Habiliteringstjenesten for barn og unge

Våre pasienter er barn og ungdom i alderen 0 - 18 år med medfødte eller ervervede funksjonsnedsettelser, og barn med mistanke om utviklingsvansker.

Les mer om Habiliteringstjenesten for barn og unge

Habiliteringstjenesten for barn og unge


Arbeidsform

HABU arbeider tverrfaglig, og består av følgende yrkesgrupper:
ergoterapeuter, fysioterapeuter, leger, logoped, psykologer, sosionom, vernepleiere, spesialpedagoger. Arbeidet utføres både inne på sykehusene, og ved at vi reiser ut til barnet/ungdommens hjemkommune. Vi samarbeider med andre avdelinger i helseforetaket når det er aktuelt.

Tilbud

 • Utredning og diagnostisering
 • Funksjonsutredning
 • Behandling
 • Råd og veiledning til pasient/foresatte i samarbeid med kommune
 • Råd og veiledning til kommune
 • Nettverkssamlinger, kurs og undervisning

Målgruppe

 • Målgruppen er barn og ungdom i alderen 0 - 18 år med medfødte eller ervervede funksjonsnedsettelser, og til barn med mistanke om utviklingsvansker
 • Autisme og lignende tilstander
 • Cerebral parese
 • Nevromuskulære tilstander
 • Epilepsi
 • Psykisk utviklingshemming
 • Spise- og ernæringsvansker
 • Ulike syndromer
 • Utviklings- og adferdsforstyrrelser

Nasjonale retningslinjer og regionale pasientforløp følges for gruppene:

Kontaktinformasjon

Telefon
74 09 83 02 (Levanger) eller 74 21 58 71 (Namsos)
08:00 - 10:00 og 13:00 - 15:00 (mandag - fredag)
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?