HELSENORGE

Hjerneslag - gruppebasert opplæring

Gruppeopplæring for personer som har hatt hjerneslag og bor i egen bolig, samt deres pårørende.

Mål

 • Mer kunnskap for bedre mestring av hverdagen.
 • Møte andre i samme situasjon for å utveksle erfaringer.

Tema

 • Sykdomslære om hjerneslag
 • Kosthold
 • Medikamentell behandling
 • Hvordan leve med hjerneslag / mestring
 • Afasi og svelgvansker
 • Usynlige utfall etter hjerneslag
 • Fysisk aktivitet / trening
 • Rettigheter / muligheter
 • Brukerinnlegg

Opplegget vil veksle mellom faglige innlegg, med mulighet for spørsmål og erfaringsutveksling.

Praktisk informasjon

Servering

Vi serverer kaffe og te. Deltakerne må selv ta med lunsj eller kjøpe denne i sykehusets kantine.

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling, men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde frafall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort.

Takst for gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)​

​Egenandel

Pasienter betaler én egenandel for hele kurset/gruppeopplæringen etter takst for poliklinisk behandling. Pårørende betaler ikke for å delta på gruppebehandling.

Takst for egenandel (helsenorge.no)

Refusjon av utgifter og andre rettigheter

Som pasient, pårørende eller ledsager kan du ha rett til refusjon av reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger ved opplæringstiltak i grupper.​ Som pasient kan du også ha rett til sykemelding.

Rettig​heter ved pasient- og pårørendeopplæring

Behov for drosje?

Ved behov for drosje må du selv ordne rekvisisjon fra henvisende lege.

Fant du det du lette etter?