Nevrologi, Sykehuset Namsos

Avdelingen utreder og behandler pasienter med sykdom i sentralnervesystemet og nevromuskulære lidelser.

Les mer om Nevrologi, Sykehuset Namsos

Nevrologi, Sykehuset Namsos

Lenker til viktige nevrologiske sykdommer:
MS
Epilepsi 
Parkinson
Hodepine 
Kreft som rammer nervesystemet

Nevrologisk Poliklinikk består av spesialistpoliklinikk, sykepleierpoliklinikk, nevrofysiologisk og nevropsykologisk laboratorium.

Du må ha en henvisning fra din lege for å komme til undersøkelse/behandling.

Saksgang for din henvisning

   • Din lege sender brev til poliklinikk, dette registreres på mottatt dato
   • Henvisning blir vurdert av en av overlegene ved avdelingen.
   • Din rett til helsehjelp bestemmes ved hjelp av forskrift om prioritering av helsetjenester og rett til helsehjelp
   • Hvis du har etter reglene rett til prioritert helsehjelp vil henvisning bli prioritert til en frist for når du senest skal få tilbud om time.
   • Du får etter denne saksgang et brev hvor du får informasjon om ditt tilbud og tidsfrister.

Hvis du ikke kan møte eller ønsker å benytte tildelt time ber vi deg om snarest å gi beskjed.

Sykepleierpoliklinikken tilbyr oppfølging av pasienter med kroniske nevrologiske sykdommer. Det betyr at pasientene kommer til spesialisert sykepleier, som i samråd med nevrolog følger opp pasienten. 

Henvisning  

Hvem henviser til undersøkelse?

Henvisningen fra din lege sendes direkte til nevropsykolog.

Nevrologisk avdeling i Helse Nord-Trøndelag er under felles ledelse, organisert med poliklinikker ved begge sykehusene. Sengeposten er lokalisert ved Sykehuset Namsos.

Dette betyr èn felles venteliste og èn ventetid for polikliniske henvisninger. Alle henvisninger til poliklinikkene vurderes av samme nevrolog.

Henvisninger til nevrologiske undersøkelser sendes til:

Sykehuset Namsos
Nevrologisk avdeling
Serviceboks 1001
7809 Namsos

Nevropsykologisk testing foregår vanligvis over 2 dager, hver dag ca 4-5 timer.

Laboratorier

Nevrofysiologisk laboratorium  
Laboratoriet har lokaler sammen med Nevrologisk poliklinikk i 4. etasje i hovedbygget, og kan nås via heis og trappegang. Det er drift alle hverdager fra kl. 08:00-kl. 15:30.

Henvisning til laboratoriet skjer fra fastlege/spesialist/andre avdelinger til nevrolog. Undersøkelsene skjer stort sett i tilknytning til en nevrologisk utredning. Undersøkelsene består i ulike tester av nervevev og muskelvev. Hensikten er å undersøke nervefunksjon for å se etter ulike sykdommer.
Litt avhengig av undersøkelsene vil denne gjennomføres av sykepleier, tekniker eller lege.

Klinisk nevropsykologisk laboratorium
Laboratoriet har lokaler sammen med Nevrologisk poliklinikk i 4.etasje i hovedbygget, og skan nås via heis og trappegang. Det er drift mandag og torsdag fra kl. 08.00-kl. 15.30. Laboratoriet er bemannet med nevropsykolog.

Hva testes?
Hukommelse, konsentrasjon, språkforstyrrelser og språklig uttrykksevne, problemløsningsevne, ferdigheter med hender og føtter, sosial tilpasning og personlighet.

Henvisning nevropsykologisk undersøkelse

Hvem blir henvist til nevropsykologisk undersøkelse?
Personer som viser tegn på encefalopati hvor vanlig klinisk undersøkelse er normalt,  men hvor vedkommende klager over mentale forandringer og hvor organisk svikt ikke kan utelukkes, for eksempel ved trafikkulykke, demens eller løsemiddeleksponering, funksjonsforstyrrelser, hjerneslag eller degenerativ lidelse.

