Ryggruppe 1

Lavterskeltilbud til pasienter med langvarige ryggsmerter.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning til Poliklinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, dersom du ønsker å delta i ryggruppa. På poliklinikken vil du bli utredet for dine ryggproblemer. Dersom din helsesituasjon tilsier det, vil du få tilbud om å delta i ryggruppa.

Målgruppe

Pasienter med langvarige muskelsmerter.

Praktiske opplysninger

Ny gruppe starter første mandag i hver måned, unntatt ferier. Maks seks deltakere.

Innhold

Vi har vi fokus på hvilestillinger i ulike utgangsstillinger og trygghet og kunnskap om egen helse.

Vi kartlegger alle deltakere med StartBack screeing tool. Dersom du skårer medium - høy risiko på StartBack screening tool og vi vurderer at du vil ha nytte av det, vil du få tilbud om å delta i Ryggruppe 2. Dersom du skårer "lav risiko" på StartBack, vil eventuell videre oppfølging foregå i kommunehelsetjenesten.


Fant du det du lette etter?