Barne- og ungdomsposten

Barne- og ungdomsposten tar imot barn og unge mellom 0-18 år fra hele fylket. Barne og ungdomsposten er lokalisert ved Sykehuset Levanger, med en poliklinisk enhet i Namsos.
Les mer om Barne- og ungdomsposten

Barne- og ungdomsposten

I Barne - og ungdomsposten jobber det overleger, leger i spesialisering, spesialsykepleiere innen diabetes, epilepsi, endokrinologi, intensivsykepleie, barnesykepleie, sykepleiere, barnepleiere, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, uroterapeut, helsefaglærling og lærer.

Barne- og ungdomsposten består av:

Poliklinikk

Poliklinikken består av enheter på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Her får man time etter at legen har henvist pasientene til en barnelege for utredning eller kontroll.

  • Generell pediatrisk poliklinikk
  • Diabetes og endokrinologisk poliklinikk
  • Eliminasjonspoliklinikk
  • Epilepsi poliklinikk
  • Astma og allergi poliklinikk

Kirurgiske og ortopediske barn og unge henvises og får kontroller ved Kirurgisk eller ortopedisk poliklinikk.

Poliklinikk Sykehuset Levanger: tlf. 74 09 87 70
Poliklinikk Sykehuset Namsos: tlf. 74 21 54 95

Sengepost

Sengeposten tar imot barn og unge til utredning, behandling og rehabilitering for alle diagnoser og tilstander. Vi samarbeider tett med andre avdelinger i vårt eget helseforetak som Habiliteringstjenesten for Barn og unge, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, kirurgiske avdelinger og fysikalsk medisin, samt Barneklinikken ved St Olavs Hospital.

Sengeposten gir et tilbud om hjemmesykehus.

Telefon: 74 09 81 92

Dagenhet

Dagenheten tar barn og unge for utredning og behandling som ikke krever innleggelse i sengeposten.

Her gjøres forberedelsene til MR, gastro- og colonoskopier i narkose, samt diverse kurer, tester og undersøkelser for utredninger av barnet/ungdommen.

Enhet for premature og syke nyfødte

En enhet i posten som gir tilbud til premature, født fra uke 30 og senere, samt syke nyfødte.  Enheten  samarbeider tett med føde-/barselavdelingen, Habiliteringstjenesten for barn og unge  og Nyfødtseksjonen ved St. Olavs Hospital.

Enheten gir et tilbud om hjemmesykehus, tidlig hjem med sonde.

Kontaktinformasjon

Telefon
74 09 87 70 (poliklinikk Levanger) og 74 21 54 95 (poliklinikk Namsos)
mandag - fredag 08:00 - 15:00
Sengepost, Sykehuset Levanger: 74 09 81 92
Besøksadresser og praktisk informasjon

Allergi hos barn og ungehttps://hnt.no/behandlinger/allergi-hos-barn-og-ungeAllergi hos barn og ungeAAllergi hos barn og ungeAllergi hos barn og ungeAllergi hos barn og ungeAllergi hos barn og unge
Barnekrefthttps://hnt.no/behandlinger/barnekreftBarnekreftBBarnekreftBarnekreftBarnekreftBarnekreft
Lyskebrokk - operasjon hos barnhttps://hnt.no/behandlinger/lyskebrokk-operasjon-hos-barnLyskebrokk - operasjon hos barnLLyskebrokk - operasjon hos barnLyskebrokkoperasjon hos barnLyskebrokk - operasjon hos barnLyskebrokk - operasjon hos barn
Lyskebrokk hos barnhttps://hnt.no/behandlinger/lyskebrokk-hos-barnLyskebrokk hos barnLLyskebrokk hos barnLyskebrokk hos barnLyskebrokk hos barnLyskebrokk hos barn

Fant du det du lette etter?