postjournal.pdf2019-07-09 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-07-08 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-07-08 HNT offentlig postjournal.pdf2019-07-08 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-07-05 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-07-05 HNT offentlig postjournal.pdf2019-07-05 HNT offentlig postjournal.pdf
Tvangslidelse (OCD) - behandlingsanbefaling.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Behandlingsanbefalinger/Tvangslidelse (OCD) - behandlingsanbefaling.pdfTvangslidelse (OCD) - behandlingsanbefaling.pdf
Tvangslidelse (OCD) - behandlingsanbefaling.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Behandlingsanbefalinger/Tvangslidelse (OCD) - behandlingsanbefaling.docxTvangslidelse (OCD) - behandlingsanbefaling.docx
Sosial fobi - behandlingsanbefaling.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Behandlingsanbefalinger/Sosial fobi - behandlingsanbefaling.pdfSosial fobi - behandlingsanbefaling.pdf
Sosial fobi - behandlingsanbefaling.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Behandlingsanbefalinger/Sosial fobi - behandlingsanbefaling.docxSosial fobi - behandlingsanbefaling.docx
Depresjon - behandlingsanbefaling.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Behandlingsanbefalinger/Depresjon - behandlingsanbefaling.pdfDepresjon - behandlingsanbefaling.pdf
Depresjon - behandlingsanbefaling.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Behandlingsanbefalinger/Depresjon - behandlingsanbefaling.docxDepresjon - behandlingsanbefaling.docx
Bipolar lidelse - behandlingsanbefaling.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Behandlingsanbefalinger/Bipolar lidelse - behandlingsanbefaling.pdfBipolar lidelse - behandlingsanbefaling.pdf
Bipolar lidelse - behandlingsanbefaling.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Behandlingsanbefalinger/Bipolar lidelse - behandlingsanbefaling.docxBipolar lidelse - behandlingsanbefaling.docx
Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) - behandlingsanbefaling.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Behandlingsanbefalinger/Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) - behandlingsanbefaling.pdfPosttraumatisk stresslidelse (PTSD) - behandlingsanbefaling.pdf
Panikklidelse - behandlingsanbefaling.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Behandlingsanbefalinger/Panikklidelse - behandlingsanbefaling.pdfPanikklidelse - behandlingsanbefaling.pdf
Generalisert angstlidelse - behandlingsanbefaling.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Behandlingsanbefalinger/Generalisert angstlidelse - behandlingsanbefaling.pdfGeneralisert angstlidelse - behandlingsanbefaling.pdf
Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) - behandlingsanbefaling.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Behandlingsanbefalinger/Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) - behandlingsanbefaling.docxPosttraumatisk stresslidelse (PTSD) - behandlingsanbefaling.docx
Panikklidelse - behandlingsanbefaling.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Behandlingsanbefalinger/Panikklidelse - behandlingsanbefaling.docxPanikklidelse - behandlingsanbefaling.docx
Generalisert angstlidelse - behandlingsanbefaling.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Behandlingsanbefalinger/Generalisert angstlidelse - behandlingsanbefaling.docxGeneralisert angstlidelse - behandlingsanbefaling.docx
2019-07-04 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-07-04 HNT offentlig postjournal.pdf2019-07-04 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-07-03 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-07-03 HNT offentlig postjournal.pdf2019-07-03 HNT offentlig postjournal.pdf
Referat møte Fagråd 21.05.19.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Møtereferater/2019/Referat møte Fagråd 21.05.19.pdfReferat møte Fagråd 21.05.19.pdf
Unicare Helsefort Kartleggingsopphold kronisk utmattelsessyndrom cfs-me.pdfhttps://hnt.no/Documents/Rehabiliteringsklinikken/REHR/Beskrivelser av behandlingstilbud/Unicare Helsefort Kartleggingsopphold kronisk utmattelsessyndrom cfs-me.pdfUnicare Helsefort Kartleggingsopphold kronisk utmattelsessyndrom cfs-me.pdf
Unicare Helsefort Beskrivelse av kartleggingsopphold kronisk muskel- og bløtdelssmerter.pdfhttps://hnt.no/Documents/Rehabiliteringsklinikken/REHR/Beskrivelser av behandlingstilbud/Unicare Helsefort Beskrivelse av kartleggingsopphold kronisk muskel- og bløtdelssmerter.pdfUnicare Helsefort Beskrivelse av kartleggingsopphold kronisk muskel- og bløtdelssmerter.pdf
