Psykose - familietilbud ved Sykehuset Namsos

Gruppeopplæring, Psykose, Sykehuset Namsos, Læring og mestring

Et tilbud til deg som har psykoselidelse og dine pårørende.

Enfamiliegruppe og flerfamiliegruppe er polikliniske tilbud som gis til deg og dine pårørende. Hensikten er å bidra til å styrke din og din families kompetanse om sykdommen, slik at dere blir i bedre stand til å takle hverdagens utfordringer. Det gis informasjon om

  • sykdommen
  • behandling
  • lovverk
  • familiearbeid

Begge gruppene består av innledende samtaler og undervisning. De innledende samtalene gjennomføres med deg, dine pårørende og med deg og dine pårørende sammen.

Enfamiliegruppen består av deg og dine pårørende, og består av samlinger hver andre til tredje uke i en periode på 10-12 måneder.

Flerfamiliegruppen har en varighet på cirka to år hvor 5-6 familier samles cirka hver tredje uke, og gjennomføres ved Lærings- og mestringssenteret i Namsos på ettermiddag og kveldstid. Tidspunkt avtales før oppstart.

Begge gruppene arbeider etter en fast struktur med aktuelle problemstillinger fra hverdagen.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Dersom du ønsker å delta på tilbudet, må din behandler eller fastlege sende en henvisning til

Sykehuset Namsos
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Seksjon psykose
Postboks 453
7801 Namsos

Når og hvor

Sted
Sykehuset Namsos
Klinikk for psykisk helsevern og rus/Lærings- og mestringssenteret i Namsos
 
Arrangør
Psykisk helsevern - Psykose, Sykehuset Namsos, Lærings- og mestringssenteret
 
Kontaktinformasjon
Ekspedisjon: 74 21 56 58
Kontaktpersoner: Kjersti Gustad, Astrid Devik Lian og Sigurd Aakervik.
 

Praktisk informasjon

  • Eldre ektepar sitter på i en buss. Foto.Refusjon av utgifter

    Refusjon av utgifter til reise, kost og overnatting for pasienter, pårørende og ledsager.

  • Kvinne gjør treningsøvelse med ball. Foto.Avbestille kurs

    Dersom du skal avbestille kursplass eller melde frafall, må du ta kontakt via kontaktinformasjon som er oppgitt for ditt kurs.

Fant du det du lette etter?