Gruppebehandlingstilbud til personer med vedvarende smerter og/eller utmattelse/ME

Gruppeopplæring, Onsdager kl. 12:05 - 14:45, Nevrologi, Sykehuset Namsos, Allmennpsykiatri, Sykehuset Namsos

 

Kursets varighet

Kursperioden består av 13 samlinger. Kurset har samling hver onsdag klokka 12:05 - 14:45.

Kurssted

Dette er et behandlingstilbud som gis i samarbeid mellom nevrologisk- og psykiatrisk poliklinikk, i kurslokaler ved Sykehuset Namsos.

Kursledere

Kurset ledes av ergoterapeut Sigrun Bertum og nevrolog Stephan Schüler (begge utdannet innen kognitiv terapi).

Oppstartsdato

Kurset tilbys 2 ganger i året, hvis det er nok interesserte. Ta kontakt for nærmere informasjon.
 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning fra din fastlege eller legespesialist, som sendes Psykiatrisk klinikk v/Sykehuset Namsos.

Når og hvor

Tid
Onsdager kl. 12:05 - 14:45
Sted
  
Arrangør

 
Kontakt
For nærmere opplysninger kan du ta kontakt med Stephan Schüler eller Sigrun Bertnum. Tlf 74 21 57 49 (sentralbord)