HELSENORGE

Intensiv, oppvåkning og dagkirurgisk enhet, Sykehuset Namsos

På Intensiv gir vi behandling og sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter i forbindelse med store operasjoner, alvorlige ulykker eller annen sykdom. På Oppvåkningen overvåker vi alle operasjonspasienter og ivaretar dagkirurgiske pasienter innen ortopedi, kirurgi og gynekologi.

Fant du det du lette etter?