Fagdag om svangerskapsomsorg og fødselshjelp i Nord-Trøndelag

Fagseminar, 17.01.2017

Fagdag for ansatte i kommunene, Helse Nord-Trøndelag eller private aktører som arbeider i svangerskapsomsorgen med fødselshjelp.

Når og hvor

Dato
17.01.2017 
Klokkeslett
11:00-14:30
Sted
Statens Hus
 
Arrangør
Fylkeslegen i Nord-Trøndelag i samarbeid med Helse Nord-Trøndelag 

Presentasjoner fra fagdagen

Kurs i depresjonsmestring, DPS Stjørdal.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Kurs i depresjonsmestring, DPS Stjørdal.pdfKurs i depresjonsmestring, DPS Stjørdal.pdfpdf412230
Kurs i depresjonsmestring, DPS Stjørdal.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Kurs i depresjonsmestring, DPS Stjørdal.docxKurs i depresjonsmestring, DPS Stjørdal.docxdocx259860
Statistikk sykehushenvisninger rehab 2 tert 2020.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2020/Statistikk sykehushenvisninger rehab 2 tert 2020.pdfStatistikk sykehushenvisninger rehab 2 tert 2020.pdfpdf577582
Statistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2 tert 2020.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2020/Statistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2 tert 2020.pdfStatistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2 tert 2020.pdfpdf994307
NVI-godkjente publikasjoner 2019.pdfhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/Fagbiblioteket/NVI-godkjente publikasjoner 2019.pdfNVI-godkjente publikasjoner 2019.pdfpdf396719
Protokoll styremøte HNT 14 09 2020 (Godkjent).pdfhttps://hnt.no/Documents/Styret i HNT/Styremøte 14 09 2020/Protokoll styremøte HNT 14 09 2020 (Godkjent).pdfProtokoll styremøte HNT 14 09 2020 (Godkjent).pdfpdf757233
Sak 53-20 Status omstillingstiltak.pdfhttps://hnt.no/Documents/Styret i HNT/Styremøte 14 09 2020/Sak 53-20 Status omstillingstiltak.pdfSak 53-20 Status omstillingstiltak.pdfpdf453693
Sak 54-20 Kvalitet (forskning i HNT).pdfhttps://hnt.no/Documents/Styret i HNT/Styremøte 14 09 2020/Sak 54-20 Kvalitet (forskning i HNT).pdfSak 54-20 Kvalitet (forskning i HNT).pdfpdf3578020
Sak 52-20 Driftsrapport.pdfhttps://hnt.no/Documents/Styret i HNT/Styremøte 14 09 2020/Sak 52-20 Driftsrapport.pdfSak 52-20 Driftsrapport.pdfpdf1385779
Sak 51-20 ADs orienteringer.pdfhttps://hnt.no/Documents/Styret i HNT/Styremøte 14 09 2020/Sak 51-20 ADs orienteringer.pdfSak 51-20 ADs orienteringer.pdfpdf1621486
2020-09-02 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-09-02 HNT offentlig postjournal.pdf2020-09-02 HNT offentlig postjournal.pdfpdf70731
2020-09-01 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-09-01 HNT offentlig postjournal.pdf2020-09-01 HNT offentlig postjournal.pdfpdf72707
2020.09.02 Presentasjoner onsdagsmøte nr. 10.pptx.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Covid-19/Samarbeidsmøter mellom HNT og kommunene/2020.09.02 Presentasjoner onsdagsmøte nr. 10.pptx.pdf2020.09.02 Presentasjoner onsdagsmøte nr. 10.pptx.pdfpdf1617537
2020.09.02 Referat fra onsdagsmøte korona.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Covid-19/Samarbeidsmøter mellom HNT og kommunene/2020.09.02 Referat fra onsdagsmøte korona.pdf2020.09.02 Referat fra onsdagsmøte korona.pdfpdf662518
2020-08-31 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-08-31 HNT offentlig postjournal.pdf2020-08-31 HNT offentlig postjournal.pdfpdf66229
Psykoterapigruppe, Sykehuset Namsos.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Psykoterapigruppe, Sykehuset Namsos.pdfPsykoterapigruppe, Sykehuset Namsos.pdfpdf396314
2020-08-28 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-08-28 HNT offentlig postjournal.pdf2020-08-28 HNT offentlig postjournal.pdfpdf73147
31.08.2020 Pressemelding HNT.pdfhttps://hnt.no/Documents/Beredskap/Korona pressemeldinger/31.08.2020 Pressemelding HNT.pdf31.08.2020 Pressemelding HNT.pdfpdf676011
2020-08-27 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-08-27 HNT offentlig postjournal.pdf2020-08-27 HNT offentlig postjournal.pdfpdf81402
2020-08-26 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-08-26 HNT offentlig postjournal.pdf2020-08-26 HNT offentlig postjournal.pdfpdf63875
2020-08-25 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-08-25 HNT offentlig postjournal.pdf2020-08-25 HNT offentlig postjournal.pdfpdf76747
Ferdig program Forskningsdagene 2020.pdfhttps://hnt.no/Documents/Ferdig program Forskningsdagene 2020.pdfFerdig program Forskningsdagene 2020.pdfpdf728208
Oppstartsinformasjon Elements, august 2020.pdfhttps://hnt.no/Documents/Elements/Oppstartsinformasjon Elements, august 2020.pdfOppstartsinformasjon Elements, august 2020.pdfpdf695132
