Fagdag om svangerskapsomsorg og fødselshjelp i Nord-Trøndelag

Fagseminar, 17.01.2017

Fagdag for ansatte i kommunene, Helse Nord-Trøndelag eller private aktører som arbeider i svangerskapsomsorgen med fødselshjelp.

Når og hvor

Dato
17.01.2017 
Klokkeslett
11:00-14:30 
Sted
Statens Hus
 
Arrangør
Fylkeslegen i Nord-Trøndelag i samarbeid med Helse Nord-Trøndelag 

Presentasjoner fra fagdagen

20171124_media-gode-formål_HUNT.pdfhttps://hnt.no/Documents/Vedlegg til arrangementer/20171124_media-gode-formål_HUNT.pdf20171124_media-gode-formål_HUNT.pdf
Søknadskjema artikkelhonorar_2017.pdfhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/Forskningsmidler/Søknadskjema artikkelhonorar_2017.pdfSøknadskjema artikkelhonorar_2017.pdf
2017-11-10 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-11-10 HNT offentlig postjournal.pdf2017-11-10 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-11-09 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-11-09 HNT offentlig postjournal.pdf2017-11-09 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-11-08 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-11-08 HNT offentlig postjournal.pdf2017-11-08 HNT offentlig postjournal.pdf
2017_RegningLege-ledsagelseHNT.pdfhttps://hnt.no/Documents/2017_RegningLege-ledsagelseHNT.pdf2017_RegningLege-ledsagelseHNT.pdf
2017-11-07 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-11-07 HNT offentlig postjournal.pdf2017-11-07 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-11-06 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-11-06 HNT offentlig postjournal.pdf2017-11-06 HNT offentlig postjournal.pdf
MAL rapporter Forskningsmidler.pdfhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/MAL rapporter Forskningsmidler.pdfMAL rapporter Forskningsmidler.pdf
171107 EED skjema norsk utgave med logo.pdfhttps://hnt.no/Documents/171107 EED skjema norsk utgave med logo.pdf171107 EED skjema norsk utgave med logo.pdf
2017-11-03 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-11-03 HNT offentlig postjournal.pdf2017-11-03 HNT offentlig postjournal.pdf
Samhandling og taushetsplikt - Theo Dretvik.pdfhttps://hnt.no/seksjon/helsefaglig/Documents/Samhandling/Presentasjoner fra samhandlingsarrangementer/2017/Fagdag - samhandling om rus og psykiatri i Namdalen/Samhandling og taushetsplikt - Theo Dretvik.pdfSamhandling og taushetsplikt - Theo Dretvik.pdf
Samhandling - Olav Bremnes.pdfhttps://hnt.no/seksjon/helsefaglig/Documents/Samhandling/Presentasjoner fra samhandlingsarrangementer/2017/Fagdag - samhandling om rus og psykiatri i Namdalen/Samhandling - Olav Bremnes.pdfSamhandling - Olav Bremnes.pdf
2017-11-02 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-11-02 HNT offentlig postjournal.pdf2017-11-02 HNT offentlig postjournal.pdf
Fagdag 090118 - Overvekt hos mor og barn.pdfhttps://hnt.no/Documents/Vedlegg til arrangementer/Fagdag 090118 - Overvekt hos mor og barn.pdfFagdag 090118 - Overvekt hos mor og barn.pdf
2017-11-01 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-11-01 HNT offentlig postjournal.pdf2017-11-01 HNT offentlig postjournal.pdf
NAV - Innspill - Handlingsplan samhandling 2018-2021.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/NAV - Innspill - Handlingsplan samhandling 2018-2021.pdfNAV - Innspill - Handlingsplan samhandling 2018-2021.pdf
Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger og DPS Stjørdal - Innspill - Handlingsplan samhandling 2018-2021.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger og DPS Stjørdal - Innspill - Handlingsplan samhandling 2018-2021.pdfKlinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger og DPS Stjørdal - Innspill - Handlingsplan samhandling 2018-2021.pdf
2017-10-31 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-10-31 HNT offentlig postjournal.pdf2017-10-31 HNT offentlig postjournal.pdf
Klinikk for kvinne, barn og familie - Innspill - Handlingsplan samhandling 2018-2021.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Klinikk for kvinne, barn og familie - Innspill - Handlingsplan samhandling 2018-2021.pdfKlinikk for kvinne, barn og familie - Innspill - Handlingsplan samhandling 2018-2021.pdf
2017-10-30 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-10-30 HNT offentlig postjournal.pdf2017-10-30 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-10-27 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-10-27 HNT offentlig postjournal.pdf2017-10-27 HNT offentlig postjournal.pdf
Psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Namsos - Innspill - Handlingsplan samhandling 2018-2021.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Namsos - Innspill - Handlingsplan samhandling 2018-2021.pdfPsykiatrisk avdeling ved Sykehuset Namsos - Innspill - Handlingsplan samhandling 2018-2021.pdf
Inn-Trøndelags regionen - Innspill - Handlinsplan samhandling 2018-2021.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Inn-Trøndelags regionen - Innspill - Handlinsplan samhandling 2018-2021.pdfInn-Trøndelags regionen - Innspill - Handlinsplan samhandling 2018-2021.pdf
