Klinikk for medisinsk service

Vi leverer tjenester til sykehus og kommunehelsetjenesten, som gir støtte i diagnostisering og behandling av pasienter. Medisinsk serviceklinikk er en gjennomgående klinikk som har virksomhet både på Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger.

Bildediagnostikk, DMS Inntrøndelaghttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/bildediagnostikk-sykehuset-levanger/dms-inntrondelagBildediagnostikk, DMS Inntrøndelag
Bildediagnostikk, DMS Værnesregionenhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/bildediagnostikk-sykehuset-levanger/bildediagnostikk-vernesregionen-dmsBildediagnostikk, DMS Værnesregionen
Bildediagnostikk, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/bildediagnostikk-sykehuset-levangerBildediagnostikk, Sykehuset Levanger
Bildediagnostikk, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/bildediagnostikk-sykehuset-namsosBildediagnostikk, Sykehuset Namsos
Blodbanken, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/laboratoriemedisin/blodbanken-sykehuset-levangerBlodbanken, Sykehuset Levanger
Blodbanken, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/laboratoriemedisin/blodbanken-sykehuset-namsosBlodbanken, Sykehuset Namsos
Fysio- og ergoterapi, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/fysio-og-ergoterapi-sykehuset-levangerFysio- og ergoterapi, Sykehuset Levanger
Fysio- og ergoterapi, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/fysio-og-ergoterapi-sykehuset-namsosFysio- og ergoterapi, Sykehuset Namsos
Laboratoriemedisinhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/laboratoriemedisinLaboratoriemedisin
Laboratorium for medisinsk biokjemi, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/laboratoriemedisin/laboratorium-for-medisinsk-biokjemi-sykehuset-levangerLaboratorium for medisinsk biokjemi, Sykehuset Levanger
Laboratorium for medisinsk biokjemi, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/laboratoriemedisin/laboratorium-for-medisinsk-biokjemi-sykehuset-namsosLaboratorium for medisinsk biokjemi, Sykehuset Namsos
Laboratorium for medisinsk mikrobiologihttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/laboratoriemedisin/mikrobiologiLaboratorium for medisinsk mikrobiologi
Steril forsyninghttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/sterilforsyningSteril forsyning