HELSENORGE
Sykehuset Namsos

Velkommen til føde- og barselavdelingen på Sykehuset Namsos

Vi som jobber på føde- og barselavdelingen i Namsos ønsker at du som skal føde og barnefar/medmor/ledsager tar en gjennomgang av denne informasjonen i god tid før termin og fødsel. Dette er et ledd i forberedelsene til fødselen.

Føde- og barselavdelingen

Vi holder til i femte etasje i hovedbygningen. Her har vi to fødestuer og åtte sengerom. To av sengerommene har eget bad. Alle sengerommene har stellebenk med mulighet for bading av barn, samt radio og TV.

Det er i underkant av 400 fødsler ved sykehuset hvert år. 

De fleste som er innlagt i avdelingen er kvinner som nettopp har født eller som skal føde. I tillegg har vi også gynekologiske pasienter.

Vi som jobber her

På fødeavdelingen jobber det jordmødre, barnepleiere, sykepleiere, gynekologer, helsefagarbeidere og renholdere. Du kan også treffe jordmorstudenter, sykepleiestudenter, helsefagarbeiderelever og legestudenter. Disse gjennomfører praksisperioder hos oss og deltar i det daglige arbeidet i avdelingen. De aller fleste har navneskilt på seg, slik at du ser hvem de er.

Avdelingen er bemannet hele døgnet i tredelt turnusordning.​ Gynekologene har hjemmevakt om kvelden, natten og i helgene, men kan tilkalles på kort varsel ved behov. Barnelege er tilstede en dag i uka på dagtid. Sykehuset er bemannet med anestesilege hele døgnet, som tilkalles ved eventuelle akutte behov.

Barn som trenger ekstra tilsyn eller undersøkelser, blir overflyttet til barneavdelingen ved Sykehuset Levanger​.

Hva skal jeg ta med meg?

Mens du er innlagt på føde/barsel, kan du bruke våre nattskjorter og truser. Bind til mor og bleier til den nyfødte er gratis. Sykehuset har egne skjorter og bodyer til barna som du kan bruke under oppholdet her. Private barneklær kan brukes, men husk at disse har lett for å blande seg med annet tøy og forsvinne.

​Mobiltelefon kan tas med og brukes hvor som helst i avdelingen. Lading av mobiltelefon er mulig på alle rom. Vi anbefaler imidlertid at mobilen får ligge mye i fred, og at tiden brukes til å bli kjent med barnet. 

Videofilming på fødestua er tillatt, men vi ser helst at slike opptak begrenses til et minimum.

Av hygieniske årsaker anbefaler vi at du ikke går barbeint mens du er innlagt på sykehuset. Det kan være lurt å ta med lette innesko.​

​Pakkeliste

  • Personlige toalettartikler (tannbørste, tannkrem, såpe/shampo etc)
  • Sandaler/tøfler
  • Private klær til mor (behagelig bukse, sokker og eventuelle andre klær du ønsker å benytte)
  • Eventuelt private barneklær
  • Eventuelt fotoapparat / videokamera

Visittid/besøk

Overnatting for far/medmor

​Hos oss kan far/medmor bo på rommet sammen med mor og barn i hele barselperioden. Dersom far/medmor ligger over, har vi en forventning om at de bidrar med hjelp og støtte, både natt og dag. Vi på avdelingen setter stor pris på fars/medmors hjelp. Det er fin trening at både mor og far/medmor deltar i stell og mating til familien skal hjem. 

Seng og sengeklær har vi på avdelingen. Far/medmor betaler 300 kroner per døgn for oppholdet. I denne prisen er maten inkludert. Det er anledning til å ta med seg "medbrakt" mat på rommet.

​Måltider​

Når det ringer i bjella, vet du at det er mat å få!

Frokost, lunsj og middag kommer til avdelingen på trillevogn, og du henter selv matbrettet ditt. Matbrettet må også bringes ut igjen før matvogna kjøres ned til kjøkkenet, ellers blir det veldig fullt med kopper og kar. 

Kveldsmaten serveres av personalet.

Frokost

Serveres cirka kl. 08:00.

Lunsj

Serveres cirka kl. 11:30.

Middag

Serveres cirka kl. 15:30.

Kveldsmat

Serveres cirka kl. 19:30.

Saft og isvann står i kjøleskapet på vaktrommet. Her finner du også melk, juice og annen drikke. Kaffe, te og buljong er også tilgjengelig.

Hvem kan få være med på fødselen?

Du kan selv velge hvem som skal være med på fødselen. I de tilfellene barnefar/medmor ikke kan, skal eller vil delta, er det helt i orden dersom du tar med deg en venn eller en slektning du har et godt og nært forhold til.

Vi setter en grense ved én person som ledsager den fødende. Det er fint om du snakker med oss på forhånd hvis du planlegger at flere personer skal bistå under fødselen.

Du kan selvfølgelig også føde uten ledsager, dersom du ønsker det.