Medisinsk ordliste

Medisinsk ordliste (pdf)

Brukerorganisasjoner

Her finner du lenker til til brukerorganisasjoner som er relevante innen nevrologi:

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (64 medlemsorganisasjoner) - www.ffo.no

ADHD-foreningen - www.adhd.no

Afasi-forbundet i Norge - www.afasi.no

Cerebral Parese-foreningen - www.cp.no

Foreningen for muskelsyke - www.ffm.no

Foreningen for søvnsykdommer - www.soevnforeningen.no

Landsforeningen for trafikkskadde - www.ltn.no

Landsforeningen for slagrammede - www.hjerneslag.org

Multippel Skleroseforbundet i Norge - www.ms.no

 

Muskel-skjelettlidelser: Formidlingsenheten http://www.formi.no/pasienter/nyheter/id/nyheter_pasienter

 

Norsk Migreneforbund - www.migrene.no

Norges Parkinsonforbund - www.parkinson.no

Norsk Epilepsiforening - www.epilepsi.no

Norsk Forening for Nerofibromatose - www.nevrofibromatose.no

Norsk Tourette Forening - www.touretteforeningen.no

Ryggforeningen i Norge - www.ryggforeningen.no

Ryggmargsbrokk- og hydrocefalusforeningen - www.ryggmargsbrokk.org

 

Frambu: senter for sjeldne diagnoser - http://www.frambu.no

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Nevrologisk poliklinikk holder til i 4. etasje i hovedbygget, og kan nås via heis og trappegang
Telefon
74 21 55 35
Telefontid 08:00-10:30 og 13:30-14:30, mandag til fredag.
Sykehuset Namsos
Besøksadresse
Havikvegen 8(Kart)
7801 Namsos
Telefon
74 21 54 00
mandag - søndag 00-24
E-post

Praktisk informasjon

Besøk

Sykehuset er restriktive i forhold til besøk under koronapandemien. Alle som vil besøke inneliggende pasienter må gjøre direkte avtale med aktuell avdeling.

Ved Føde- og barselavdelingen er det ikke anledning for andre enn partner/ledsager å være tilstede sammen med mor og barn under barseloppholdet.

Restriksjoner ved besøk hos inneliggende pasient

Internett

Du kan koble deg til og surfe gratis på nettverket GjestenettHMN. Passord bestiller du i nettleseren, og får tilsendt på sms. Det trådløse nettverket har dekning de fleste steder på sykehuset.

Kapell og sykehusdiakon, Sykehuset Namsos

Sykehuset har sitt kapell / stille rom i første etasje i A-blokka. Det brukes til seremonier for alle livssyn. Kapellet er åpent på dagtid og kan benyttes til en stille stund, alene eller sammen med noen. Vi ber om at du slokker stearinlys dersom du tenner det.

Ønsker du kontakt med sykehusets diakon kan personalet på avdelingen formidle dette.

Preste- og samtaletjenesten, Sykehuset Namsos

Kart, Sykehuset Namsos

Kiosk, Sykehuset Namsos

​Narvesen drifter kiosk på dagtid, samt mat- og drikketilbud via automater utenfor åpningstid. Kiosktilbudet inkluderer salg av blomster.​

Åpningstider
Mandag til fredag: 08:00 - 20:00
Lørdag: 09:00 - 17:00
Søndag: 13:00 - 19:00

Offentlig transport, Sykehuset Namsos

Du kommer til Sykehuset Namsos med rutegående buss, båt eller fly.

Bussholdeplassen ligger like ved sykehusets hovedinngang. Les mer om rutetider på atb.no, Widerøe og FosenNamsos Sjø.

Namsos Taxi har telefonnummer 74 27 28 28.

Overnatting ved Rødkløverhuset, Sykehuset Namsos

​​​Adresse: Steinsbekkgata 2, 7803 Namsos

 

Rødkløverhuset Namsos. Fotokollasj.

Rødkløverhuset i Namsos. Foto: Helse Nord-Trøndelag.

 

Rødkløverhuset er et overnattingssted og fristed for alle pasienter og deres pårørende.

