Laboratorium for medisinsk mikrobiologi

Laboratorium for medisinsk mikrobiologi yter mikrobiologisk service til spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i Nord-Trøndelag.

Les mer om Laboratorium for medisinsk mikrobiologi

Laboratorium for medisinsk mikrobiologi

Mikrobiologisk diagnostikk omfatter

  • Påvisning av sykdomsframkallende mikrober ved dyrking og genpåvisning.

  • Testing av mikrobenes følsomhet for antibiotika. Veiledning i antibiotikabruk.

  • Påvisning av virus og antistoff.

 

Det medisinsk faglige ansvaret blir ivaretatt av legespesialist i medisinsk mikrobiologi (80% stilling i mikrobiologi, 20 % som smittevernlege).

Avdelingen har et omfattende kvalitetssystem og er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 15189.

Kvalitetshåndboken til Avdeling for laboratoriemedisin (eqs public)

Akkrediteringsomfanget er beskrevet i vår labhåndbok (eqs public)

   Norsk akkreditering test 201. Logo.

Kontaktinformasjon

Driftsleder

​Geir Kvam

E-post: Geir.Kvam@hnt.no

Tlf: 74 02 30 05

Faggrupper

Faggruppe for bakteriologi (resistensbestemmelse, blodkultur og pussprøver)

Fagbioingeniør Eldbjørg Berg

E-post: Eldbjorg.Berg@hnt.no

Tlf: 74 09 80 75

 

Faggruppe for bakteriologi (urinprøver, fæcesprøver og genitalia)

Fagbioingeniør Carina Williksen

E-post: Carina.Williksen@hnt.no

Tlf: 74 09 80 25

 

Faggruppe for genteknologi og serologi

Fagbioingeniør Inger Liljedal

E-post: Inger Liljedal@hnt.no 

Tlf: 74 09 80 42

Spesialist i medisinsk mikrobiologi

​Dr. Angela Kümmel
E-post: Angela.Kummel@hnt.no
Tlf: 74 09 84 92

​Overlege Kyriakos Zaragkoulias
E-post: Kyriakos.Zaragkoulias@hnt.no
Tlf: 74 09 81 16

Fant du det du lette etter?