HELSENORGE

Regional videokonferanse om forsking og læring og mestring

Kompetanseutvikling og samhandling, 05.10.2016

 

Målet med videokonferansen er å presentere oppdatert forskning som er nyttig i utøving av praksis.

Når og hvor

Dato
05.10.2016 
Klokkeslett
10:00-12:00
Sted
Videokonferanserom ved nærmeste sykehus eller eget videokonferanseutstyr.
 
Arrangør
Regional ressursgruppe for opplæring av pasienter  
Kontaktinformasjon
Jan Ole Bolsø
tlf: 909 38 487
e-post: jan.ole.bolso@helse-mr.no
 

Målgruppe

Ansatt i kommunen, fylkeskommune, brukerorganisasjoner, universitet/høgskoler, spesialisthelsetjenesten og andre interesserte.

Program og informasjon om hvordan du deltar

Fant du det du lette etter?