HELSENORGE

Fagdag om svangerskapsomsorg og fødselshjelp i Nord-Trøndelag

Fagseminar, 17.01.2017

Fagdag for ansatte i kommunene, Helse Nord-Trøndelag eller private aktører som arbeider i svangerskapsomsorgen med fødselshjelp.

Når og hvor

Dato
17.01.2017 
Klokkeslett
11:00-14:30
Sted
Statens Hus
 
Arrangør
Fylkeslegen i Nord-Trøndelag i samarbeid med Helse Nord-Trøndelag 

Presentasjoner fra fagdagen

2023-03-29 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-03-29 HNT offentlig postjournal.pdf2023-03-29 HNT offentlig postjournal.pdfpdf67324
2023-03-28 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-03-28 HNT offentlig postjournal.pdf2023-03-28 HNT offentlig postjournal.pdfpdf75872
2023-03-27 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-03-27 HNT offentlig postjournal.pdf2023-03-27 HNT offentlig postjournal.pdfpdf83579
2023-03-24 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-03-24 HNT offentlig postjournal.pdf2023-03-24 HNT offentlig postjournal.pdfpdf92065
2023-03-23 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-03-23 HNT offentlig postjournal.pdf2023-03-23 HNT offentlig postjournal.pdfpdf69378
2023-03-22 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-03-22 HNT offentlig postjournal.pdf2023-03-22 HNT offentlig postjournal.pdfpdf80774
2023-03-21 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-03-21 HNT offentlig postjournal.pdf2023-03-21 HNT offentlig postjournal.pdfpdf95230
2023-03-20 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-03-20 HNT offentlig postjournal.pdf2023-03-20 HNT offentlig postjournal.pdfpdf80947
2023-03-17 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-03-17 HNT offentlig postjournal.pdf2023-03-17 HNT offentlig postjournal.pdfpdf77656
2023-03-16 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-03-16 HNT offentlig postjournal.pdf2023-03-16 HNT offentlig postjournal.pdfpdf57100
2023-03-15 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-03-15 HNT offentlig postjournal.pdf2023-03-15 HNT offentlig postjournal.pdfpdf92836
2023-03-14 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-03-14 HNT offentlig postjournal.pdf2023-03-14 HNT offentlig postjournal.pdfpdf82965
2023-03-13 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-03-13 HNT offentlig postjournal.pdf2023-03-13 HNT offentlig postjournal.pdfpdf84252
2023-03-10 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-03-10 HNT offentlig postjournal.pdf2023-03-10 HNT offentlig postjournal.pdfpdf60950
Overspisingslidelse, DPS Stjørdal.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Overspisingslidelse, DPS Stjørdal.pdfOverspisingslidelse, DPS Stjørdal.pdfpdf269879
Overspisingslidelse, DPS Stjørdal.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Overspisingslidelse, DPS Stjørdal.docxOverspisingslidelse, DPS Stjørdal.docxdocx449755
2023-03-09 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-03-09 HNT offentlig postjournal.pdf2023-03-09 HNT offentlig postjournal.pdfpdf86275
2023-03-08 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-03-08 HNT offentlig postjournal.pdf2023-03-08 HNT offentlig postjournal.pdfpdf61161
Statistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 3 tert 2022.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2022/Statistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 3 tert 2022.pdfStatistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 3 tert 2022.pdfpdf1367197
2023.03.09 Informasjon om tidlig ultralyd og NIPT i Helse Nord-Trøndelag.pdfhttps://hnt.no/seksjon/legesamarbeid/Documents/Legeutvalget/Referater/Informasjon til fastleger/2023.03.09 Informasjon om tidlig ultralyd og NIPT i Helse Nord-Trøndelag.pdf2023.03.09 Informasjon om tidlig ultralyd og NIPT i Helse Nord-Trøndelag.pdfpdf576950
2023-03-07 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-03-07 HNT offentlig postjournal.pdf2023-03-07 HNT offentlig postjournal.pdfpdf89158
2023-03-06 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-03-06 HNT offentlig postjournal.pdf2023-03-06 HNT offentlig postjournal.pdfpdf82115
2023-03-03 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-03-03 HNT offentlig postjournal.pdf2023-03-03 HNT offentlig postjournal.pdfpdf94590
2023-03-02 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-03-02 HNT offentlig postjournal.pdf2023-03-02 HNT offentlig postjournal.pdfpdf78983
Statistikk sykehushenvisninger rehab 3 tert 2022.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2022/Statistikk sykehushenvisninger rehab 3 tert 2022.pdfStatistikk sykehushenvisninger rehab 3 tert 2022.pdfpdf722706
ADHD-gruppe, Sykehuset Namsos.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/ADHD-gruppe, Sykehuset Namsos.pdfADHD-gruppe, Sykehuset Namsos.pdfpdf266369