2017-10-26 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-10-26 HNT offentlig postjournal.pdf2017-10-26 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-10-25 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-10-25 HNT offentlig postjournal.pdf2017-10-25 HNT offentlig postjournal.pdf
Tildeling av forskningsmidler Samarbeidsorganet 2018.pdfhttps://hnt.no/Documents/Tildeling av forskningsmidler Samarbeidsorganet 2018.pdfTildeling av forskningsmidler Samarbeidsorganet 2018.pdf
2017-10-24 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-10-24 HNT offentlig postjournal.pdf2017-10-24 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-10-23 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-10-23 HNT offentlig postjournal.pdf2017-10-23 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-10-20 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-10-20 HNT offentlig postjournal.pdf2017-10-20 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-10-19 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-10-19 HNT offentlig postjournal.pdf2017-10-19 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-10-18 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-10-18 HNT offentlig postjournal.pdf2017-10-18 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-10-17 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-10-17 HNT offentlig postjournal.pdf2017-10-17 HNT offentlig postjournal.pdf
Henvisningsskjema_til_svangerskapsoppfølging (Versjon 2.0).pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Helhetlig svangerskapsomsorg i Nord-Trøndelag/Henvisningsskjema_til_svangerskapsoppfølging (Versjon 2.0).pdfHenvisningsskjema_til_svangerskapsoppfølging (Versjon 2.0).pdf
Evaluering prosjekt svangerskapsomsorg - presentasjon i ASU 20.4.16.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Helhetlig svangerskapsomsorg i Nord-Trøndelag/Evaluering prosjekt svangerskapsomsorg - presentasjon i ASU 20.4.16.pdfEvaluering prosjekt svangerskapsomsorg - presentasjon i ASU 20.4.16.pdf
Prosjektrapport nye rutiner for en helhetlig sammenhengende svangerskapsomsorg.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Helhetlig svangerskapsomsorg i Nord-Trøndelag/Prosjektrapport nye rutiner for en helhetlig sammenhengende svangerskapsomsorg.pdfProsjektrapport nye rutiner for en helhetlig sammenhengende svangerskapsomsorg.pdf
2017-10-16 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-10-16 HNT offentlig postjournal.pdf2017-10-16 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-10-13 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-10-13 HNT offentlig postjournal.pdf2017-10-13 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-10-12 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-10-12 HNT offentlig postjournal.pdf2017-10-12 HNT offentlig postjournal.pdf
Inderøy kommune - Innspill - Handlingsplan samhandling 2018-2021.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Inderøy kommune - Innspill - Handlingsplan samhandling 2018-2021.pdfInderøy kommune - Innspill - Handlingsplan samhandling 2018-2021.pdf
Fagråd tj.avt. 8 - Innspill - Handlingsplan samhandling 2018-2021.pdfhttps://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan 2018-2021/Innspill/Fagråd tj.avt. 8 - Innspill - Handlingsplan samhandling 2018-2021.pdfFagråd tj.avt. 8 - Innspill - Handlingsplan samhandling 2018-2021.pdf
Statistikk sykehushenvisninger rehab 2 tert 2017.pdfhttps://hnt.no/Documents/Rehabiliteringsklinikken/REHR/Statistikk sykehushenvisninger rehab 2 tert 2017.pdfStatistikk sykehushenvisninger rehab 2 tert 2017.pdf
Statistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2 tert 2017.pdfhttps://hnt.no/Documents/Rehabiliteringsklinikken/REHR/Statistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2 tert 2017.pdfStatistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2 tert 2017.pdf
2017-10-11 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-10-11 HNT offentlig postjournal.pdf2017-10-11 HNT offentlig postjournal.pdf
Referat Fagrådsmøte 03.10.17.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Møtereferater/2017/Referat Fagrådsmøte 03.10.17.pdfReferat Fagrådsmøte 03.10.17.pdf
2017-10-10 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-10-10 HNT offentlig postjournal.pdf2017-10-10 HNT offentlig postjournal.pdf
2018 Oversikt avtaler HMN og private rehabiliteringsinstitusjoner.pdfhttps://hnt.no/Documents/Rehabiliteringsklinikken/REHR/2018 Oversikt avtaler HMN og private rehabiliteringsinstitusjoner.pdf2018 Oversikt avtaler HMN og private rehabiliteringsinstitusjoner.pdf
2017-10-09 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-10-09 HNT offentlig postjournal.pdf2017-10-09 HNT offentlig postjournal.pdf
2018 Oversikt avtaler HMN og private rehabiliteringsinstitusjoner.dochttps://hnt.no/Documents/Rehabiliteringsklinikken/REHR/2018 Oversikt avtaler HMN og private rehabiliteringsinstitusjoner.doc2018 Oversikt avtaler HMN og private rehabiliteringsinstitusjoner.doc
2017 Tilleggsavtaler HMN og HSØ.pdfhttps://hnt.no/Documents/Rehabiliteringsklinikken/REHR/2017 Tilleggsavtaler HMN og HSØ.pdf2017 Tilleggsavtaler HMN og HSØ.pdf