HELSENORGE

Slagskole, Sykehuset Levanger

Gruppeopplæring for personer som har hatt hjerneslag og deres pårørende.

Målgruppe

Personer som har hatt hjerneslag og deres pårørende.

Om kurset

Gruppeopplæringen går over tre samlinger.

Første kursdag

kl. 10:30-11:15     Velkommen og informasjon. "Den gode historien" v/ bruker

kl. 11:15-11:20     Pause

kl. 11:20-12:30     Vi blir mer kjent

kl. 12:30-13:30     Lunsj

kl. 13:30-14:30     Hva er hjerneslag? v/lege

kl. 14:30-14:45     Informasjon om slagforeningen

kl. 14:45-15:00     Oppsummering

Andre kursdag

kl. 10:30-10:40     Velkommen igjen

kl. 10:40-11:40     Medikamentbehandling v/lege

kl. 11:40-12:40     Lunsj

kl. 12:40-13:30     Time med logoped

kl. 13:40-13:45     Pause

kl. 13:45-14:45     Time med fysioterapeut

kl. 14:45-15:00     Oppsummering

Tredje kursdag

kl. 10:30-10:40     Velkommen igjen

kl. 10:40-11:40     Time med sosionom

kl. 11:40-12:40     Lunsj

kl. 12:40-13:30     Time om kosthold

kl. 13:40-13:45     Pause

kl. 13:45-14:45     Time med ergoterapeut

kl. 14:45-15:00     Oppsummering og avslutning

Praktisk informasjon

Servering

Vi serverer frukt, kaffe og te på samlingene. Du må selv ha med lunsj eller kjøpe denne i sykehusets kantine.

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Kostnad

Takst for egenandel og takst for gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Refusjon av utgifter

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om rett til refusjon av utgifter


Behov for drosje?

Ved behov for drosje må du selv ordne rekvisisjon fra henvisende lege.

Fant du det du lette etter?