HELSENORGE

Seminar: "Vold i nære relasjoner" - kjønnslemlestelse og eldre

Fagseminar, 08.02.2017

Godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng i allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Målgruppe

Ansatte og administrasjon i barnehage, skole, og andre som jobber med barn og unge som kan være utsatt for kjønnslemlestelse. Ansatte og administrasjon i omsorg og helse som jobber med eldre pasienter, og pasienter som kan være kjønnslemlestet. Leger, jordmødre, sykepleiere og helsesøstre. Frivillige lag og organisasjon. Ansatte og administrasjon i asylmottak og flyktningetjenesten. Politikere, administrasjon i helseforetaket. Politiet. Etc.

      

Påmelding og program (steinkjer.kommune.com)

Når og hvor

Dato
08.02.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Steinkjer Rådhus, Weidemannsalen 1.etg
 
Fant du det du lette etter?