HELSENORGE

Jubileumskonferanse - RKSF 20 år

Persontilpasset behandling for spiseforstyrrelser.

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser har gleden av å invitere til jubileumskonferanse for å markere 20 års drift av vårt døgntilbud. Konferansen holdes på ærverdige Britannina Hotell i Trondheim, og retter hovedfokus mot persontilpasset behandling av spiseforstyrrelser.


Målgruppe

Helsepersonell som møter mennesker med spiseforstyrrelser

Konferanseavgift

Påmelding senest 27. mars: 1490 kr

Påmelding 28. mars - 28. april: 1990 kr

Ansatt i RKSF, eller kontaktperson (eller vara om kontakt ikke kan møte) i regionalt eller nasjonalt nettverk for spiseforstyrrelser: RKSF dekker kursavgiften

Overnatting

Vi har fått en god pris for enkeltrom på Britannia (kr. 1995,- for enkeltrom). For bestilling må følgende kode benyttes: Sykehusetilevanger090623

Avtalepris gjelder ut 28.april

 

Program

08:30 - 09:00

Registrering og kaffe

09:00 - 09:30

Åpning av jubileumskonferansen ved klinikkleder Arnt Håvard Moe. 
Kort historikk om kompetansesenterets oppstart, og utviklingen fra den spede begynnelsen i 1993 til åpningen av vår første døgnpost i 2003 ved konsituert avdelingsleder Ivan Samdal og psykiater Anne Slungård.

09:30 - 10:15

RKSF her og nå og veien videre. Hvordan kan innovativ tenkning bidra til persontilpasset behandling? 

Julie Rofstad Aalberg og Maren Kjeldstad, begge psykiatriske sykepleiere med lang og sammensatt erfaring.

10:15 - 10:30

Pause

10:30 - 11:30

Fra tall til klinisk praksis - om forskning ved RKSF. Presentasjon ved Marit Danielsen og Sigrid Bjørnelv.

Marit er spesialist i psykomotorisk fysioterapi og forsker. Hun har en PhD og lang erfaring med behandling av spiseforstyrrelser.

Sigrid er PhD/overlege og spesialist i psykiatri. Hun har arbeidet med utvikling av behandlingstilbud for pasientgruppen siden 1993.

11:30 - 12:30

Flott lunsj i ærverdige Palmehaven.

12:30 - 13:15

Persontilpasset behandling for spiseforstyrrelser - fremtidens svar på evidensbaserte terapimodeller?

Kari Anne R. Vrabel er PhD/psykologspesialist, leder av forskningsinstituttet ved Modum Bad og førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Interesseområder har i hele yrkeskarrieren vært psykoterapiforskning med spesielt fokus på endringsmekanismer i psykoterapi for spiseforstyrrelser og relasjonelle traumer.

Hvor har behandlingsforskning for spiseforstyrrelser brakt oss i dag?

13:15 - 13:30

Pause

13:30 - 14:15

Hva er fremtidens fokus for behandling av spiseforstyrrelser?

14:15 - 14:30

Pause

14:30 - 15:15

Hvis svaret er persontilpasset behandling, hvordan gjennomføre dette?

Vel hjem!

Fant du det du lette etter?