Hjerteskolen, Sykehuset Levanger

En videreføring av informasjon/opplæring som ble startet mens du var innlagt.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Er du interessert i å delta? Snakk med personalet og du vil bli henvist ved utskrivingssamtalen.

Hva er hjerteskolen?

  • informasjon om sykdom, behandling og livsstil
  • opplæring en vil foregå som undervisning, gruppesamtaler, trim/lett fysisk aktivitet
  • ingen krav til prestasjoner
  • et tverrfaglig samarbeid mellom lege, fysioterapeut, sykepleier, farmasøyt, ernæringsfysiolog og brukerrepresentant
  • informasjon fra LHL (interessegruppa)

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter


Fant du det du lette etter?