Regional konferanse Barn som pårørende

Fagseminar , 27.11.2017

Helse Midt-Norge RHF i samarbeid med regionalt nettverk Barn som pårørende, ønsker fokus på godt forebyggende arbeid hos barn som pårørende, pasientforløpet, brukermedvirkning og samhandling derfor inviterer vi til en regional dagskonferanse om temaet.

Når og hvor

Dato
27.11.2017 
Klokkeslett
08:00-16:00
Sted
Scandic Hell, Stjørdal
 
Mer informasjon
Påmelding og program  

Barn som vokser opp med foreldre som er alvorlig syke og skadde, psykisk syke eller rusavhengige kan selv være i faresonen for å utvikle sykdom. Bekymringene og ansvaret foreldrene har for sine barn kan også være med på å forsinke tilfriskningen.

Vi ønsker å invitere følgende målgrupper:

  • Pårørende
  • Interesse- og brukerorganisasjoner
  • Ledere
  • Fastleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten
  • Kompetanse og forskningsmiljø
  • Barnevern 
  • Barnehager, skole og helsesøstre


Den regionale dagskonferansen vil by på historier fra pårørende og pasienter og vi vil få et innblikk i hva som gjøres i Midt-Norge både innen kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.