Laboratorium for medisinsk mikrobiologi

Laboratorium for medisinsk mikrobiologi yter mikrobiologisk service til spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i Nord-Trøndelag.

Les mer om Laboratorium for medisinsk mikrobiologi

Laboratorium for medisinsk mikrobiologi

Mikrobiologisk diagnostikk omfatter

  • Påvisning av sykdomsframkallende mikrober ved dyrking og genpåvisning.
  • Testing av mikrobenes følsomhet for antibiotika. Veiledning i antibiotikabruk.
  • Påvisning av virus og antistoff.

 

Det medisinsk faglige ansvaret blir ivaretatt av legespesialist i medisinsk mikrobiologi (80% stilling i mikrobiologi, 20 % som smittevernlege).

Laboratorium for medisinsk mikrobiologi har en omfattende kvalitetssikring og er akkreditert (NS-EN ISO/IEC 15189).

Kontakt

Telefon
74 09 83 28
mandag07:00 - 15:30
tirsdag07:00 - 15:30
onsdag07:00 - 15:30
torsdag07:00 - 15:30
fredag07:00 - 15:30
lørdag07:30 - 14:30
søndag07:30 - 14:30
Øyeblikkelig hjelp og levering av prøver: hver dag hele året.

Sykehuset Levanger

Besøksadresse
Kirkegata 2, 7601 Levanger(Google maps)
Telefon
74 09 80 00
mandag00-24
tirsdag00-24
onsdag00-24
torsdag00-24
fredag00-24
lørdag00-24
søndag00-24
E-post

Driftsleder

​Anne Norunn Vada

E-post: Anne.N.Vada@hnt.no

Tlf: 74 09 80 25

Spesialist i medisinsk mikrobiologi

​Dr. Angela Kümmel

E-post: Angela.Kummel@hnt.no

Tlf: 74 09 84 92

Faggrupper

Faggruppe for bakteriologi (resistensbestemmelse, blodkultur og pussprøver)

Fagbioingeniør Eldbjørg Berg

E-post: Eldbjorg.Berg@hnt.no

Tlf: 74 09 80 75

 

Faggruppe for bakteriologi (urinprøver, fæcesprøver og genitalia)

Fagbioingeniør Geir Kvam

E-post: Geir.Kvam@hnt.no

Tlf: 74 09 30 05

 

Faggruppe for genteknologi og serologi

Fagbioingeniør Kirsten K. Johnson

E-post: Kirsten.Johnson@hnt.no 

Tlf: 74 09 80 42