Akuttmottak, Sykehuset Levanger

Akuttmottaket tar i mot alle pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Akutt kritisk syke og skadde pasienter stabiliseres hos oss, før de blir transportert til sengeposter eller andre sykehus.

Les mer om Akuttmottak, Sykehuset Levanger

Akuttmottak, Sykehuset Levanger

Akuttmottaket har legevaktsentral for Innherred interkommunale legevakt  (Frosta, Levanger, Verdal og Inderøy). Sykepleiere fra Akuttmottaket bemanner den interkommunale legevakta.

Kontakt

Avdelingssykepleier

Jørgen Selmer

Tlf: 74 09 84 93

Henvendelser vedrørende time / innleggelse, Sykehuset Levanger

Poliklinikk, dagkirurgi og innleggelse

Mandag - fredag, klokka 08:00 - 14:00

Inntakskontor ortopedi

Tlf: 74 09 87 02

Inntakskontor kirurgi

Tlf: 74 09 87 00