KOLS nettverksmøte 29.04.19.pdfhttps://hnt.no/seksjon/Fagnettverk-kols/Documents/Referater, brosjyrer og andre dokumenter/Møtereferater og undervisning/2019/KOLS nettverksmøte 29.04.19.pdfKOLS nettverksmøte 29.04.19.pdf
Presentasjon Verdal kommune.pdfhttps://hnt.no/seksjon/Fagnettverk-kols/Documents/Referater, brosjyrer og andre dokumenter/Møtereferater og undervisning/2019/Presentasjon Verdal kommune.pdfPresentasjon Verdal kommune.pdf
Møtereferat 29.04.19.pdfhttps://hnt.no/seksjon/Fagnettverk-kols/Documents/Referater, brosjyrer og andre dokumenter/Møtereferater og undervisning/2019/Møtereferat 29.04.19.pdfMøtereferat 29.04.19.pdf
2019-07-02 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-07-02 HNT offentlig postjournal.pdf2019-07-02 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-07-01 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-07-01 HNT offentlig postjournal.pdf2019-07-01 HNT offentlig postjournal.pdf
Prinsipper for samarbeid om oppgavedeling.pdfhttps://hnt.no/seksjon/legesamarbeid/Documents/Legeutvalget/Retningslinjer for legesamarbeid/Prinsipper for samarbeid om oppgavedeling.pdfPrinsipper for samarbeid om oppgavedeling.pdf
Retningslinjer for legesamarbeid.pdfhttps://hnt.no/seksjon/legesamarbeid/Documents/Legeutvalget/Retningslinjer for legesamarbeid/Retningslinjer for legesamarbeid.pdfRetningslinjer for legesamarbeid.pdf
Forankring og godkjenning av retningslinjer.pdfhttps://hnt.no/seksjon/legesamarbeid/Documents/Legeutvalget/Retningslinjer for legesamarbeid/Forankring og godkjenning av retningslinjer.pdfForankring og godkjenning av retningslinjer.pdf
Retningslinjer for legesamarbeid.docxhttps://hnt.no/seksjon/legesamarbeid/Documents/Legeutvalget/Retningslinjer for legesamarbeid/Retningslinjer for legesamarbeid.docxRetningslinjer for legesamarbeid.docx
Forankring og godkjenning av retningslinjer.docxhttps://hnt.no/seksjon/legesamarbeid/Documents/Legeutvalget/Retningslinjer for legesamarbeid/Forankring og godkjenning av retningslinjer.docxForankring og godkjenning av retningslinjer.docx
Prinsipper for samarbeid om oppgavedeling.docxhttps://hnt.no/seksjon/legesamarbeid/Documents/Legeutvalget/Retningslinjer for legesamarbeid/Prinsipper for samarbeid om oppgavedeling.docxPrinsipper for samarbeid om oppgavedeling.docx
2019.01.23 Presentasjon Dialogmeldinger.pdfhttps://hnt.no/seksjon/legesamarbeid/Documents/Legeutvalget/Referater/2019/2019.01.23 Presentasjon Dialogmeldinger.pdf2019.01.23 Presentasjon Dialogmeldinger.pdf
2018.11.14 Referat.pdfhttps://hnt.no/seksjon/legesamarbeid/Documents/Legeutvalget/Referater/2018/2018.11.14 Referat.pdf2018.11.14 Referat.pdf
2019.01.23 Presentasjon Dialogmeldinger.pptxhttps://hnt.no/seksjon/legesamarbeid/Documents/Legeutvalget/Referater/2019/2019.01.23 Presentasjon Dialogmeldinger.pptx2019.01.23 Presentasjon Dialogmeldinger.pptx
2018.03.13 Referat.pdfhttps://hnt.no/seksjon/legesamarbeid/Documents/Legeutvalget/Referater/2018/2018.03.13 Referat.pdf2018.03.13 Referat.pdf
2019-06-28 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-06-28 HNT offentlig postjournal.pdf2019-06-28 HNT offentlig postjournal.pdf
Plakat opplysningsmøte angst og depresjon 2019.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Arrangement helsepersonell/Plakat opplysningsmøte angst og depresjon 2019.pdfPlakat opplysningsmøte angst og depresjon 2019.pdf
Felles rutine for utveksling av PLO-meldinger -flytskjema med lommeveileder 10.06.2019.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Felles rutine for utveksling av PLO-meldinger -flytskjema med lommeveileder 10.06.2019.pdfFelles rutine for utveksling av PLO-meldinger -flytskjema med lommeveileder 10.06.2019.pdf
2019-06-27 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-06-27 HNT offentlig postjournal.pdf2019-06-27 HNT offentlig postjournal.pdf
STEPPS, Sykehuset Namsos.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/STEPPS, Sykehuset Namsos.pdfSTEPPS, Sykehuset Namsos.pdf
STEPPS, Sykehuset Namsos.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/STEPPS, Sykehuset Namsos.docxSTEPPS, Sykehuset Namsos.docx
STAIRWAYS, Sykehuset Namsos.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/STAIRWAYS, Sykehuset Namsos.pdfSTAIRWAYS, Sykehuset Namsos.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.