Mor/barn-vennlig avdeling

Føde- og barselavdelingen ved Sykehuset Namsos drives i tråd med de mor/barn-vennlige retningslinjene. Dette innebærer blant annet at vi tilstreber at barnet skal få die på brystet så raskt som mulig etter fødselen, og senere etter behov (selvregulering).​ Videre skal mor, dersom hun ønsker det, få ha barnet hos seg hele døgnet.

Ammehjelp og veiledning er høyt prioritert hos oss, slik at barnet kan få nyte godt av morsmelkens mange fordeler. Vi vil ta utgangspunkt i mors ønsker for ammingen.

Ultralydundersøkelse av barnets hofter

Alle barn som blir født på Sykehuset Namsos får ultralydundersøkelse av hoftene. Det skjer enten mens dere er innlagt i avdelingen ellers så får dere innkalling til kirurgisk poliklinikk i ettertid.

Hvis legen ser noe umodenhet i hoftene, hender det at det er nok med en ny kontrolltime og at dere eventuelt får beskjed om å bruke en litt større bleie utenpå den vanlige. Andre ganger hender det at barnet må bruke en spesiell pute mellom beina i noen måneder for at hofteleddet skal stabilisere seg. Hvis dette blir aktuelt, får dere mer informasjon i forbindelse med undersøkelsen.

Barnelegeundersøkelse

Alle nyfødte undersøkes av lege mens dere er innlagt. Da sjekkes barnet fra "topp til tå". Mor og far/medmor får være tilstede og kan stille spørsmål til legen.

Fotografering

Dersom dere ønsker bilde av barnet og eventuelt mor/far/medmor eller søsken i avisen, ordner dere med dette selv.

Fysioterapeut

I løpet oppholdet på føde- og barselavdelingen, vil mor få visitt av fysioterapeut på rommet sitt. Fysioterapeuten informerer om viktigheten av å trene bekkenbunn i etterkant av fødsel. 

Vedrørende trim etter fødsel viser vi også til brosjyren "Kom i form", som alle på føde- og barselavdelingen får utdelt.

Jordmorsamtaler

​Fødselssamtale

Fødselsforløpet blir som regel gjennomgått med samme jordmor som tok imot barnet. Dersom dette ikke er mulig, blir det gjennomgått av en annen jordmor ved hjelp av journalnotatene. Vi ser gjerne at far / medmor deltar i fødselssamtalen.

​Utreisesamtale

Mor får tilbud om samtale med jordmor før hjemreise. Denne utreisesamtalen dreier seg blant annet om hva som skjer med mors kropp etter fødselen, prevensjon, hjemmesituasjon og andre aktuelle emner. Far/medmor må gjerne delta dersom han/hun har mulighet for det. 

Ofte vil det være praktisk å ta utreise- og fødselssamtalen under ett.

Nyfødtscreening

Alle nyfødte i Norge tar en blodprøve cirka to døgn etter fødselen (minimum 48 timer etter fødsel). Da sjekker vi barnet for 23 ulike arvelige sykdommer, eksempelvis lavt stoffskifte (hypothyreose) og Føllings sykdom. Sykdommene er svært sjeldne, men det er viktig å finne de få barna som har en av disse sykdommene, slik at behandlingen kan starte så raskt som mulig.

Reiser du hjem før det har gått 48 timer, må barnet komme tilbake til sykehuset for å ta prøven. Har du bostedsadresse i Nærøysund​, er det også mulig å ta den der.

Hjemreise

De fleste som har hatt en ukomplisert fødsel reiser hjem tredje dagen etter fødselen - fortrinnsvis før klokka 13:00. Husk at den dagen du føder er dag null, så hvis fødselen skjer på en mandag er det vanlig å reise hjem på torsdag.

Hvis du føler deg i fin form og ønsker å reise hjem tidligere, er dette selvsagt helt i orden. Gi oss beskjed.

Keisersnittpasienter reiser vanligvis hjem rundt femte dag, men også her kan det være individuelle variasjoner. 

Praktiske råd - når skal jeg ta kontakt?

Ingen fødsler er like, og startfasen kan arte seg forskjellig. Derfor er det vanskelig å si noe bestemt om når du skal komme til sykehuset. Du skal imidlertid alltid ta kontakt dersom

  • ​fostervannet går
  • du blør fra underlivet
  • du har rier som blir sterkere og hardere

Er du/dere usikre, er det helt riktig å ringe til sykehuset og diskutere med jordmor som er på vakt.

Direktetelefon til fødeavdelingen: ​ 74 21 57 00

​​​Relatert pasientinformasjon A-Å

​Dødfødsel

Fødsel i seteleie

Fødsel og barsel

Fødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskel

Igangsetting av fødsel

Keisersnitt

​Lite li​v i svangerskapet

Svangerskap

Svangerskap og overvekt

Svangerskap og revmatisk sykd​om

Svangerskapsdiabetes

Svangerskapsforgiftning

Svangerskapskløe

Svangerskapskvalme​​

Ultralyd rutineundersøkelse​


Fant du det du lette etter?