Bestilling

 • Ved planlagt overnatting må du selv bestille rom på telefon 953 09 820 (hverdager kl 08:00 - 14:00) eller på e-post post@rodkloverhuset.no
 • Ved akutt overnattingsbehov kveld eller i helger, skjer bestilling via Sykehuset Namsos på telefon 74 21 54 00.
 • Nøkkel til huset hentes i ekspedisjonen på Sykehuset Namsos mellom kl. 08:00 -22:00.
 • Planlagt ankomst senere enn kl. 22:00, må avtales dagen før.

Priser

 • Pasient: kr 565,- per overnatting
 • Ledsager: kr 565,- per overnatting
 • Pårørende: kr 400,- per overnatting
 • Barn som pårørende: kr 100,- per overnatting

Betaling: Vipps og kontant. Alle får kvittering.

Du kan ha rett til godtgjørelse for utgifter til overnatting i forbindelse med reise til eller fra behandling. Informasjon om dette finner du på helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser eller ved å ringe 915 05 515.

 

​Praktisk informasjon

 • Sengetøy og håndklær finnes på alle rom
 • Vaskerom kan også benyttes ved lengre opphold
 • Godt utstyrt kjøkken for selvhushold kan benyttes
 • Oppslagstavle finnes både i 1. og 2. etasje, der du finner navnet ditt og hvilket rom du har.
 • Trådløst internett er tilgjengelig. ​

Brosjyre Rødkløverhuset Namsos (pdf) 

Parkering

Det er begrenset med parkeringsplasser ved sykehuset. Vi anbefaler derfor at besøkende reiser kollektivt. Buss stopper like ved hovedinngangen.

Kommer du med bil, er det parkeringsmuligheter på flere parkeringsplasser på sykehusområdet. For våre blodgivere er det gratis parkering på avsatte plasser. Alle øvrige plasser er betalingsplasser. Du kan betale kontant, med bankkort eller easy:park app på mobiltelefon. Informasjon om dette finner du på parkeringsautomatene.

Vi anbefaler ikke bruk av egen bil ved innleggelse, dagkirurgi eller annen poliklinisk operasjon. Behandling og medisinering kan føre til at bilkjøring må unngås.

Pasientreiser

Hovedregelen er at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Reisen må være lenger enn ti kilometer hver vei, og koste mer enn lokal minstetakst med offentlig transport. For reiser over 300 kilometer dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen, i stedet for standardsats per kilometer.

Hvis du ikke kan reise med offentlig transport, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du ha rett på rekvisisjon til tilrettelagt transport. Ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515 om du har spørsmål om en tilrettelagt pasientreise.

Les mer om pasientreiser og søk om å få dekket reiseutgifter (helsenorge.no)

Røyking

​Det er ikke tillatt å røyke inne i sykehusbyggene. Du kan røyke på anviste steder i nærheten av hovedinngangen.

Ønsker du nikotintyggegummi eller nikotinplaster ved innleggelsen på sykehuset? Ta kontakt med personalet når du er kommet på avdelingen, så får du hjelp.

Sykehusapotek, Sykehuset Namsos

​På sykehusapoteket får du kjøpt medisiner, sykepleieartikler og andre apotekvarer, og råd og veiledning om bruk av legemidler og utstyr. Sykehusapoteket er lokalisert i underetasjen ved siden av kantina.​

For åpningstider og kontaktinformasjon, se sykehusapotekets hjemmeside

Sykehuskafeen Namsos

Av smittevernhensyn må vi begrense antall personer som er inne på sykehuset samtidig. Sykehuskafeen Namsos er nå kun åpen for deg som er

 • ansatt

 • pasient, samt eventuell ledsager som er helt nødvendig for at du skal få gjennomført din undersøkelse/behandling på sykehuset.

Vi har redusert antall bord og stoler, slik at det blir enklere å holde anbefalt avstand til hverandre. Sykehuskafeen kan ikke benyttes som ventesone - forlat kafeen når måltidet er over. Det er avmerket egne soner for ansatte og pasienter/ledsagere.

Vi ber om at du utfører håndhygiene når du går inn i sykehuskafeen og på veg ut. 

Sykehuskafeen finner den i underetasjen, på andre siden av sykehusapoteket.

Åpningstider

Mandag til fredag: 07:30 - 17:00
Helg/helligdager: 09:00 - 16:00
 
Middag serveres fra klokka 12:00 alle dager.

