HELSENORGE

Dialyse, Sykehuset Levanger

Vi gir dialysebehandling til pasienter på Sykehuset Levanger og har totalansvar for dialysetilbudet i hele Helse Nord-Trøndelags nedslagsfelt. Foruten tilbudene på våre to sykehus, drifter vi satelittenheter i Stjørdal, Leksvik, Steinkjer, Rørvik og Grong.

Fant du det du lette etter?