HELSENORGE

Kirurgisk poliklinikk, Sykehuset Namsos

Kirurgisk poliklinikk utreder og behandler pasienter som er henvist fra primærlege og andre sykehus, og foretar kontroller av kirurgiske, urologiske og ortopediske pasienter. Vi har spisskompetanse innen sårbehandling.

Fant du det du lette etter?