Avdeling for bildediagnostikk, DMS Inn-Trøndelag

Avdelingen utfører røntgenundersøkelser etter henvisning fra sykehusets poliklinikker og primærhelsetjenesten.

Les mer om Avdeling for bildediagnostikk, DMS Inn-Trøndelag

Avdeling for bildediagnostikk, DMS Inn-Trøndelag

Avdelingen er bemannet onsdager og torsdager klokka 09:00 - 14:00.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Når du kommer inn døren til poliklinikken nede i underetasjen, følger du anvisningen på skiltene til røntgen. Følg korridoren først til høyre og så til venstre. Innerst i korridoren kommer du til ventesonen. Sitt ned og vent til du blir hentet inn for undersøkelse.
Telefon
74 09 81 40
mandag - fredag 08:00 - 15:00
Utenfor ordinær arbeidstid: 74 09 81 47
DMS Inn-Trøndelag
Besøksadresse
DMS Inn-Trøndelag, Egge Helsetun, Markavn.1, 7715 Steinkjer(Kart)
Telefon
74 16 89 20
mandag - fredag 08.00-15.00

Praktisk informasjon

Pasientreiser

Hovedregelen er at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Reisen må være lenger enn ti kilometer hver vei, og koste mer enn lokal minstetakst med offentlig transport. For reiser over 300 kilometer dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen, i stedet for standardsats per kilometer.

Hvis du ikke kan reise med offentlig transport, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du ha rett på rekvisisjon til tilrettelagt transport. Ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515 om du har spørsmål om en tilrettelagt pasientreise.

Les mer om pasientreiser og søk om å få dekket reiseutgifter (helsenorge.no)

Fant du det du lette etter?