HELSENORGE
Sykehuset Namsos

Informasjon til deg som er gravid og din partner/ledsager

Vi som jobber ved Føde- og barselavdelingen i Namsos ønsker at du som skal føde og barnefar/medmor/ledsager tar en gjennomgang av denne informasjonen i god tid før termin og fødsel. Dette som et ledd i forberedelsene til fødselen.

Ingen fødsler er like, og startfasen kan arte seg forskjellig. Derfor er det vanskelig å si noe bestemt om når du skal komme til sykehuset.

Tegn på at fødselen er i gang og annen fødselsforberedende in​​formasjon ​​

Direktetelefon til fødeavdelingen:  ​​ 74 21 57 00 

F​øde- og barselavdelingen

Føde- og barselavdelingen er lokalisert i femte etasje i hovedbygningen. Her har vi to fødestuer og åtte sengerom. To av sengerommene har eget bad. Alle sengerommene har stellebenk med mulighet for bading av barn, samt radio og TV.

De fleste som er innlagt i avdelingen er kvinner som nettopp har født eller som skal føde. I tillegg har vi også gynekologiske pasienter.

Vi som jobber her

Ved avdelingen jobber det jordmødre, barnepleiere, sykepleiere, gynekologer, helsefagarbeidere og renholdere. Du kan også treffe jordmorstudenter, sykepleiestudenter, helsefagarbeiderelever og legestudenter. Disse gjennomfører praksisperioder hos oss og deltar i det daglige arbeidet i avdelingen. De aller fleste har navneskilt på seg, slik at du ser hvem de er.

Vi har barnelege tilgjengelig i avdelingen enkelte dager. Barn som trenger ekstra tilsyn eller undersøkelser, blir overflyttet til barneavdelingen ved Sykehuset Levanger​.

Hva skal jeg ta med meg?

Mens du er innlagt på Føde og barselavdelingen, kan du bruke våre nattskjorter og truser. Bind til mor og bleier til den nyfødte er gratis. Sykehuset har egne skjorter og bodyer til barna som du kan bruke under oppholdet her. Private barneklær kan brukes, men husk at disse har lett for å blande seg med annet tøy og forsvinne.

​Mobiltelefon kan tas med og brukes hvor som helst i av​delingen. Lading av mobiltelefon er mulig på alle rom. Vi anbefaler imidlertid at mobilen får ligge mye i fred, og at tiden brukes til å bli kjent med barnet.

Videofilming på fødestua er tillatt, men vi ser helst at slike opptak begrenses til et minimum.

Av hygieniske årsaker anbefaler vi at du ikke går barbeint mens du er innlagt på sykehuset. Det kan være lurt å ta med lette innesko.​

​Pakkeliste

  • Personlige toalettartikler (tannbørste, tannkrem, såpe/shampo etc)
  • Sandaler/tøfler
  • Private klær til mor (behagelig bukse, sokker og eventuelle andre klær du ønsker å benytte)​
  • Eventuelt private barneklær
  • Eventuelt fotoapparat / videokamera
  • Mobillader

Visittid/besøk

Gjelden​de retningslinjer vedrørende besøk

Overnatting for far/medmor

​Hos oss kan far/medmor bo på rommet sammen med mor og barn i hele barselperioden. Dersom far/medmor ligger over, har vi en forventning om at de bidrar med hjelp og støtte, både natt og dag. Vi på avdelingen setter stor pris på fars/medmors hjelp. Det er fin trening at både mor og far/medmor deltar i stell og mating til familien skal hjem.

Seng og sengeklær har vi på avdelingen. Far/medmor betaler 300 kroner per døgn for oppholdet. I denne prisen er kveldsmat inkludert. Andre måltider kan eventuelt kjøpes i sykehusets kantine. Det er anledning til å ta med seg "medbrakt" mat på rommet.

​Måltider​

Frokost, lunsj og middag kommer til avdelingen på trillevogn. Vi ringer i bjella når du kan hente matbrettet ditt. Sett matbrettet tilbake i trillevogna når du er ferdig å spise.

Kveldsmaten serveres som buffét i avdelingen.

Vi har kald og varm drikke tilgjengelig hele døgnet, som du selv kan forsyne deg av.

Måltidene serveres til følgende tidspunkt:

  • ​Frokost : ca kl. 08:00
  • Lunsj: ca kl. 11:30
  • Middag: ca kl. 15:30
  • Kveldsmat: ca kl. 19:30

Hvem kan få være med på fødselen?

Du velger selv hvem som skal være med på fødselen. I de tilfellene barnefar/medmor ikke kan, skal eller vil delta, er det helt i orden dersom du tar med deg en venn eller en slektning du har et godt og nært forhold til.

​Du kan selvfølgelig også føde uten ledsager, dersom du ønsker det.

Mor/barn-vennlig avdeling

Føde- og barselavdelingen ved Sykehuset Namsos drives i tråd med de mor/barn-vennlige retningslinjene. Dette innebærer blant annet at vi tilstreber at barnet skal få die på brystet så raskt som mulig etter fødselen, og senere etter behov (selvregulering).​ Videre skal mor, dersom hun ønsker det, få ha barnet hos seg hele døgnet.

Mor-barn-vennlig nyfødtavdeling - hva innebærer det? (ammehjelpen.no)​

​Undersøkelser av den nyfødte

Alle foreldre får tilbud om helseundersøkelser av sitt nyfødte barn, for å avdekke eventuelle avvik eller medfødte sykdommer. De aller fleste barn som fødes til termin etter et normalt svangerskap er friske.

Nyfødtscreening og undersøkelser av nyfødte (helsenorge.no)

Ultralydundersøkelse av barnets hofter

Alle barn som blir født på Sykehuset Namsos tilbys ultralydundersøkelse av hoftene. Dette i forbindelse med et pågående forskningsarbeid. Undersøkelsen skjer enten mens dere er innlagt eller ved kirurgisk poliklinikk i ettertid.​

Fysioterapeut

I løpet av oppholdet ved Føde- og barselavdelingen, vil mor få besøk av fysioterapeut. Fysioterapeuten informerer om bekkenbunnstrening i etterkant av fødsel.

Jordmorsamtaler

​Fødselssamtale

​Mens du er innlagt får du tilbud om samtale med jordmor, der vi gjennomgår fødselsforløpet ditt. Vi ser gjerne at far / medmor deltar i fødselssamtalen.

Enkelte fødende kan ha behov for videre samtaler også i etterkant av utskrivelse.

​Utreisesamtale

Mor får tilbud om samtale med jordmor før hjemreise. Denne utreisesamtalen dreier seg blant annet om hva som skjer med mors kropp etter fødselen, prevensjon, hjemmesituasjon og andre aktuelle emner. Far/medmor må gjerne delta dersom han/hun har mulighet for det.

Ofte vil det være praktisk å ta utreise- og fødselssamtalen under ett.

Hjemreise

Tidspunkt for hjemreise er individuelt. Noen velger å reise raskt etter fødselen, mens andre har behov for litt lengre opphold. Landsgjennomsnittet for friske nyfødte er to og et halvt døgn.​ Hjemreisetidspunkt avklarer du i samråd med helsepersonell.

Nyfødtscreeningen av barnet må tas når det er mellom 48 og 72 timer gammelt. Dersom du velger å reise hjem før barnet er 48 timer, må du komme tilbake til sykehuset for å ta prøven.

​​​​Relatert pasientinformasjon​Fant du det du lette etter?