Ryggruppe - del 2

Fysisk aktivitet, Tirsdager kl. 09:00 - 11:00 og fredager kl. 09:00 - 12:00, Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Lavterskeltilbud til pasienter med langvarige ryggsmerter.

Målgruppe

Pasienter som har deltatt på Ryggruppe del - 1, med medium - høy risiko skår på StartBack screening tool.

Praktiske opplysninger

Gruppetilbudet foregår på tirsdager kl. 09:00 - 11:00 og fredager kl. 09:00 - 12:00. Tilbudet går over 5 uker. Maks ti deltakere.

Innhold

Vi jobber ut fra en helhetlig tankegang hvor fysiske, psykiske og sosiale faktorer henger sammen og kan påvirke hverandre gjensidig.

Aktivitet

I aktivitetstimene introduserer vi deg for en rekke ulike aktiviteter, øvelser og arenaer for trening og fysisk aktivitet. Et hovedmål er at du selv tar ansvar for egen helse og livssituasjon. I løpet av rehabiliteringsukene utforderer vi deg til å utarbeide individuelle målsetninger og en plan for veien videre.

Kunnskap

En viktig forutsetning for at du skal lykkes med rehabiliteringen, er at du får trygghet gjennom forståelse og kunnskap om ryggen. Vi underviser deg blant annet om ryggens og nakkens oppbygning og funksjon, mulige smerteårsaker, utsiktene til bedring og behandlingsmetoder. Livsstil, livskvalitet, forholdene på arbeidsplassen, grad av smerte/funksjon og hvordan man forholder seg til smerte er andre viktige faktorer som vi berører. 

Undervisningen holdes av fysioterapeut, psykomotoriker, lege og sosionom. 


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

I Ryggruppe - del 1 kartlegger vi alle deltakere med StartBack screening tool. Dersom du skårer medium - høy risiko på StartBack screening tool og vi vurderer at du vil ha nytte av det, vil du få tilbud om delta i Ryggruppe - del 2. 

Når og hvor

Tid
Tirsdager kl. 09:00 - 11:00 og fredager kl. 09:00 - 12:00
Klokkeslett
 
Sted
Sykehuset Levanger
  
Arrangør
Fysikalsk medisinsk poliklinikk
 
Fant du det du lette etter?