Fagdag om svangerskapsomsorg og fødselshjelp i Nord-Trøndelag

Fagseminar , 17.01.2017

Fagdag for ansatte i kommunene, Helse Nord-Trøndelag eller private aktører som arbeider i svangerskapsomsorgen med fødselshjelp.

Når og hvor

Dato
17.01.2017 
Klokkeslett
11:00-14:30 
Sted
Statens Hus
 
Arrangør
Fylkeslegen i Nord-Trøndelag i samarbeid med Helse Nord-Trøndelag 

Presentasjoner fra fagdagen

Veileder til søknadsskjema DAC.pdfhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/Veileder til søknadsskjema DAC.pdfVeileder til søknadsskjema DAC.pdf
2018-03-21 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-03-21 HNT offentlig postjournal.pdf2018-03-21 HNT offentlig postjournal.pdf
Regional plan for svangerskaps- fødsels- og barselomsorg i Helse Midt-Norge 2015-2020.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Avtaler, retningslinjer og andre dokumenter/Regional plan for svangerskaps- fødsels- og barselomsorg i Helse Midt-Norge 2015-2020.pdfRegional plan for svangerskaps- fødsels- og barselomsorg i Helse Midt-Norge 2015-2020.pdf
2018-03-20 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-03-20 HNT offentlig postjournal.pdf2018-03-20 HNT offentlig postjournal.pdf
Strategisk utviklingsplan 2035 pr 080218.pdfhttps://hnt.no/Documents/Strategisk utviklingsplan HNT - høringsinnspill 2018/Strategisk utviklingsplan 2035 pr 080218.pdfStrategisk utviklingsplan 2035 pr 080218.pdf
Deltakerliste Migrasjonsfagdag per 23.03.2018.pdfhttps://hnt.no/Documents/Psykiatrisk klinikk/Deltakerliste Migrasjonsfagdag per 23.03.2018.pdfDeltakerliste Migrasjonsfagdag per 23.03.2018.pdf
2018-03-19 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-03-19 HNT offentlig postjournal.pdf2018-03-19 HNT offentlig postjournal.pdf
Påsken 2018 Drift private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge.pdfhttps://hnt.no/Documents/Rehabiliteringsklinikken/REHR/Påsken 2018 Drift private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge.pdfPåsken 2018 Drift private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge.pdf
Utlysningstekst forskningsmidler for 2018.pdfhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/Forskningsmidler/Utlysningstekst forskningsmidler for 2018.pdfUtlysningstekst forskningsmidler for 2018.pdf
Søknadsskjema interne forskningsmidler for 2018.pdfhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/Forskningsmidler/Søknadsskjema interne forskningsmidler for 2018.pdfSøknadsskjema interne forskningsmidler for 2018.pdf
2018-03-16 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-03-16 HNT offentlig postjournal.pdf2018-03-16 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-03-15 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-03-15 HNT offentlig postjournal.pdf2018-03-15 HNT offentlig postjournal.pdf
Mandat ungdomsråd HNT (vedtatt).pdfhttps://hnt.no/Documents/Ungdomsråd/Mandat ungdomsråd HNT (vedtatt).pdfMandat ungdomsråd HNT (vedtatt).pdf
Deltakerliste Migrasjonsfagdag Pr. 16.03.18.pdfhttps://hnt.no/Documents/Psykiatrisk klinikk/Deltakerliste Migrasjonsfagdag Pr. 16.03.18.pdfDeltakerliste Migrasjonsfagdag Pr. 16.03.18.pdf
2018-03-14 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-03-14 HNT offentlig postjournal.pdf2018-03-14 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-03-13 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-03-13 HNT offentlig postjournal.pdf2018-03-13 HNT offentlig postjournal.pdf
DAC - Søknadsskjema intern godkjenning.pdfhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/DAC - Søknadsskjema intern godkjenning.pdfDAC - Søknadsskjema intern godkjenning.pdf
Program søkesminar 130418.pdfhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/Program søkesminar 130418.pdfProgram søkesminar 130418.pdf
2018-03-12 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-03-12 HNT offentlig postjournal.pdf2018-03-12 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-03-09 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-03-09 HNT offentlig postjournal.pdf2018-03-09 HNT offentlig postjournal.pdf
Statistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2017 (hele året).pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2017/Statistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2017 (hele året).pdfStatistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2017 (hele året).pdf
Deltakerliste Migrasjonsfagdag Pr. 12.03.18.pdfhttps://hnt.no/Documents/Psykiatrisk klinikk/Deltakerliste Migrasjonsfagdag Pr. 12.03.18.pdfDeltakerliste Migrasjonsfagdag Pr. 12.03.18.pdf
