Team lindrende behandling, Sykehuset Levanger

Palliativt team ønsker å samarbeide tverrfaglig omkring pasienter som har behov for symptomlindrende behandling. Målet er å gi best mulig livskvalitet til pasient og pårørende i pasientens siste levetid.

Visjon

Palliativt team ønsker å samarbeide tverrfaglig omkring pasienter som har behov for symptomlindrende behandling. Dette gjennom et tverrfaglig forankret klinisk arbeid, samt å være et bindeledd mellom sykehus og kommunehelsetjeneste.

Målsetting

Målet med symptomlindrende behandling er å gi best mulig livskvalitet til pasient og pårørende i pasientens siste levetid ved å

 • lindre fysisk smerte og andre plagsomme symptomer
 • tilby støttende tiltak ved psykiske, sosiale og åndelige behov
 • gi støtte til pasientens familie og pårørende
 • legge forholdene til rette for at pasienter skal kunne være hjemme lengst mulig

Vårt tilbud

Tilsynsbesøk hos pasienter på sykehus, DMS, på sykehjem og i pasientens hjem sammen med ansvarlig lege/sykepleier.

 • kartlegging og vurdering av smerte- og symptomlindring
 • vurdering, råd og hjelp ved psykososiale og åndelige/eksistensielle behov
 • telefonkontakt for råd og veiledning
 • veiledning for helsepersonell i og utenfor sykehus
 • koordinering av helsetjenester og andre støttetiltak ved utskrivelse fra sykehus
 • palliativ poliklinikk og dagbehandling

Samarbeid

 • med primærhelsetjenesten (fastlege, DMS, sykehjem, kreftkoordinator og hjemmesykepleietjenesten) og  sykehusavdelinger hvor kreftpasienter er innlagt
 • fungere som et bindeledd mellom sykehus og primærhelsetjenesten
 • Seksjon lindrende behandling ved St.Olav er en viktig samarbeidspartner
 • tverrfaglig samarbeid med prest, sosionom, ernæringsfysiolog, fysioterapeut og anestesilege
 • tverrfaglig møte annenhver tirsdag

Medisinsk oppfølging

Hovedregelen er at pasientens fastlege / tilsynslege eller pasientansvarlig  / behandlende lege på sykehus har ansvar for den medisinske oppfølgingen.

Kontakt oss

mandag - fredag, klokka 08:00 - 15:00 

Tlf: 74 09 89 83 (sykepleier)

Tlf: 74 09 84 24 (Kreftpoliklinikken)

Henvisning

Telefonisk kontakt og / eller skriftlig henvisning.

Teamets medarbeidere

 • Kreftsykepleier Ingebjørg Roel Bye (leder)
 • Onkolog Ganna Westvik
 • Lege i spesialisering Cecilie Bergseth

På konsulentbasis

 • Anestesilege
 • Prest/diakon
 • Fysioterapeut
 • Familieterapeut / klinisk sosionom
 • Klinisk ernæringsfysiolog

 


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.