Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge ReHR

Vi vurderer henvisninger og har oversikt over kapasitet og tilbud om spesialisert rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner.

Kontakt

Telefon
800 300 61
mandag - fredag 08:00-15:00
E-post