Gruppeopplæring hjerneslag, Sykehuset Levanger

Gruppeopplæring, 02.03.2017-16.03.2017, Slagenheten, Sykehuset Namsos

Målgruppe: Personer som har hatt hjerneslag og deres pårørende.

Gruppeopplæring for personer som har hatt hjerneslag og deres pårørende. Ulike fagpersoner gir informasjon/opplæring om hjerneslag. Deltakerne får hjelp til hvordan de kan mestre den nye hverdagen, samt forebygge nye hjerneslag.

Kurset går over tre samlinger: 2.mars, 9.mars og 16.mars klokka 10:30-15:00.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Gruppeopplæringen krever henvisning fra lege.

Når og hvor

Dato
02.03.2017-16.03.2017 
Klokkeslett
Sted
Sykehuset Levanger
Lærings- og mestringssenteret (Arken)
 
Arrangør
Slagenheten, Sykehuset Namsos
Gruppeopplæringen er et samarbeid mellom Foreningen for slagrammede og Klinikk for Medisin og rehabilitering. 

Mål med opplæringen:

Mer kunnskap for bedre mestring av hverdagen. Møte andre i samme situasjon for å utveksle erfaringer. Opplegget vil veksle mellom faglige innlegg, med mulighet for spørsmål og erfaringsutveksling.

Tema som vil bli belyst med faglige innlegg

 • Brukerinnlegg
 • Sykdomslære ift hjerneslag
 • Kosthold
 • Medikamentell behandling
 • Hvordan leve med hjerneslag / mestring
 • Afasi og svelgvansker
 • Usynlige utfall etter hjerneslag
 • Rettigheter / muligheter

 Praktiske opplysninger:

 • Det serveres frukt, kaffe og te. Deltakerne må selv ha med lunsj eller kjøpe denne i sykehusets kantine.
 • Ved behov for drosje, må deltaker selv ordne rekvisisjon fra henvisende lege.
 • Deltakerne betaler egenandel etter poliklinikkens takster. Pårørende betaler ikke for å delta.
 • Reiseutgifter dekkes etter satser fra NAV.

Kart over sykehusområdet

 

Fant du det du lette etter?