STAIRWAYS, Sykehuset Namsos

Gruppeopplæring, Onsdag klokken 10:30-13:30, Allmennpsykiatri, Sykehuset Namsos

Gruppebasert behandlingstilbud til personer med emosjonsreguleringsvansker som har fullført behandlingsprogrammet STEPPS.

STAIRWAYS er et behandlingsprogram med ett års varighet bestående av ukentlige gruppesamlinger. I tillegg får du tilbud om individuelle samtaler annenhver uke. Målet med STAIRWAYS er at du skal få en betydelig symptomreduksjon ved at du har tilegnet deg flere ferdigheter for emosjonsregulering. Du får utdelt en kursperm inndelt etter hver ukes tema. Det forventes at du jobber med hjemmeoppgaver mellom kursdagene.

Før oppstart av STAIRWAYS er det viktig at du har avklart dette med din arbeidsgiver, skole, NAV eller lignende for å få tilstrekkelig tid til å gjennomføre behandlingsprogrammet.

Alle deltakere må ha et forsterkningsteam, og du har selv ansvar for å involvere forsterkningsteamet ditt. Forsterkningsteamet inviteres til en forsterkningsteamkveld hvor det informeres om lidelsen, innholdet i behandlingen, og en kan stille spørsmål og delta i erfaringsutvekslinger.

I STAIRWAYS fokuseres det på følgende ferdigheter:

 • Målsetting: Lære metode for målsetting.
 • Forsøke noe nytt: Identifisere og implementere ny atferd.
 • Sinnemestring: Takle sinne på en konstruktiv måte.
 • Impulskontroll: Håndtere impulsiv og overdreven atferd.
 • Relasjonshåndtering: Identifisere nivå av tillit, håndtere konflikter mellom personer og innlemme tilgivelse i konflikter mellom personer.
 • Lage en plan/skript: Lage en plan for mulige fremtidige stressende hendelser.
 • Selvhevdelse: Lære og bruke selvsikker atferd.
 • Dine valg (gjør gode valg): Vurdere fremgangen din i håndtering av symptomer på emosjonsreguleringsforstyrrelse og fastsette mål på langsikt.
 • Holde kursen: Bruke ferdigheter og ressurser for å vedlikeholde bedring og forebygge tilbakefall. 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å kunne delta på gruppebehandlingstilbudet, må din behandler eller lege sende henvisning til

Sykehuset Namsos
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Seksjon allmenn
Postboks 453
7801 Namsos

Du vil da bli kontaktet for en samtale hvor du får mer informasjon om gruppetilbudet.

Når og hvor

Tid
Onsdag klokken 10:30-13:30
Klokkeslett
 
Sted
Sykehuset Namsos
Klinikk for psykisk helsevern og rus
 
Arrangør
Psykisk helsevern - Allmenn, Sykehuset Namsos
 
Kontaktinformasjon
Ekspedisjon: 74 21 57 49
Kontaktpersoner: Linda Jørstad, Marit Aunli, Elisabeth Hansen og Sara Germans Selvik.
 
 • Eldre ektepar sitter på i en buss. Foto.Refusjon av utgifter

  Refusjon av utgifter til reise, kost og overnatting for pasienter, pårørende og ledsager.

 • Kvinne gjør treningsøvelse med ball. Foto.Avbestille kurs

  Dersom du skal avbestille kursplass eller melde frafall, må du ta kontakt via kontaktinformasjon som er oppgitt for ditt kurs.

Fant du det du lette etter?