STEPPS, Sykehuset Namsos

Gruppeopplæring, Allmennpsykiatri, Sykehuset Namsos

Gruppebasert behandlingstilbud til personer med emosjonsreguleringsvansker.

Behandlingstilbudet STEPPS er manualbasert, består av 6-10 deltakere og pågår i 20 uker. Ved deltakelse på STEPPS-kurs læres spesifikke ferdigheter for emosjons- og atferdsmestring. Det gis hjemmeoppgaver mellom kursdagene.

Deltakerne i STEPPS må ha minimum én person i sitt forsterkningsteam. Ved forsamtaler blir forsterkningsteam presentert. Det gis informasjon om lidelse og behandling på forsterkningsteamskvelder. Behandlingen legger opp til samarbeid med forsterkningsteamet.

Det gis tilbud om tre ulike behandlingsformer:

  1. STEPPS-kurs á 3 timer ukentlig, arbeidsgruppe á 1,5 time og en individuell samtale ukentlig.
  2. STEPPS-kurs á 3 timer ukentlig og individuell samtale hver annen uke.
  3. STEPPS ungdomsgruppe for aldersgruppen 16-25 år, bestående av STEPPS-kurs á 3 timer ukentlig, arbeidsgruppe á 1,5 time og en individuell samtale ukentlig.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å kunne delta på gruppebehandlingstilbudet, må din behandler eller lege sende henvisning til

Sykehuset Namsos
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Seksjon allmenn
Postboks 453
7801 Namsos

Du vil da bli kontaktet for en samtale hvor du får mer informasjon om gruppetilbudet.

Når og hvor

Sted
Sykehuset Namsos
Klinikk for psykisk helsevern og rus
 
Arrangør
Psykisk helsevern - Allmenn, Sykehuset Namsos
 
Kontaktinformasjon
Ekspedisjon: 74 21 57 49
Kontaktpersoner: Linda Jørstad, Marit Aunli, Elisabeth Hansen og Sara Germans Selvik.
 

Praktisk informasjon

  • Eldre ektepar sitter på i en buss. Foto.Refusjon av utgifter

    Refusjon av utgifter til reise, kost og overnatting for pasienter, pårørende og ledsager.

  • Kvinne gjør treningsøvelse med ball. Foto.Avbestille kurs

    Dersom du skal avbestille kursplass eller melde frafall, må du ta kontakt via kontaktinformasjon som er oppgitt for ditt kurs.

Fant du det du lette etter?