HELSENORGE

Akuttmottak, Sykehuset Namsos

Vi tar i mot og stabiliserer akutt kritisk syke og skadde pasienter, før de blir transportert til sengeposter eller andre sykehus. De fleste pasienter som skal til planlagt innleggelse eller dagkirurgi, skal møte her for registrering.

Fant du det du lette etter?