Folkehelsekonferansen 2017

Fagseminar, 06.10.2017

 

Endelig program med åpning for påmelding kommer i siste halvdel av august.
 
Sted:                Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Arrangør:        Folkehelsealliansen Nord-Trøndelag
Hovedtema:    Mat for bedre helse!
                        Hovedforedrag: «Supersettingsprosjektet» på Bornholm med
                               Paul Bloch, Steno Diabetes Center Copenhagen
Sekundærtema:  Bedre mental helse
                               Hovedforedrag: «Act Belong Commit»-programmet med
                               Ruth Marie Donovan, Høgskulen på Vestlandet
Målgrupper:   Folkehelsealliansens medlemmer, politikere lokalt og regionalt, folkehelsekoordinatorer, samfunnsplanleggere, frivillig sektor,
helsepersonellgrupper

Pris:                 Kr. 500,- pr. deltaker (dagpakke inkl. lunsj)

Folkehelsepris

Under konferansen vil det også bli utdeling av Folkehelseprisen 2017.


Kontakt/spørsmål:       Folkehelsealliansen Nord-Trøndelag
                                               v/Kyrre Kvistad kyrre.kvistad@ntfk.no
                                               Tlf. 74 11 51 54 - mobil 926 88 606

Sett av dagen nå for å delta på Folkehelsekonferansen 2017!

Når og hvor

Dato
06.10.2017 
Klokkeslett
09:30-16:00 
Sted
Stiklestad Nasjonale Kultursenter