ADHD-gruppe, Sykehuset Namsos.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/ADHD-gruppe, Sykehuset Namsos.docxADHD-gruppe, Sykehuset Namsos.docxdocx312349
2023-03-01 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-03-01 HNT offentlig postjournal.pdf2023-03-01 HNT offentlig postjournal.pdfpdf93948
Nordre Trøndelag Demensforum 2023 og Innherred medisinske forum og Namdal legeforum Program.pdfhttps://hnt.no/Documents/Prehospital klinikk/Nordre Trøndelag Demensforum 2023 og Innherred medisinske forum og Namdal legeforum Program.pdfNordre Trøndelag Demensforum 2023 og Innherred medisinske forum og Namdal legeforum Program.pdfNordre Trøndelag Demensforum 2023 og Innherred medisinske forum og Namdal legeforum Programpdf782513
2023-02-28 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-02-28 HNT offentlig postjournal.pdf2023-02-28 HNT offentlig postjournal.pdfpdf82011
2023-02-27 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-02-27 HNT offentlig postjournal.pdf2023-02-27 HNT offentlig postjournal.pdfpdf85368
2023.02.28 Henvisning av pasienter med behov for ortopediske hjelpemidler.pdfhttps://hnt.no/seksjon/legesamarbeid/Documents/Legeutvalget/Referater/Informasjon til fastleger/2023.02.28 Henvisning av pasienter med behov for ortopediske hjelpemidler.pdf2023.02.28 Henvisning av pasienter med behov for ortopediske hjelpemidler.pdfpdf420548
Nordre Trøndelag Demensforum 2023 og Innherred medisinske forum og Namdal legeforum Program.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Nordre Trøndelag Demensforum 2023 og Innherred medisinske forum og Namdal legeforum Program.pdfNordre Trøndelag Demensforum 2023 og Innherred medisinske forum og Namdal legeforum Program.pdfNordre Trøndelag Demensforum 2023 og Innherred medisinske forum og Namdal legeforum Programpdf782084
2023-02-24 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-02-24 HNT offentlig postjournal.pdf2023-02-24 HNT offentlig postjournal.pdfpdf67457
2023-02-23 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-02-23 HNT offentlig postjournal.pdf2023-02-23 HNT offentlig postjournal.pdfpdf64575
2023-02-22 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-02-22 HNT offentlig postjournal.pdf2023-02-22 HNT offentlig postjournal.pdfpdf80245
2023-02-21 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-02-21 HNT offentlig postjournal.pdf2023-02-21 HNT offentlig postjournal.pdfpdf73076
Familietilbud ved psykoselidelse.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Familietilbud ved psykoselidelse.pdfFamilietilbud ved psykoselidelse.pdfpdf229377
Familietilbud ved psykoselidelse.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Familietilbud ved psykoselidelse.docxFamilietilbud ved psykoselidelse.docxdocx220646
2023-02-20 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-02-20 HNT offentlig postjournal.pdf2023-02-20 HNT offentlig postjournal.pdfpdf85621
2023-02-17 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-02-17 HNT offentlig postjournal.pdf2023-02-17 HNT offentlig postjournal.pdfpdf86967
Kurs i depresjonsmestring, DPS Stjørdal.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Kurs i depresjonsmestring, DPS Stjørdal.pdfKurs i depresjonsmestring, DPS Stjørdal.pdfpdf213444
Kurs i depresjonsmestring, DPS Stjørdal.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Kurs i depresjonsmestring, DPS Stjørdal.docxKurs i depresjonsmestring, DPS Stjørdal.docxdocx261148
Kognitiv gruppeterapi for angst, DPS Stjørdal.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Kognitiv gruppeterapi for angst, DPS Stjørdal.pdfKognitiv gruppeterapi for angst, DPS Stjørdal.pdfpdf270466
Kognitiv gruppeterapi for angst, DPS Stjørdal.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Kognitiv gruppeterapi for angst, DPS Stjørdal.docxKognitiv gruppeterapi for angst, DPS Stjørdal.docxdocx134003
STEPPS, DPS Stjørdal.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/STEPPS, DPS Stjørdal.pdfSTEPPS, DPS Stjørdal.pdfpdf215741
STEPPS, DPS Stjørdal.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/STEPPS, DPS Stjørdal.docxSTEPPS, DPS Stjørdal.docxdocx304729
2023-02-16 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-02-16 HNT offentlig postjournal.pdf2023-02-16 HNT offentlig postjournal.pdfpdf71894
2023-02-15 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-02-15 HNT offentlig postjournal.pdf2023-02-15 HNT offentlig postjournal.pdfpdf74941
2023-02-14 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2023-02-14 HNT offentlig postjournal.pdf2023-02-14 HNT offentlig postjournal.pdfpdf71342


Fant du det du lette etter?