HELSENORGE

Irritabel tarmsyndrom (IBS) kurs, Sykehuset Namsos

Gruppeopplæring for personer med IBS som har utfordringer i hverdagen.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning fra lege sendes til

Medisinsk poliklinikk
Sykehuset Namsos
Postboks 453 Sentrum
7801 Namsos

Mål

Kunnskap og mestring av irritabel tarmsyndrom (IBS).

Sentrale tema

  • Å leve med IBS. Mestringsstrategier.
  • IBS, sykdom og behandling.
  • Kostråd.
  • FODMAP diett, praktisk tilnærming.
  • Fysioterapeutiske betraktninger.
  • Erfaringsutveksling og brukerinnlegg.

Praktisk info

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter


Fant du det du lette etter?