Ryggruppe 2

Fem uker videre gruppetilbud etter Ryggruppe 1.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

I Ryggruppe 1 kartlegger vi alle deltakere med StartBack screening tool. Dersom du skårer medium - høy risiko på StartBack screening tool og vi vurderer at du vil ha nytte av det, vil du få tilbud om delta i Ryggruppe 2. 

Målgruppe

Pasienter som har deltatt på Ryggruppe 1 med medium - høy risiko skår på StartBack screening tool.

Praktiske opplysninger

Tilbudet går over fem uker. Maks ti deltakere.

Innhold

Vi jobber ut fra en helhetlig tankegang hvor fysiske, psykiske og sosiale faktorer henger sammen og kan påvirke hverandre gjensidig.

Aktivitet

I aktivitetstimene introduserer vi deg for en rekke ulike aktiviteter, øvelser og arenaer for trening og fysisk aktivitet. Et hovedmål er at du selv tar ansvar for egen helse og livssituasjon. I løpet av rehabiliteringsukene utforderer vi deg til å utarbeide individuelle målsetninger og en plan for veien videre.

Kunnskap

En viktig forutsetning for at du skal lykkes med rehabiliteringen, er at du får trygghet gjennom forståelse og kunnskap om ryggen. Vi underviser deg blant annet om ryggens og nakkens oppbygning og funksjon, mulige smerteårsaker, utsiktene til bedring og behandlingsmetoder. Livsstil, livskvalitet, forholdene på arbeidsplassen, grad av smerte/funksjon og hvordan man forholder seg til smerte er andre viktige faktorer som vi berører.

Undervisningen holdes av fysioterapeut, psykomotoriker, lege og sosionom.


Fant du det du lette etter?