Palliativt team, Sykehuset Namsos

Palliativt team samarbeider tverrfaglig omkring pasienter som har behov for symptomlindrende behandling. Målet er å gi best mulig livskvalitet til pasient og pårørende i pasientens siste levetid.

Visjon

Palliativt team samarbeider tverrfaglig omkring pasienter som har behov for symptomlindrende behandling. Dette gjennom et tverrfaglig forankret klinisk arbeid, samt ved å være et bindeledd mellom sykehus og kommunehelsetjeneste.

Målsetting

Målet med symptomlindrende behandling er å gi best mulig livskvalitet til pasient og pårørende i pasientens siste levetid ved å

 • lindre fysisk smerte og andre plagsomme symptomer
 • tilby støttende tiltak ved psykiske, sosiale og åndelige behov
 • gi støtte til pasientens familie og pårørende
 • legge forholdene til rette for at pasienter skal kunne være hjemme lengst mulig

Vårt tilbud

Tilsynsbesøk hos pasienter på sykehus, i pasientens hjem og på sykehjem, sammen med ansvarlig lege/sykepleier.

 • kartlegging og vurdering av smerte- og symptomlindring
 • vurdering, råd og hjelp ved psykososiale og åndelige/eksistensielle behov
 • telefonkontakt for råd og veiledning
 • veiledning for helsepersonell i og utenfor sykehus
 • koordinering av helsetjenester og andre støttetiltak ved utskrivelse fra sykehus
 • poliklinikk for lindrende behandling

Samarbeid

 • med primærhelsetjenesten (hjemmetjenesten, fastlege og sykehjem) og helsepersonell på sykehus
 • fungere som et bindeledd mellom sykehus og primærhelsetjenesten
 • Seksjon lindrende behandling ved St.Olav er en viktig samarbeidspartner
 • tverrfaglig møte hver onsdag

Medisinsk oppfølging

Hovedregelen er at pasientens fastlege / tilsynslege eller pasientansvarlig  / behandlende lege på sykehus har ansvar for den medisinske oppfølgingen.


 

Kontakt oss

mandag - fredag, klokka 08:00 - 15:00 

Tlf: 74 21 54 58 (Kreftsykepleier Edit Hodne Mork)

Tlf: 74 21 54 68 (Kreftpoliklinikken)

Henvisning

Ved behov for tilsyn skal lege ved sengeposten sende skriftlig henvisning til Elektronisk Pasientjournal (EPJ).

Primærhelsetjenesten tar telefonisk kontakt eller sender skriftlig henvisning.

Hastesaker kan meldes telefonisk med etterfølgende henvisning.

Teamets medarbeidere

 • Kreftsykepleier: Edit Hodne Mork
 • Anestesilege: Gabriella Lendowitsch
 • Kreftlege (onkolog): Erna Weernink
 • Kirurgisk overlege: Svein Ruud
 • Medisinsk overlege: Anbjørn Johansen
 • Klinisk ernæringsfysiolog: Thomas Reinan
 • Fysioterapeut: Kristian Iversen
 • Diakon: Astrid Bergslid


 

Fant du det du lette etter?