2020-08-24 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-08-24 HNT offentlig postjournal.pdf2020-08-24 HNT offentlig postjournal.pdfpdf77944
2020-08-21 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-08-21 HNT offentlig postjournal.pdf2020-08-21 HNT offentlig postjournal.pdfpdf67421
24.08.2020 Pressemelding HNT.pdfhttps://hnt.no/Documents/Beredskap/Korona pressemeldinger/24.08.2020 Pressemelding HNT.pdf24.08.2020 Pressemelding HNT.pdfpdf429565
24.08.2020 Pressemelding HNT.docxhttps://hnt.no/Documents/Beredskap/Korona pressemeldinger/24.08.2020 Pressemelding HNT.docx24.08.2020 Pressemelding HNT.docxdocx50888
2020-08-20 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-08-20 HNT offentlig postjournal.pdf2020-08-20 HNT offentlig postjournal.pdfpdf54988
2020-08-19 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-08-19 HNT offentlig postjournal.pdf2020-08-19 HNT offentlig postjournal.pdfpdf81844
2020-08-18 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-08-18 HNT offentlig postjournal.pdf2020-08-18 HNT offentlig postjournal.pdfpdf58588
2020.08.19 Info fra møte med FHI.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Covid-19/Samarbeidsmøter mellom HNT og kommunene/2020.08.19 Info fra møte med FHI.pdf2020.08.19 Info fra møte med FHI.pdfpdf421202
2020.08.19 Referat fra onsdagsmøte nr. 9 korona.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Covid-19/Samarbeidsmøter mellom HNT og kommunene/2020.08.19 Referat fra onsdagsmøte nr. 9 korona.pdf2020.08.19 Referat fra onsdagsmøte nr. 9 korona.pdfpdf935485
2020.08.19 Status ved Svenn Morten Iversen.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Covid-19/Samarbeidsmøter mellom HNT og kommunene/2020.08.19 Status ved Svenn Morten Iversen.pdf2020.08.19 Status ved Svenn Morten Iversen.pdfpdf861144
2020.08.19 Oppsummering fra spørreundersøkelse juni 2020.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Covid-19/Samarbeidsmøter mellom HNT og kommunene/2020.08.19 Oppsummering fra spørreundersøkelse juni 2020.pdf2020.08.19 Oppsummering fra spørreundersøkelse juni 2020.pdfpdf570630
2020-08-17 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-08-17 HNT offentlig postjournal.pdf2020-08-17 HNT offentlig postjournal.pdfpdf88242
18.08.2020 Pressemelding HNT.pdfhttps://hnt.no/Documents/Beredskap/Korona pressemeldinger/18.08.2020 Pressemelding HNT.pdf18.08.2020 Pressemelding HNT.pdfpdf675270
2020-08-14 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-08-14 HNT offentlig postjournal.pdf2020-08-14 HNT offentlig postjournal.pdfpdf53976
17.08.2020 Pressemelding HNT.pdfhttps://hnt.no/Documents/Beredskap/Korona pressemeldinger/17.08.2020 Pressemelding HNT.pdf17.08.2020 Pressemelding HNT.pdfpdf603798
2020-08-13 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-08-13 HNT offentlig postjournal.pdf2020-08-13 HNT offentlig postjournal.pdfpdf54571
Utenlandsreiser ANSATTE (14 08 2020).pdfhttps://hnt.no/Documents/Korona/Utenlandsreiser ANSATTE (14 08 2020).pdfUtenlandsreiser ANSATTE (14 08 2020).pdfpdf242626
Utenlandsreiser ANSATTE (14 08 2020).docxhttps://hnt.no/Documents/Korona/Utenlandsreiser ANSATTE (14 08 2020).docxUtenlandsreiser ANSATTE (14 08 2020).docxdocx23480
2020-08-12 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-08-12 HNT offentlig postjournal.pdf2020-08-12 HNT offentlig postjournal.pdfpdf50014
2020-08-11 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-08-11 HNT offentlig postjournal.pdf2020-08-11 HNT offentlig postjournal.pdfpdf58962
12.08.2020 Pressemelding HNT.pdfhttps://hnt.no/Documents/Beredskap/Korona pressemeldinger/12.08.2020 Pressemelding HNT.pdf12.08.2020 Pressemelding HNT.pdfpdf663719
2020-08-10 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-08-10 HNT offentlig postjournal.pdf2020-08-10 HNT offentlig postjournal.pdfpdf69257
11.08.2020 Pressemelding HNT.pdfhttps://hnt.no/Documents/Beredskap/Korona pressemeldinger/11.08.2020 Pressemelding HNT.pdf11.08.2020 Pressemelding HNT.pdfpdf673382
2020-08-07 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-08-07 HNT offentlig postjournal.pdf2020-08-07 HNT offentlig postjournal.pdfpdf44950
NYTT jusatert vedlegg til innkallingsbrev (versjon 1,5 10.08.20 (pdf).pdfhttps://hnt.no/Documents/Korona/NYTT jusatert vedlegg til innkallingsbrev (versjon 1,5 10.08.20 (pdf).pdfNYTT jusatert vedlegg til innkallingsbrev (versjon 1,5 10.08.20 (pdf).pdfpdf587062
2020-08-06 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-08-06 HNT offentlig postjournal.pdf2020-08-06 HNT offentlig postjournal.pdfpdf49814
2020-08-05 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2020-08-05 HNT offentlig postjournal.pdf2020-08-05 HNT offentlig postjournal.pdfpdf61746


Fant du det du lette etter?