HELSENORGE

Fagseminar 3 - Demensomsorgens ABC perm 2

Kompetanseutvikling og samhandling, 30.11.2016

Velkommen til fagseminar i demensomsorgens ABC

Seksjon Alderspsykiatri Sykehuset Levanger og Utviklingssenter for sykehjem Nord-Trøndelag inviterer til fagseminar.

Personene i det Regionale kompetansemiljøet er:

 • Fra Utviklingssenter for sykehjem: Anne Kari Hermann.
 • Fra Seksjon Alderspsykiatri Sykehuset Levanger: Gunn Eli Buvik, Ketil Aas, Grethe Kirknes Rostad og Elin Vikan Røsæg.
 • Hver kommune har sin egen kontaktperson.

Program Fagseminar i demensomsorgens ABC

Når og hvor

Dato
30.11.2016 
Klokkeslett
08:45-14:45
Sted
Storsalen, Nord Universitet, Røstad, Levanger
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmelding innen 18. november  
ABC opplæringen for kommunene Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Leksvik, Steinkjer og Snåsa.

Seksjon Alderspsykiatri Sykehuset Levanger og Utviklingssenter for sykehjem Nord-Trøndelag har siden 2009 vært et Regionalt kompetansemiljø for Demensomsorgens ABC perm 1 og 2. Fra 2013 fikk vi i tillegg ansvaret for Demensomsorgens ABC-Miljøbehandling. For hver perm har vi som et Regionalt kompetansemiljø ansvaret for å gjennomføre 2 fagseminarer på en tidsramme på 5-6 timer.

Personene i det Regionale kompetansemiljøet er:
 • Fra Utviklingssenter for sykehjem: Anne Kari Hermann.
 • Fra Seksjon Alderspsykiatri Sykehuset Levanger: Gunn Eli Buvik, Ketil Aas, Grethe Kirknes Rostad og Elin Vikan Røsæg.
 • Hver kommune har sin egen kontaktperson.

  Ansvar- og oppgavefordeling i ABC satsingen er delt mellom:
 • Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
 • Regionale kompetansemiljøer
 • Fylkesmannsembetene er en samarbeidspartner
 • Kommunekontaktene


Aldring og helse har utarbeidet retningslinjer for oppgavefordelingen.

Målgruppen for ABC satsingen

Det startet som et kompetansehevende tiltak under Demensplan 2015 og blir nå videreført med Demensplan 2020.

Det består av tre bærende elementer:

 • Studiematerialet
 • Studiegruppene
 • Fagseminarene

Det er ledelsen i de enkelte kommunene som bestemmer hvem som får tilbud om å være med. Studiegruppene har som regel seks til åtte deltakere, er selvdrevne og satt sammen tverrfaglig. Målet er å utvikle både faglig og tverrfaglig forståelse og kunnskap hos gruppedeltakerne, samt å gi økt samhandling og samarbeidskompetanse. Gruppeprosessen og deltakernes forståelse av denne, blir derfor svært viktig for et godt læringsmiljø i gruppene.

Fant du det du lette etter?