2018-03-08 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-03-08 HNT offentlig postjournal.pdf2018-03-08 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-03-07 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-03-07 HNT offentlig postjournal.pdf2018-03-07 HNT offentlig postjournal.pdf
Protokoll styremøte HNT 15 02 2018 (Godkjent).pdfhttps://hnt.no/Documents/Strategisk utviklingsplan HNT - høringsinnspill 2018/Protokoll styremøte HNT 15 02 2018 (Godkjent).pdfProtokoll styremøte HNT 15 02 2018 (Godkjent).pdf
2018-03-06 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-03-06 HNT offentlig postjournal.pdf2018-03-06 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-03-05 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-03-05 HNT offentlig postjournal.pdf2018-03-05 HNT offentlig postjournal.pdf
Deltakerliste Migrasjonsfagdag Pr. 05.05.18.pdfhttps://hnt.no/Documents/Psykiatrisk klinikk/Deltakerliste Migrasjonsfagdag Pr. 05.05.18.pdfDeltakerliste Migrasjonsfagdag Pr. 05.05.18.pdf
2018-03-02 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-03-02 HNT offentlig postjournal.pdf2018-03-02 HNT offentlig postjournal.pdf
Skjema - Søknad om bidrag for vitenskapelig publisering.pdfhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/Forskningsmidler/Skjema - Søknad om bidrag for vitenskapelig publisering.pdfSkjema - Søknad om bidrag for vitenskapelig publisering.pdf
2018-03-01 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-03-01 HNT offentlig postjournal.pdf2018-03-01 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-02-28 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-02-28 HNT offentlig postjournal.pdf2018-02-28 HNT offentlig postjournal.pdf
Bestillingsskjema av kliniske data fra Helse Nord-Trøndelag.pdfhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/Bestillingsskjema av kliniske data fra Helse Nord-Trøndelag.pdfBestillingsskjema av kliniske data fra Helse Nord-Trøndelag.pdf
2018-02-27 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-02-27 HNT offentlig postjournal.pdf2018-02-27 HNT offentlig postjournal.pdf
Deltakerliste Migrasjonsfagdag Pr. 26.02.18.pdfhttps://hnt.no/Documents/Psykiatrisk klinikk/Deltakerliste Migrasjonsfagdag Pr. 26.02.18.pdfDeltakerliste Migrasjonsfagdag Pr. 26.02.18.pdf
2018-02-26 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-02-26 HNT offentlig postjournal.pdf2018-02-26 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-02-23 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-02-23 HNT offentlig postjournal.pdf2018-02-23 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-02-22 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-02-22 HNT offentlig postjournal.pdf2018-02-22 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-02-21 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-02-21 HNT offentlig postjournal.pdf2018-02-21 HNT offentlig postjournal.pdf
Foredragsholdere_Innføringsseminar 2018.pdfhttps://hnt.no/Documents/Psykiatrisk klinikk/Foredragsholdere_Innføringsseminar 2018.pdfForedragsholdere_Innføringsseminar 2018.pdf
Innføringsseminar 24.-25. mai 2018.pdfhttps://hnt.no/Documents/Psykiatrisk klinikk/Innføringsseminar 24.-25. mai 2018.pdfInnføringsseminar 24.-25. mai 2018.pdf
2018-02-20 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-02-20 HNT offentlig postjournal.pdf2018-02-20 HNT offentlig postjournal.pdf
Forskningspraten NRK_oversikt_jan_17.pdfhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/Lydfiler NRK Radio/Forskningspraten NRK_oversikt_jan_17.pdfForskningspraten NRK_oversikt_jan_17.pdf
2018-02-19 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-02-19 HNT offentlig postjournal.pdf2018-02-19 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-02-16 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-02-16 HNT offentlig postjournal.pdf2018-02-16 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-02-15 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-02-15 HNT offentlig postjournal.pdf2018-02-15 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-02-14 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-02-14 HNT offentlig postjournal.pdf2018-02-14 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-02-13 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-02-13 HNT offentlig postjournal.pdf2018-02-13 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-02-12 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-02-12 HNT offentlig postjournal.pdf2018-02-12 HNT offentlig postjournal.pdf
2018-02-09 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2018-02-09 HNT offentlig postjournal.pdf2018-02-09 HNT offentlig postjournal.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.