HELSENORGE

Hjerneslag - gruppebasert opplæring

Gruppeopplæring for personer som har hatt hjerneslag og bor i egen bolig, samt deres pårørende.

Mål

 • Mer kunnskap for bedre mestring av hverdagen.
 • Møte andre i samme situasjon for å utveksle erfaringer.

Tema

 • Sykdomslære om hjerneslag
 • Kosthold
 • Medikamentell behandling
 • Hvordan leve med hjerneslag / mestring
 • Afasi og svelgvansker
 • Usynlige utfall etter hjerneslag
 • Fysisk aktivitet / trening
 • Rettigheter / muligheter
 • Brukerinnlegg

Opplegget vil veksle mellom faglige innlegg, med mulighet for spørsmål og erfaringsutveksling.

Praktisk informasjon

Servering

Vi serverer kaffe og te. Deltakerne må selv ta med lunsj eller kjøpe denne i sykehusets kantine.

Fri fra jobb

Som kursdeltaker kan du få sykemelding, dersom du ikke får permisjon fra jobben. Er du pårørende har du ikke rett til sykemelding. Vi anbefaler deg å søke arbeidsgiver om velferdspermisjon.

Kostnader​​

Takst for egena​ndel​ (helsenorge.no)

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde frafall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. ​

Takst for gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Refusjon av utgifter

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om rett til refusjon av utgifter

Behov for drosje?

Ved behov for drosje må du selv ordne rekvisisjon fra henvisende lege.

Fant du det du lette etter?