STEPPS, Sykehuset Namsos

Gruppeopplæring, Allmennpsykiatri, Sykehuset Namsos

Gruppebasert behandlingstilbud til personer med emosjonsreguleringsvansker.

Behandlingstilbudet STEPPS er manualbasert, består av 6-10 deltakere og pågår i 20 uker. Hver uke gjennomføres det en kurssamling á tre timer, en ukentlig individuell samtale med kursleder og det settes av tid til leksehjelp. Ved deltakelse på STEPPS-kurs læres spesifikke ferdigheter for emosjons- og atferdsmestring. Det gis hjemmeoppgaver mellom kursdagene.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å kunne delta på gruppebehandlingstilbudet, må din behandler eller lege sende henvisning til

Sykehuset Namsos
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Seksjon allmenn
Postboks 453
7801 Namsos

Du vil da bli kontaktet for en samtale hvor du får mer informasjon om gruppetilbudet.

Når og hvor

Sted
Sykehuset Namsos
Klinikk for psykisk helsevern og rus
 
Arrangør
Allmennpsykiatri, Sykehuset Namsos
 
Kontaktinformasjon
Ekspedisjon: 74 21 57 49
Kontaktpersoner: Linda Jørstad, Marit Aunli, Elisabeth Hansen og Sara Germans Selvik.
 

Praktisk informasjon

  • Refusjon av utgifter

    Refusjon av utgifter til reise, kost og overnatting for pasienter, pårørende og ledsager.

  • Avbestille kurs

    Dersom du skal avbestille kursplass eller melde frafall, må du ta kontakt via kontaktinformasjon som er oppgitt for ditt kurs.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.