Mestringsgruppe, Sykehuset Levanger

Kurs, Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Gruppebehandling med kognitiv tilnærming som metode, det vil si hvordan tanker og følelser påvirker våre valg.

Kursets innhold

Vi bruker verktøyet ACT (acceptance and commitment therapy), der du vil trene på å bli mer fleksibel i dine valg. Du vil bli mer bevisst på hvem eller hva som er viktig for deg. Du blir også bevisst på når du tar valg som bringer deg i retning mot det som er viktig og bort fra det som er viktig for deg. Å styrke evnen til egenomsorg er sentralt i kurset.

Antall samlinger og varighet

Det vil bli åtte gruppesamlinger fordelt på tre måneder. De syv første samlingene blir ukentlige, mens den åttende samlingen blir cirka seks uker etter den syvende samlingen.

Hver samling varer i to timer. Opplegget omfatter både undervisning, refleksjoner i gruppa og veiledning.

Involvert helsepersonell

Sosionom ved Fysikalsk medisinsk poliklinikk har hovedansvaret for organiseringen og gjennomføringen. Overlege har det medisinskfaglige ansvaret. I tillegg er psykomotorisk fysioterapeut involvert i undervisningen.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

I hovedsak blir våre deltakerne henvist fra Poliklinikk for arbeidsrettet rehabilitering.

Inntakskriterier

  • Generaliserte smerter, gjerne med tillegg av lettere psykiske vansker
  • Alder: 18-59 år
  • Pasienten er informert og motivert for deltakelse


Når og hvor

Sted
  
Arrangør
Fysikalsk medisinsk poliklinikk
 
Fant du det du lette etter?