Telefon

Bruk av mobiltelefon er tillatt på sykehuset. Vennligst sett mobilen på lydløs og ta hensyn til andre pasienter.

Ta kontakt med personalet dersom du ønsker å kjøpe telefonkort til bruk på våre telefoner.

ALS, muskelsvinnsykdom (Amyotrofisk lateralsklerose)https://hnt.no/behandlinger/als-muskelsvinnsykdom-amyotrofisk-lateralskleroseALS, muskelsvinnsykdom (Amyotrofisk lateralsklerose)AALS muskelsvinnsykdomALS muskelsvinnsykdomALS muskelsvinnsykdomALS muskelsvinnsykdom
Antiepileptisk behandlinghttps://hnt.no/behandlinger/antiepileptisk-behandlingAntiepileptisk behandlingAEpilepsi - antiepileptisk behandlingEpilepsi - antiepileptisk behandlingEpilepsi - antiepileptisk behandlingEpilepsi - antiepileptisk behandling
EEGhttps://hnt.no/behandlinger/eegEEGEEEGEEGEEGEEG
Epilepsihttps://hnt.no/behandlinger/epilepsiEpilepsiEEpilepsiEpilepsiEpilepsiEpilepsi
Epilepsi - førerkortvurderinghttps://hnt.no/behandlinger/epilepsi-forerkortvurderingEpilepsi - førerkortvurderingEEpilepsi - førerkortvurderingEpilepsi - førerkortvurderingEpilepsi - førerkortvurderingEpilepsi - førerkortvurdering
Hjernekrefthttps://hnt.no/behandlinger/hjernekreftHjernekreftHVuoiŋŋašborasdávdaHjernekreftHjernekreftHjernekreft
Hodepinehttps://hnt.no/behandlinger/hodepineHodepineHHodepineHodepineHodepineHodepine
Klinisk nevrologisk undersøkelsehttps://hnt.no/behandlinger/klinisk-nevrologisk-undersokelseKlinisk nevrologisk undersøkelseKKlinisk nevrologisk undersøkelseKlinisk nevrologisk undersøkelseKlinisk nevrologisk undersøkelseKlinisk nevrologisk undersøkelse
Multippel sklerose (MS)https://hnt.no/behandlinger/multippel-sklerose-msMultippel sklerose (MS)MMultippel sklerose (MS)Multippel sklerose (MS)Multippel sklerose (MS)Multippel sklerose (MS)
Nevrofysiologisk måling, EMGhttps://hnt.no/behandlinger/nevrofysiologisk-maling-emgNevrofysiologisk måling, EMGNNevrofysiologisk måling - EMG (elektromyografi)Nevrofysiologisk måling - EMG (elektromyografi)Nevrofysiologisk måling - EMG (elektromyografi)Nevrofysiologisk måling - EMG (elektromyografi)
Nevrofysiologisk måling, nevrografihttps://hnt.no/behandlinger/nevrofysiologisk-maling-nevrografiNevrofysiologisk måling, nevrografiNNevrografiNevrografiNevrografiNevrografi
Oksygenbehandling ved klasehodepinehttps://hnt.no/behandlinger/oksygenbehandling-ved-klasehodepineOksygenbehandling ved klasehodepineOOksygenbehandling ved klasehodepineOksygenbehandling ved klasehodepineOksygenbehandling ved klasehodepineOksygenbehandling ved klasehodepine
Parkinsons sykdomhttps://hnt.no/behandlinger/parkinsons-sykdomParkinsons sykdomPParkinsonParkinsonParkinsonParkinson
Språkvansker - språkundersøkelsehttps://hnt.no/behandlinger/sprakvansker-sprakundersokelseSpråkvansker - språkundersøkelseSSpråkvansker - SpråkundersøkelseSpråkvansker - SpråkundersøkelseSpråkvansker - SpråkundersøkelseSpråkvansker - Språkundersøkelse
Språkvansker (afasi)https://hnt.no/behandlinger/sprakvansker-afasiSpråkvansker (afasi)SSpråkvansker (afasi)Språkvansker (afasi)Språkvansker (afasi)Språkvansker (afasi)

Arrangementer

Fant du det du lette etter?