Fagdag om svangerskapsomsorg og fødselshjelp i Nord-Trøndelag

Fagseminar , 17.01.2017

Fagdag for ansatte i kommunene, Helse Nord-Trøndelag eller private aktører som arbeider i svangerskapsomsorgen med fødselshjelp.

Når og hvor

Dato
17.01.2017 
Klokkeslett
11:00-14:30
Sted
Statens Hus
 
Arrangør
Fylkeslegen i Nord-Trøndelag i samarbeid med Helse Nord-Trøndelag 

Presentasjoner fra fagdagen

2019-03-21 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-03-21 HNT offentlig postjournal.pdf2019-03-21 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-03-20 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-03-20 HNT offentlig postjournal.pdf2019-03-20 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-03-19 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-03-19 HNT offentlig postjournal.pdf2019-03-19 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-03-18 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-03-18 HNT offentlig postjournal.pdf2019-03-18 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-03-15 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-03-15 HNT offentlig postjournal.pdf2019-03-15 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-03-14 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-03-14 HNT offentlig postjournal.pdf2019-03-14 HNT offentlig postjournal.pdf
STEPPS, DPS Stjørdal.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/STEPPS, DPS Stjørdal.pdfSTEPPS, DPS Stjørdal.pdf
STEPPS, DPS Stjørdal.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/STEPPS, DPS Stjørdal.docxSTEPPS, DPS Stjørdal.docx
2019-03-13 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-03-13 HNT offentlig postjournal.pdf2019-03-13 HNT offentlig postjournal.pdf
Markering Innovasjonsklinikken_Therese Troset Engan.pdfhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/Markering Innovasjonsklinikken_Therese Troset Engan.pdfMarkering Innovasjonsklinikken_Therese Troset Engan.pdf
2019-03-12 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-03-12 HNT offentlig postjournal.pdf2019-03-12 HNT offentlig postjournal.pdf
Tjenestedesign Innovasjonsklinikken_Kristine Holbø.pptxhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/Tjenestedesign Innovasjonsklinikken_Kristine Holbø.pptxTjenestedesign Innovasjonsklinikken_Kristine Holbø.pptx
2019 03 11orientering om RSHU- HNT v2.pptxhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/2019 03 11orientering om RSHU- HNT v2.pptx2019 03 11orientering om RSHU- HNT v2.pptx
2019-03-11 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-03-11 HNT offentlig postjournal.pdf2019-03-11 HNT offentlig postjournal.pdf
Innovasjonsklinikkens første år_Stein Erik Breivikås_v2.pptxhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/Innovasjonsklinikkens første år_Stein Erik Breivikås_v2.pptxInnovasjonsklinikkens første år_Stein Erik Breivikås_v2.pptx
2019-03-08 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-03-08 HNT offentlig postjournal.pdf2019-03-08 HNT offentlig postjournal.pdf
2019 03 13 Avstandsbehandling RSHU - Johan Skomsvoll.pptxhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/2019 03 13 Avstandsbehandling RSHU - Johan Skomsvoll.pptx2019 03 13 Avstandsbehandling RSHU - Johan Skomsvoll.pptx
2019-03-07 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-03-07 HNT offentlig postjournal.pdf2019-03-07 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-03-06 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-03-06 HNT offentlig postjournal.pdf2019-03-06 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-03-05 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-03-05 HNT offentlig postjournal.pdf2019-03-05 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-03-04 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-03-04 HNT offentlig postjournal.pdf2019-03-04 HNT offentlig postjournal.pdf
Statistikk fastlege og spesialist henvisninger HMN rehab 3 tert 2018 (hele året).pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2018/Statistikk fastlege og spesialist henvisninger HMN rehab 3 tert 2018 (hele året).pdfStatistikk fastlege og spesialist henvisninger HMN rehab 3 tert 2018 (hele året).pdf
Statistikk sykehushenvisninger HNT rehab 3 tert 2018 (hele året).pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2018/Statistikk sykehushenvisninger HNT rehab 3 tert 2018 (hele året).pdfStatistikk sykehushenvisninger HNT rehab 3 tert 2018 (hele året).pdf
Årsrapport 2018 ReHR - RVE.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2018/Årsrapport 2018 ReHR - RVE.pdfÅrsrapport 2018 ReHR - RVE.pdf
2019-03-01 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-03-01 HNT offentlig postjournal.pdf2019-03-01 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-02-28 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-02-28 HNT offentlig postjournal.pdf2019-02-28 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-02-27 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-02-27 HNT offentlig postjournal.pdf2019-02-27 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-02-26 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-02-26 HNT offentlig postjournal.pdf2019-02-26 HNT offentlig postjournal.pdf
Gruppebehandlingstilbud til personer med langvarige smerter, utmattelse og ME, Sykehuset Namsos.pdfhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Gruppebehandlingstilbud til personer med langvarige smerter, utmattelse og ME, Sykehuset Namsos.pdfGruppebehandlingstilbud til personer med langvarige smerter, utmattelse og ME, Sykehuset Namsos.pdf
Gruppebehandlingstilbud til personer med langvarige smerter, utmattelse og ME, Sykehuset Namsos.docxhttps://hnt.no/Documents/Klinikk for psykisk helsevern og rus/Gruppebehandlingstilbud pasienter og pårørende/Gruppebehandlingstilbud til personer med langvarige smerter, utmattelse og ME, Sykehuset Namsos.docxGruppebehandlingstilbud til personer med langvarige smerter, utmattelse og ME, Sykehuset Namsos.docx
2019-02-25 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-02-25 HNT offentlig postjournal.pdf2019-02-25 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-02-22 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-02-22 HNT offentlig postjournal.pdf2019-02-22 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-02-21 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-02-21 HNT offentlig postjournal.pdf2019-02-21 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-02-20 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-02-20 HNT offentlig postjournal.pdf2019-02-20 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-02-19 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-02-19 HNT offentlig postjournal.pdf2019-02-19 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-02-18 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-02-18 HNT offentlig postjournal.pdf2019-02-18 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-02-15 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-02-15 HNT offentlig postjournal.pdf2019-02-15 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-02-14 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-02-14 HNT offentlig postjournal.pdf2019-02-14 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-02-13 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-02-13 HNT offentlig postjournal.pdf2019-02-13 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-02-12 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-02-12 HNT offentlig postjournal.pdf2019-02-12 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-02-11 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-02-11 HNT offentlig postjournal.pdf2019-02-11 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-02-08 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-02-08 HNT offentlig postjournal.pdf2019-02-08 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-02-07 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-02-07 HNT offentlig postjournal.pdf2019-02-07 HNT offentlig postjournal.pdf
CV Marit Danielsen.pdfhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/CV Marit Danielsen.pdfCV Marit Danielsen.pdf
Læring og mestring brosjyre 2019.pdfhttps://hnt.no/Documents/Læring og mestring/Læring og mestring brosjyre 2019.pdfLæring og mestring brosjyre 2019.pdf
2019-02-06 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-02-06 HNT offentlig postjournal.pdf2019-02-06 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-02-05 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-02-05 HNT offentlig postjournal.pdf2019-02-05 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-02-04 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-02-04 HNT offentlig postjournal.pdf2019-02-04 HNT offentlig postjournal.pdf
2019-02-01 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2019-02-01 HNT offentlig postjournal.pdf2019-02-01 HNT offentlig postjournal.pdf
Søknadsskjema Innovasjonsmidler HNT 2019.pdfhttps://hnt.no/Documents/Søknadsskjema Innovasjonsmidler HNT 2019.pdfSøknadsskjema Innovasjonsmidler HNT 2019.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.