HELSENORGE

Kognitiv atferdsterapi ved spiseforstyrrelser (KAT-S) - kursrekke

Kursrekke over ett år bestående av forelesninger og gruppeveiledning for behandlere i voksenpsykiatri

Om kurset

Nasjonale retningslinjer for spiseforstyrrelser gir en sterk anbefaling om at behandling skal rettes mot spiseforstyrrelsen. Fokuset bør rettes mot normalisering av spisemønster, bortfall av overspisingsepisoder og vektkompenserende atferd. Dette er hovedfokus ved kognitiv atferdsterapi ved spiseforstyrrelser (KAT-S), og retningslinjene anbefaler spesifikt kognitiv atferdsterapi for bulimi.

Forelesere er psykologspesialistene Jan Egil Hopsø og Kristine Støp. Begge har utdanning innen ulike terapiretninger, og har lang erfaring med behandling av pasienter med spiseforstyrrelser.

Fant du det du lette etter?