Avdeling for laboratoriemedisin

Avdeling for laboratoriemedisin bidrar til forebygging, diagnostisering og behandling av pasienter ved å levere prøvesvar, blodprodukter og andre tjenester.

Les mer om Avdeling for laboratoriemedisin

Avdeling for laboratoriemedisin

Laboratorietjenesten i Helse Nord-Trøndelag HF er organisert i én avdeling, og består av driftsenhetene Blodbanken, Laboratorium for medisinsk biokjemi og Laboratorium for medisinsk mikrobiologi.

Avdelingen har til sammen ca 90 ansatte, som består av leger, bioingeniører og assistenter.

Avdelingen har et omfattende kvalitetssystem og er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 15189 for alle driftsenhetene.

Kvalitetshåndboken til Avdeling for laboratoriemedisin (eqs public)

Akkrediteringsomfanget er beskrevet i vår labhåndbok (eqs public)

   Norsk akkreditering test 201. Logo.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder med stab

Avdelingsleder

Sissel Moksnes Hegdal

E-post: Sissel.Hegdal@hnt.no

Tlf: 74 09 81 33 / 99 03 26 26

 

Spesialist i medisinsk mikrobiologi

Dr. Angela Kümmel

E-post: Angela.Kummel@hnt.no

Tlf: 74 09 84 92


Overlege Kyriakos Zaragkoulias

E-post: Kyriakos.Zaragkoulias@hnt.no

Tlf: 74 09 81 16


Spesialist i medisinsk biokjemi

Dr. Arne Åsberg

E-post: Arne.Aasberg@stolav.no

Tlf: 99 62 98 19

 

IKT-koordinator

Hanne Margrethe Flaat

E-post: HanneM.Flaat@hnt.no

Tlf: 74 21 52 82

 

IKT- og kvalitetsrådgiver

Fred R. Ingvaldsen

E-post: fringvaldsen@hnt.no

Tlf: 74 09 84 60

Noklus

Spesialist i medisinsk biokjemi

Arne Åsberg

E-post: Arne.Aasberg@stolav.no

Tlf: 99 62 98 19

 

Laboratoriekonsulenter

Anne Bakken Smiseth

E-post: AnneBakken.Smiseth@hnt.no

Tlf: 74 09 83 24 / 918 60 520

 

Hege Olufsen

E-post: Hege.Olufsen@hnt.no

Tlf: 74 09 83 24 / 950 61 975

 

Randi Rekkebo

E-post: Randi.Rekkebo@hnt.no

Tlf: 74 09 83 24 / 473 48 437

Blodbanken, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/laboratoriemedisin/blodbanken-sykehuset-levangerBlodbanken, Sykehuset Levanger
Blodbanken, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/laboratoriemedisin/blodbanken-sykehuset-namsosBlodbanken, Sykehuset Namsos
Laboratorium for medisinsk biokjemi, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/laboratoriemedisin/laboratorium-for-medisinsk-biokjemi-sykehuset-levangerLaboratorium for medisinsk biokjemi, Sykehuset Levanger
Laboratorium for medisinsk biokjemi, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/laboratoriemedisin/laboratorium-for-medisinsk-biokjemi-sykehuset-namsosLaboratorium for medisinsk biokjemi, Sykehuset Namsos
Laboratorium for medisinsk mikrobiologihttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/laboratoriemedisin/laboratorium-for-medisinsk-mikrobiologiLaboratorium for medisinsk mikrobiologi

Blodprøvehttps://hnt.no/behandlinger/blodproveBlodprøveBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve

Fant du det du lette etter?