Gruppeopplæring hjerneslag, Sykehuset Namsos

Gruppeopplæring , 26.04.2017 , Slagenheten, Sykehuset Namsos

Målgruppe: Personer som har hatt hjerneslag og bor i egen bolig, samt deres pårørende.

Kurset går over tre samlinger: 26.april, 3.mai og 10.mai 2017, klokka 10:00 - 14:00.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Gruppeopplæringen krever henvisning fra lege. Henvisningen må merkes "gruppeopplæring hjerneslag" og sendes til:

Sykehuset Namsos, Slagenheten v/ Wenche Jørum Skaret, Postboks 453, 7801 NAMSOS

Når og hvor

Dato
26.04.2017 
Klokkeslett
10:00-14:00 
Sted
Sykehuset Namsos
Lærings- og mestringssenteret, Sykehuset Namsos
 
Arrangør
Slagenheten, Sykehuset Namsos
 
Kontakt
Wenche Jørum Skaret v/ Slagenheten Sykehuset Namsos, tlf: 74 21 55 43
 

Mål med opplæringen:

Mer kunnskap for bedre mestring av hverdagen. Møte andre i samme situasjon for å utveksle erfaringer. Opplegget vil veksle mellom faglige innlegg, med mulighet for spørsmål og erfaringsutveksling.

Tema som vil bli belyst med faglige innlegg

 • Brukerinnlegg
 • Sykdomslære ift hjerneslag
 • Kosthold
 • Medikamentell behandling
 • Hvordan leve med hjerneslag / mestring
 • Afasi og svelgvansker
 • Usynlige utfall etter hjerneslag
 • Rettigheter / muligheter

 Praktiske opplysninger:

 • Det serveres frukt, kaffe og te. Deltakerne må selv ha med lunsj eller kjøpe denne i sykehusets kantine.
 • Ved behov for drosje, må deltaker selv ordne rekvisisjon fra henvisende lege.
 • Deltakerne betaler egenandel etter poliklinikkens takster. Pårørende betaler ikke for å delta.
 • Reiseutgifter dekkes etter satser fra NAV.

Kart over sykehusområdet

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.